(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Chính phủ đang rất quyết tâm thực hiện các chủ trương, biện pháp để nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, xây dựng chính quyền điện tử là một trong những mục tiêu để đẩy mạnh việc hiện đại hóa nền hành chính.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Chính phủ đang rất quyết tâm thực hiện các chủ trương, biện pháp để nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, xây dựng chính quyền điện tử là một trong những mục tiêu để đẩy mạnh việc hiện đại hóa nền hành chính.

Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tửCác kỹ sư của VNPT Thanh Hóa đánh giá tình hình lưu lượng, sự cố trên mạng lưới và phân tích đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ VT - CNTT.

Ngày 7-3-2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Gần đây nhất là Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17-4-2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tại Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kế hoạch hành động số 178-KH/TU ngày 6-12-2019 về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về nội dung trên; UBND tỉnh sau đó ban hành quyết định về Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Có thể khẳng định, Thanh Hóa đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng thành công chính quyền điện tử, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, tiến đến nền kinh tế số - xã hội số, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, vì một Thanh Hóa thịnh vượng.

Hiện nay tại Thanh Hóa, hệ thống cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến cấp xã đã được triển khai đồng bộ. Các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò trụ cột của chính quyền điện tử đã được xây dựng, tiêu biểu là Cổng dịch vụ công của tỉnh, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; trục liên thông văn bản LGSP của tỉnh kết nối với trục quốc gia tích hợp 187 thủ tục hành chính lên trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% văn bản, hồ sơ công việc được điều hành, xử lý, lưu trữ trên môi trường mạng (trừ văn bản mật) triển khai đồng bộ cả 3 cấp, từ tỉnh đến xã... Hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh tại 215 điểm cầu kết nối từ các cơ quan cấp tỉnh đến UBND cấp huyện, cấp xã đã và đang phát huy lợi thế rõ rệt, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cuộc họp.

Năm 2020, Thanh Hóa bắt đầu đưa vào hoạt động hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh, giúp số hóa toàn bộ hệ thống báo cáo theo Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 3-12-2019 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời giúp đồng bộ với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Việc đưa vào hoạt động phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và UBND cấp huyện cũng sẽ tạo ra tác động tích cực, đổi mới trong việc xây dựng bộ máy hành chính.

Theo thống kê, đến nay, tỷ lệ văn bản gửi qua mạng của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đạt 94,77% (toàn quốc 86,5%); cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đạt tỷ lệ 93,2%, mức độ 4 đạt 32,13%. Lãnh đạo, cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử và ký số cá nhân trên văn bản đi đạt tỷ lệ 95,59%. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiềm ẩn những nguy cơ, việc triển khai áp dụng các giải pháp nêu trên đã phát huy hiệu quả rõ rệt, Thanh Hóa đã giảm thiểu sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 thông qua các giải pháp về chính quyền điện tử, đảm bảo “khoảng cách” xã hội cần thiết trong từng giai đoạn cụ thể, phù hợp.

Năm 2019, Thanh Hóa có chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin xếp thứ 8 toàn quốc (tăng 1 bậc so với năm 2018).

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt các địa phương trước những thách thức và cơ hội, nếu không chủ động thích ứng và tận dụng thời cơ thì sẽ bị tụt lại phía sau. Trong điều kiện đó, chính quyền các cấp phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin và là “hạt nhân” trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ chức, người dân thích nghi, hưởng thụ thành tựu, đóng góp vào sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ở khía cạnh khác, trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử, các doanh nghiệp công nghệ thông tin đóng vai trò rất quan trọng, vừa là đơn vị tiên phong trong việc số hóa các hoạt động của mình, vừa là tác nhân để cùng chính quyền các cấp dẫn dắt, triển khai.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc VNPT Thanh Hóa, một trong những doanh nghiệp tham gia chủ lực trong quá trình triển khai số hóa trên địa bàn tỉnh cho biết: “Với vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh của mình, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã và đang đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của tập đoàn trong chuyển đổi số tại Việt Nam. Tại Thanh Hóa, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Thanh Hóa với tập đoàn, VNPT Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp chính quyền điện tử trên quy mô toàn tỉnh”.

“VNPT cũng đã ký thỏa thuận hợp tác và triển khai các giải pháp cho các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố. Có thể kể đến như Hệ thống phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính; Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên Cổng dịch vụ Công tỉnh Thanh Hóa; Hệ thống Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử cho UBND cấp huyện, cấp xã; Hệ thống Truyền hình Hội nghị liên thông từ cấp Trung ương, cấp tỉnh đến cấp xã; Hệ thống phòng họp không giấy tờ, dịch vụ ký số trên thiết bị di động thông minh...” - ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm.

Quá trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử gắn với chuyển đổi số tại Thanh Hóa đã đạt được những thành công bước đầu. Theo Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 6-10-2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu phát triển kinh tế số đến hết năm 2022 chiếm 15% GRDP; đến hết năm 2025 chiếm 20% GRDP. Đến năm 2030, phát triển chính quyền số đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 80% trở lên...

Việc chú trọng xây dựng chính quyền điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm đang là hướng đi đúng để xây dựng môi trường giao tiếp giữa chính quyền với Nhân dân một cách văn minh, hiện đại, an toàn, tăng “chỉ số minh bạch” của nền hành chính Nhà nước, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bài và ảnh: Thái Sơn {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]