11:07 12/07/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII làm việc ngày cuối cùng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm; đồng thời, báo cáo về các nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2023. Báo Thanh Hóa lược ghi phần tiếp thu, giải trình này.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 12-7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII làm việc ngày cuối cùng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm; đồng thời, báo cáo về các nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2023. Báo Thanh Hóa lược ghi phần tiếp thu, giải trình này.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm.

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; nêu lên 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời đi sâu phân tích các nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm gửi tới kỳ họp về cơ chế chính sách; kinh tế ngân sách; văn hóa - xã hội; tư pháp; an ninh, quốc phòng và một số vấn đề khác.

6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến hầu hết các quốc gia, trong đó có nước ta, tỉnh ta; nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài bị sụt giảm; nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của hàng nghìn lao động; hậu quả của đại dịch COVID-19 còn phải khắc phục trong nhiều năm tới. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực ngay từ đầu năm với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung khắc phục những hạn chế, bám sát thực tiễn; cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, nên kinh tế - xã hội của tỉnh ta giữ được ổn định và tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm; nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được tháo gỡ, giải quyết, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Những kết quả đó là rất quan trọng, tạo động lực, nền tảng để chúng ta tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cố gắng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời, tạo niềm tin của cử tri và Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần thẳng thẳn, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, UBND tỉnh đã phân tích, đánh giá và xác định 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn 7 nhóm hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đã được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo giám sát của HĐND tỉnh và các hạn chế, yếu kém mà các đại biểu đã phát biểu bổ sung, phân tích, làm rõ. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, phân tích, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã nêu, trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, đơn vị chủ trì thực hiện, phân công lãnh đạo ngành, đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện, xác định rõ thời gian hoàn thành việc khắc phục hạn chế, yếu kém. Đồng thời, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát và nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị.

Qua thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành như sau:

Một là, tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sự đồng tình, ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra.

Hai là, phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; vừa quan tâm đến các vấn đề chiến lược, dài hạn, vừa quan tâm đến các công việc trước mắt, cụ thể, nhất là tháo gỡ những điểm nghẽn, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, bất cập; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ phải có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, sát tình hình thực tế và theo đuổi công việc đến cùng.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ba là, theo dõi sát tình hình thế giới và trong nước, nâng cao năng lực phân tích, dự báo để kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả với những khó khăn, thách thức; đồng thời, khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, các yếu tố thuận lợi, khắc phục hạn chế, yếu kém để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bốn là, tập trung hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và phân bổ nguồn lực hợp lý.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, xác định những nhiệm vụ còn lại và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đã đề ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và phân công rất cụ thể trách nhiệm cho từng sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua.

Kiên trì phương châm mà UBND tỉnh đã đề ra năm 2023: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, linh hoạt, hiệu quả”; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, chỉ đạo rà soát, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của từng chỉ tiêu, từng sản phẩm, từng ngành, lĩnh vực, làm rõ những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch; trên cơ sở đó, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo thực hiện, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, bảo đảm sát với tình hình thực tế, có tính phấn đấu cao, khả thi trong tổ chức thực hiện; rà soát, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, đảm bảo sát đúng với tình hình thực tế và đề xuất bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Các đại biểu dự hội nghị.

Hai là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; trước mắt, cần khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa; quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn và tại các huyện, thị xã, thành phố, làm cơ sở để thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ba là, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp để xuất khẩu; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Tập trung tháo gỡ khó khăn để phục hồi và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các ngành sản xuất thép, xi măng, may mặc, giày da; thường xuyên theo dõi, hỗ trợ để dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt công suất thiết kế; tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp đang triển khai và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư các dự án công nghiệp mới quy mô lớn. Tiếp tục khai thác hiệu quả du lịch biển năm 2023. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để thị trường bất động sản phát triển bền vững.

Bốn là, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh; tập trung rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém để duy trì các chỉ số thành phần có thứ hạng cao và nâng cao các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp của các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư gồm: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp; rà soát, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường, phòng cháy, chữa cháy; khắc phục điểm nghẽn về mặt bằng, về hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thực sự thông thoáng, hấp dẫn, nhằm thu hút đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.

Năm là, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, về khan hiếm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Thường xuyên rà soát, kịp thời cắt giảm, điều chỉnh vốn của các dự án không có khả năng giải ngân, chậm giải ngân để bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện tốt, giải ngân nhanh. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về thu ngân sách nhà nước; trọng tâm là rà soát, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời, bảo đảm thu đúng, thu đủ các nguồn thu; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền khai thác khoáng sản; kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng thuế; phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt mức cao nhất. Chú trọng thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu mới. Thực hiện điều hành chi ngân sách nhà nước theo sát dự toán được giao, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và cân đối ngân sách các cấp; tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để dành nguồn lực chi đầu tư phát triển và thực hiện các cơ chế, chính sách.

Sáu là, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số; thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Tăng cường công tác quản lý, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích gắn với phát triển du lịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở các cấp học. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chủ động ứng phó hiệu quả với các loại bệnh truyền nhiễm, các tình huống dịch bệnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, việc làm để có phương án hỗ trợ kịp thời, khắc phục tình trạng thiếu lao động phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội và tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Bảy là, chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá các khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các khu du lịch biển, khu chôn lấp chất thải… kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Các đại biểu dự hội nghị.

Tám là, chỉ đạo tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai; trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xắp sếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Củng cố hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão; xây dựng và triển khai phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, kịp thời khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, tai nạn, sự cố gây ra.

Chín là, chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy nổ. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, sai phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra; đồng thời, khẩn trương rà soát các chủ trương, quyết định đã ban hành; trường hợp phát hiện có sai phạm, vi phạm quy định của pháp luật, không đúng Quy chế làm việc phải kịp thời khắc phục, bổ sung, sửa đổi, thậm chí phải hủy bỏ để đảm bảo mọi công việc phải được chỉ đạo, giải quyết theo đúng Quy chế làm việc, tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc, được cử tri và Nhân dân quan tâm ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Mười là, làm tốt công tác chính trị tư tưởng; chỉ đạo giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, uốn nắn và xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân không chấp hành quy định, không đáp ứng được yêu cầu, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với cán bộ có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện điều chuyển, sắp xếp lại đối với cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu, vi phạm đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh có 21 tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết. Đến nay, các đại biểu đều đồng tình, thống nhất cao và không có ý kiến, kiến nghị đối với các tờ trình. UBND tỉnh xin tiếp thu và thống nhất cao với các Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết. Kính đề nghị Chủ tọa kỳ họp xem xét, thông qua các Nghị quyết về các nội dung do UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này. Ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ ban hành các văn bản theo thẩm quyền và tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, sớm đưa các Nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống.

Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là những ý kiến, kiến nghị rất chính đáng nhằm giải quyết những yêu cầu thực tiễn đặt ra, vừa đảm bảo thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, vừa đảm bảo phục vụ tốt hơn đời sống và sinh hoạt của Nhân dân. Đối với nhóm ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc chậm triển khai thực hiện của các dự án đã được giao đất, cho thuê đất; việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; về tình trạng thiếu giáo viên, chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh; và việc hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên và học sinh tại 74 xã không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2021 - 2025. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề mà các đại biểu, cử tri quan tâm, chất vấn.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Đối với các nhóm vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu đã phát biểu tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh như: Thu hút đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng; giải pháp quyết liệt hơn trong việc nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh nói chung, thu hút đầu tư nói riêng; có cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; quản lý giá đất san lấp; vấn đề an toàn giao thông, chất lượng đường giao thông; phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương; sớm thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên Thanh Hoá giai đoạn 2023-2030; xây dựng các thiết chế văn hóa, các điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ kinh phí, phương tiện làm việc cho các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; có chính sách đào tạo nghề cho thanh niên, nhất là nhóm thanh niên đặc thù; có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; sớm triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngân hàng đã được Chính phủ quyết nghị tại Nghị quyết số 50 ngày 8-4-2023 và Nghị quyết số 59 ngày 24-3-2023; chậm tiến độ tại các nhà máy xử lý rác thải; nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; thực hiện một số biện pháp góp phần khai thông thị trường bất động sản, tăng nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách nhà nước; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; sớm phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại các địa phương; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; có chính sách thu hút sinh viên để đào tạo, khắc phục tình trạng thiếu nguồn tuyển; Chính sách vay vốn tín dụng cho đồng bào dân tộc miền núi thuộc Chương trình phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Đối với nhóm ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, khẩn trương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, giải quyết triệt để các vấn đề mà các đại biểu, cử tri quan tâm, chất vấn.

Đối với nhóm ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết và tham mưu giải quyết của UBND tỉnh, sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, tập trung nghiên cứu, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và khả năng nguồn lực của tỉnh để giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân theo thứ tự ưu tiên. UBND tỉnh sẽ có báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp này tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh.

Tin liên quan:
  • Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII
    Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Biểu quyết thông qua nhiều Nghị ...

    Sáng 12-7, dưới sự chủ tọa của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII làm việc ngày cuối cùng, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp.

Trần Hằng (lược ghi)


Trần Hằng (lược ghi)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]