(Baothanhhoa.vn) - Màn trình diễn xuất sắc của VĐV lặn Cao Thị Duyên đã giúp thể thao Thanh Hóa giành được 4 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ (tính đến trưa ngày 14-5), đồng thời chờ đợi thêm những tấm HCV trong 2 ngày thi đấu chính thức cuối cùng của SEA Games 32.
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk0/hurfhurPhurEiXTrDk+G7j1FY4buQw4nDtMOJ4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kDosUl074buQw53huqvhuqFY4buQxqDhu5By4buPw4lK4buQ4bua4buQcuG7j+G7jUrhu5Dhu5bhu5By4buPw7RK4buQWDvDoOG7kF07ZV064buQWOG6tTdY4buQV2LhurPhu5DEgztR4buQ4bqz4bqxIl064buQ4buU4buQXTpS4bq94buQWOG6tTUs4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQ4buW4buUTy/hurfhurPhurEiXTrDk08vO+G7mMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxINy4buyUFnDlMOT4bupUl3hu5DhurPhurEhXTvhu5BZLCZd4buQ4bq74bq14buq4bqz4buQ4bq3w5lY4buQWOG6rVDhu5DDicO0w4nhu5B94bumXeG7kOG7j1Ai4buQ4bqyOyjhu5DDteG6teG6vSNd4buQw51V4buQOizDosSD4buQ4bqzOyrhu5DhurM7UCLhu5DhurI7UF074buQciBQ4buQOixSXTvhu5DDneG6q+G6oVjhu5DGoOG7kHLhu4/DiUrhu5Dhu5rhu5By4buP4buNSuG7kOG7luG7kHLhu4/DtOG7kE3hurMuXTvhu5DDnT1d4buQ4bqz4bqx4bqrUOG7kF06UuG6veG7kOG7mMagLeG7mk5K4buQw502XTrhu5DhurM7w6As4buQWDvDoOG7kMOd4bqhLOG7kOG6szsjW+G7kF07ZV064buQ4bqz4buqW+G7kHLhu4/DieG7kOG6s+G6sSJdOuG7kOG7lOG7kF06UuG6veG7kOG6szss4buQw53hu6rhurXhu5BYOy5dO+G7kOG6sztiWOG7kFjhurU1LOG7kFjhuqVdOuG7kFjhuq1Q4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQ4buW4buUS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5RZ4bqzO+G6tVtX4buQLOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7muG7oOG7oMSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7luG7mOG7oC/hu5jhu5zhu55Z4buS4buY4buUxqDhu6Dhu5bhu5LhurPhu5jhu6Lhu5rhu5594buiLeG7mOG7nOG7nlnhu5bhu5jhu6Dhu5bhu57hu5jhu6LhurPhu6Dhu5bhu5Lhu5Z94buSLeG7mEs+xIM6w5Thu5BQfeG6s0fDlOG7j1FY4buQw4nDtMOJ4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kDosUl074buQw53huqvhuqFY4buQxqDhu5By4buPw4lK4buQ4bua4buQcuG7j+G7jUrhu5Dhu5bhu5By4buPw7RK4buQWDvDoOG7kF07ZV064buQWOG6tTdY4buQV2LhurPhu5DEgztR4buQ4bqz4bqxIl064buQ4buU4buQXTpS4bq94buQWOG6tTUs4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQ4buW4buUw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5rhu6Dhu6DDlOG7kC/Dk8OJw7TDieG7kOG7j1Ai4buQ4bqyOyjhu5DDteG6teG6vSNd4buQTeG6s+G6sVEsTuG7kMOpUuG7kHLGsMOJ4buQxII7U1vhu5DhurLhurXhu6pd4buQ4buFXTvhu5BNxIM7VCxO4buQLeG7kFc34buQWzRd4buQfeG7pl3hu5DDnVXhu5DDnSBdOuG7kDogxIPhu5Dhu5Thu5By4buPw4lK4buQ4buU4buQcuG7j+G7jeG7kFg7IuG7kOG6szsq4buQ4bqzO1Ai4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kOG6s1Ms4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQ4buW4buU4buQw6lS4buQ4bqzLD3Eg+G7kOG6s+G6p1jhu5BYIOG7kFhh4buQOzcs4buQXeG7qF064buQWFAi4buQ4bqzO1JdO+G7kOG6sy5YO0tPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6sjsjW+G7kOG7mOG7kHvhur/hu5Dhurbhu5Hhu4Xhu5BxUFvhu7Lhurfhu5BdZVDhu5B7IV074buQXTrhuqvhu5DhurNSLOG7kF3Dml064buQ4buPUCLhu5DhurI7KOG7kMO14bq14bq9I13hu5B7O8WoXTrhu5DDnShdO+G7kMOdxahdOuG7kFjhu6rEg+G7kFjhuq1Q4buQWyFdO+G7kMOdKuG7kOG6s+G6seG6o+G7kOG6sztSXTvhu5DDicO0w4nhu5DhurvhurXhu6rhurPhu5DhurfDmVjhu5BdO+G7quG6s+G7kFjhuq1Q4buQ4bqyOyrhu5DhurM7UCLhu5DhurI7UF074buQciBQ4buQ4bqzUyzhu5DDtFMs4buQOzcs4buQ4bqyOyrhu5DhurM7UCLhu5DDtDRdOuG7kOG7q1Bb4buQZuG7kH3hu7Bd4buQ4bqzO2Lhu5Dhu5bhu5Thu5Bdw5pb4buQXVDhur1L4buQ4burZeG7kMOJw7TDieG7kOG6r+G6tSPhu5Dhu4/hu65b4buQ4bqyO+G6reG6veG7kF1S4bq94buQw51V4buQOixSXTvhu5DDneG6q+G6oVjhu5Dhu5Thu5By4buPw4lK4buQ4buU4buQcuG7j+G7jUrhu5DDqeG6q+G6oeG6s+G7kOG6r+G6tVDhu5DhurM7Ul074buQ4bqzLlg74buQ4bqzUyzhu5Dhurbhu5Hhu4Xhu5BxUFvhu7Lhurfhu5Dhu5bhu5jhu5BYUVg74buQw53hu6jhur3hu5Dhu5jhu5Bdw5pbS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4bua4bue4bucxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buW4buY4bugL+G7mOG7nOG7nlnhu5Lhu5jhu5Thu5rhu5Thu5Lhu5ThurPhu5bhu57hu6B94bueLeG7lsag4buc4bue4buS4bua4buSxqDGoC3hu5rhu5rhu6Dhu5jhu5zhu6DGoOG7lOG7oOG7nEs+xIM6w5Thu5BQfeG6s0fDlOG7j1FY4buQw4nDtMOJ4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kDosUl074buQw53huqvhuqFY4buQxqDhu5By4buPw4lK4buQ4bua4buQcuG7j+G7jUrhu5Dhu5bhu5By4buPw7RK4buQWDvDoOG7kF07ZV064buQWOG6tTdY4buQV2LhurPhu5DEgztR4buQ4bqz4bqxIl064buQ4buU4buQXTpS4bq94buQWOG6tTUs4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQ4buW4buUw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5rhu57hu5zDlOG7kC/Dk+G7j1Ai4buQ4bqyOyjhu5DDteG6teG6vSNd4buQTeG6szti4buQ4buU4buQ4bqzY+G7kMSDO1Qs4buQ4bq3UF06TuG7kFjhuqVdOuG7kMOdNl064buQw503LOG7kDosUl074buQcuG7j8OJSuG7kMOdNl064buQ4bqzO8OgLOG7kMSDO1Hhu5B74buH4buQfeG6p1jhu5Dhurbhu5Hhu4Xhu5BxUFvhu7Lhurfhu5DhuqPhu5BdNyzhu5BZ4bq1XTrhu5DGoOG6u+G7mOG7kuG7kuG7kFvhu5DhurMsPcSD4buQ4bq3Yljhu5DDqTAs4buQO2Es4buQWDvhu6hd4buQw6ko4bqz4buQXWVLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PhurZQ4bq14buQezss4buQOixSXTvhu5By4buPw4nhu5DDneG7sOG6teG7kOG6sywjXeG7kOG6o+G7kF03LOG7kFnhurVdOuG7kMag4bq74buU4buS4buS4buQw6kwLOG7kDthLOG7kFg74buoXeG7kMOpKOG6s+G7kOG6syw9xIPhu5DhurdiWOG7kF1lSuG7kOG7j1Ai4buQ4bqzOyjhu5DDteG6teG6vSNd4buQWOG6pV064buQw502XTrhu5DDnTcs4buQ4bqzLD3Eg+G7kOG6s+G6p1jhu5A6LFJdO+G7kHLhu4/DiUrhu5DDnTZdOuG7kOG6szvDoCzhu5DEgztR4buQe+G7h+G7kH3huqdY4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQ4bqj4buQXTcs4buQWeG6tV064buQxqDhurvhu5jhu5Lhu5Lhu5Bb4buQ4bqzLD3Eg+G7kOG6t2JY4buQw6kwLOG7kDthLOG7kFg74buoXeG7kMOpKOG6s+G7kF1l4buQw6nDoSzhu5DhurM7Ul074buQ4bqzLlg74buQ4buU4buQxIM7w6LhurPhu5DGoOG7luG7kDos4buo4bq94buQ4bua4bucS+G7kOG7q2Xhu5B7IV074buQXTrhuqvhu5Dhurti4buQ4bqyO1BdO+G7kFgwXeG7kDosUl074buQ4buU4buQcuG7j+G7jeG7kOG6o+G7kFhRWOG7kF03LOG7kFnhurVdOuG7kFhR4buQXTvhu6hd4buQOjZb4buQ4buY4buS4buSW+G7kFg74buoXeG7kMOpKOG6s+G7kMOdNCzhu5BdZeG7kMOpUuG7kOG7muG7klvhu5BYUeG7kF074buoXeG7kMOpMCzhu5A7YSzhu5BYO+G7qF3hu5DDqSjhurPhu5BdZUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7muG7nuG7lsSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7luG7mOG7oC/hu5jhu5zhu55Z4buS4buY4buU4bua4buW4buY4bug4bqz4bua4buU4bui4buifeG7mi3hu5jhu5zhu55Z4bua4buY4buY4buS4buc4buY4buU4bqz4buY4buc4bue4buY4buYfeG7kks+xIM6w5Thu5BQfeG6s0fDlOG7j1FY4buQw4nDtMOJ4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kDosUl074buQw53huqvhuqFY4buQxqDhu5By4buPw4lK4buQ4bua4buQcuG7j+G7jUrhu5Dhu5bhu5By4buPw7RK4buQWDvDoOG7kF07ZV064buQWOG6tTdY4buQV2LhurPhu5DEgztR4buQ4bqz4bqxIl064buQ4buU4buQXTpS4bq94buQWOG6tTUs4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQ4buW4buUw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5rhu57hu5bDlOG7kC/Dk+G7j1Ai4buQ4bqyOyjhu5DDteG6teG6vSNd4buQ4bqz4bqx4bqj4buQ4bqzO1JdO+G7kMOJw7TDieG7kOG6u+G6teG7quG6s+G7kOG6t8OZWOG7kF074buq4bqz4buQWOG6rVDhu5DhurM7KuG7kOG6sztQIuG7kOG6sjtQXTvhu5ByIFDhu5DhurNTLOG7kOG6tuG7keG7heG7kHFQW+G7suG6t+G7kOG7luG7lEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6sjUs4buQXVDhur3hu5BN4buYxqAt4buaTkrhu5Dhu49QIuG7kOG6sjso4buQw7XhurXhur0jXeG7kFgg4buQWGHhu5A7Nyzhu5Bd4buoXTrhu5BYUCLhu5DhurM7Ul074buQ4bqzLlg74buQWOG6rVDhu5BbIV074buQezss4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQWDvhurVdOuG7kHs94bqz4buQXTcs4buQWeG6tV064buQxqDhurvhu5rhu5Jb4buQw6kwLOG7kDthLOG7kFg74buoXeG7kMOpKOG6s+G7kDs5XeG7kDvhuqHEg+G7kF1QW+G7kC3hu5BdZUvhu5DDtOG7qOG6veG7kH1S4buQXTcs4buQWeG6tV064buQ4bqzOz3hu5BbU1074buQWOG6rVDhu5DDnSJSXeG7kMOJLCXhurPhu5Dhu6tQW+G7kMOpUuG7kFhh4buQOzcs4buQOixSXTvhu5By4buPw4nhu5B9UuG7kHs7VOG7kOG6r+G6tVBd4buQXT3hurXhu5BYUVjhu5DDicO0w4nhu5A6LGXhu5DDneG6q+G6oVjhu5DEgzsiXTrhu5DDnTfhu5DDqVLhu5DEgztR4bqz4buQO+G6teG6veG7kDs94bqz4buQeztU4buQXcOaXTrhu5BY4bqtUOG7kFshXTtL4buQw7XhuqXhu5DDqeG7rOG6vUrhu5BYOyLhu5DhurPDoSzhu5DhurPhurHhuqvDoVjhu5B7Oyzhu5DhurM7LOG7kMOd4buq4bq14buQXTcs4buQWeG6tV064buQWOG6tTUs4buQWOG6pV064buQXVLhur1K4buQw6nDoSzhu5Dhu5Thu5By4buPw4lK4buQ4buU4buQcuG7j+G7jUrhu5Dhu49QIuG7kOG6sjso4buQw7XhurXhur0jXeG7kMOdVeG7kMOp4bqr4bqh4bqz4buQ4bqv4bq1UOG7kOG6sztSXTvhu5DhurMuWDvhu5BY4bqtUOG7kFg7Ll074buQWyFdO+G7kOG6s1Ms4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQ4buW4buY4buQTeG7lOG7kHLhu4/DiU5K4buQw502XTrhu5DhurM7w6As4buQ4bqz4bqx4bqj4buQ4bqzO1JdO+G7kMOJw7TDieG7kOG6u+G6teG7quG6s+G7kOG6t8OZWOG7kF074buq4bqz4buQWOG6rVDhu5DhurI7KuG7kOG6sztQIuG7kOG6sjtQXTvhu5ByIFDhu5DhurNTLOG7kOG6tuG7keG7heG7kHFQW+G7suG6t+G7kOG7luG7lOG7kF3Dmlvhu5BdUOG6vUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7nOG7mOG7lsSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7luG7mOG7oC/hu5jhu5zhu55Z4buS4buY4buU4bua4bua4buY4bug4bqz4bugxqB94bucLeG7lsag4buc4buSxqDhu5Lhu5Lhu57hu5ot4bui4bui4bug4bua4bui4bui4buY4buS4buS4buaSz7EgzrDlOG7kFB94bqzR8OU4buPUVjhu5DDicO0w4nhu5DhurI7UF074buQciBQ4buQOixSXTvhu5DDneG6q+G6oVjhu5DGoOG7kHLhu4/DiUrhu5Dhu5rhu5By4buP4buNSuG7kOG7luG7kHLhu4/DtErhu5BYO8Og4buQXTtlXTrhu5BY4bq1N1jhu5BXYuG6s+G7kMSDO1Hhu5DhurPhurEiXTrhu5Dhu5Thu5BdOlLhur3hu5BY4bq1NSzhu5Dhurbhu5Hhu4Xhu5BxUFvhu7Lhurfhu5Dhu5bhu5TDlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7nOG7mOG7lsOU4buQL8OTw4nDtMOJ4buQ4burOuG6teG6vSZd4buQ4bqyOyjhu5By4bqrYV064buQXTvhu6xd4buQxIM74buwXeG7kOG6szvhuqvhuqNdOuG7kFjhuq1Q4buQxrAsI13hu5DDnSJSXeG7kOG6slDhu7J74bq5Il1ZIuG7kMOJLCXhurPhu5Dhu6tQW+G7kMOpw6Es4buQ4bqz4buqW+G7kHLhu4/hu43hu5DhurNTLOG7kOG6tuG7keG7heG7kHFQW+G7suG6t+G7kOG7luG7lE8vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bqy4bqxIl064buQezss4buQw50gSuG7kOG7qzrhurXhur0mXeG7kOG6sjso4buQcuG6q2FdOuG7kMOdVeG7kHs7NF064buQ4bqzOyrhu5BXVCLhu5DDqSXhu5DhurM7Ul074buQWDRdOuG7kOG6s+G7qlvhu5By4buPw4nhu5DhuqPhu5A7U1064buQWOG7qF3hu5Dhu6Lhu5bhu5B7OuG7kF1l4buQLeG7kFc34buQWzRd4buQ4bqzUOG7snvhurkiXVki4buQ4bq3UOG6teG7kHs7LOG7kOG6szvhurVQ4buQeztR4buQw51RXTrhu5DhurMsPVjhu5DhurPhurHhuqvDoVjhu5DDnTUs4buQ4bqzO+G6reG7kOG7kX1QLF3hu7Lhu5DFqSzhurHhurfhurMs4buy4buQWOG6rVDhu5DEgjssfSzEg8SDLF3hu7LhurdL4buQw7XhuqXhu5DDqeG7rOG6vUrhu5DDneG7qOG6veG7kFjhuqldOuG7kH1S4buQ4bqzO1JdO+G7kOG6sy5YO+G7kOG6szsq4buQOywlXeG7kOG6t2Thu5BYNeG7kDrDmV06SuG7kF054buQfWRY4buQOz3hurPhu5BbIV074buQWOG6rVDhu5BdZeG7kMOJw7TDieG7kF1S4bq9S+G7kOG7j+G6qV064buQw6nDoSzhu5BdOywk4bq14buQXeG6tTUs4buQ4bqzLD1YSuG7kMOJw7TDieG7kOG7qzrhurXhur0mXeG7kHI2XTrhu5Dhuq7hurXhu6hd4buQWDsp4buQOixSXTvhu5DDneG6q+G6oVjhu5By4buP4buN4buQ4bqj4buQO1NdOuG7kOG7ouG7mOG7kHs64buQLeG7kFc34buQWzRd4buQxanhurVd4buQxak7W+G7suG6seG7kOG6t1DhurXhu5B7Oyzhu5BX4buq4bqz4buQXTrDoOG7kFkuXTvhu5BYO+G7ql3hu5DhurM74bqrYV06S+G7kOG7q1Bb4buQw6kz4buQ4bq34buD4buQXVLhur3hu5DhurM74bq1N1jhu5BXN+G7kFs0XeG7kOG7qeG6tVDhur3hu5DDneG6q+G6oVjhu5DigJxXLCXhurPhu5DEgztRLOKAneG7kOG6sztQW+G7kDosUOG7kFs0XeG7kMOpM+G7kMWp4bq1XeG7kMWpO1vhu7LhurHhu5BY4bqtUOG7kF3huqvDoVjhu5BYO+G6reG7kF07UuG7kOG7j1BbxIPhurVYOyxQS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4bua4buW4buWxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buW4buY4bugL+G7mOG7nOG7nlnhu5Lhu5jhu5Thu5rhu57hu5rhu5jhurPhu5bhu5Thu6DGoOG7mn3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfGoOG7mOG7lsOU4buQUH3hurNHw5Thu49RWOG7kMOJw7TDieG7kOG6sjtQXTvhu5ByIFDhu5A6LFJdO+G7kMOd4bqr4bqhWOG7kMag4buQcuG7j8OJSuG7kOG7muG7kHLhu4/hu41K4buQ4buW4buQcuG7j8O0SuG7kFg7w6Dhu5BdO2VdOuG7kFjhurU3WOG7kFdi4bqz4buQxIM7UeG7kOG6s+G6sSJdOuG7kOG7lOG7kF06UuG6veG7kFjhurU1LOG7kOG6tuG7keG7heG7kHFQW+G7suG6t+G7kOG7luG7lMOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4bua4buW4buWw5Thu5Avw5PDtDcs4buQ4bqz4bq14bq9Kl3hu5DDtCwkXeG7kHssXTvhu5DhurI7UF074buQciBQ4buQezs0XTrhu5A6LFJdO+G7kMOd4bqr4bqhWOG7kDvhurXhur3hu5BYO+G6q2FdOuG7kOG6s1Ms4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQ4buW4buUTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PDtDcs4buQ4bqz4bq14bq9Kl3hu5DDnSwkXeG7kHssXTvhu5DhurI7UF074buQciBQ4buQw51V4buQez3hurPhu5DhurM7w6JY4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQ4buW4buU4buQW1Lhu5B7OzRdOuG7kDosUl074buQw53huqvhuqFY4buQ4bqz4buqW+G7kDvhurXhur3hu5BYO+G6q2FdOuG7kF1SIkvhu5Dhuq7hurVRWDvhu5Dhu480XTrhu5DGsChYO+G7kMOpJOG7kOG6szti4buQ4buc4buQ4bqj4buQWDvhurVdOuG7kHs94bqz4buQXTcs4buQWeG6tV064buQxqDhu5Lhu5Jb4buQw6nhuqvhuqHhurPhu5DhurFSIuG7kOG6t+G6o+G7kOG6s+G6seG6q8OgXTrhu5DDqVLhu5DDqSThu5DhurM7YuG7kMag4buQ4bqj4buQXTcs4buQWeG6tV064buQ4bqzLD3Eg+G7kOG6t2JY4buQxqDhurvGoOG7kuG7klvhu5BdUFtL4buQxrAj4buQw4nDml3hu5DhurI7UCLhu5BY4bqpXTrhu5DhurM7LOG7kMOd4buq4bq14buQezs0XTrhu5DhurM7Ul074buQWDRdOuG7kOG6o+G7kF03LOG7kFnhurVdOuG7kOG7mOG7kkvhu5Lhu5Lhu5Jb4buQXVBbS+G7kOG6ouG7kFc34buQWzRd4buQ4buW4buQWzRd4buQxIM7NSzhu5A74bqhxIPhu5BN4bqz4bqxLFDhurM7fSJdTkrhu5DhurPhurEiXTrhu5B94buwXeG7kMOd4buw4bq14buQ4bqzO1Bb4buQWWRK4buQw4nDtMOJ4buQclLhu5DDicOaXeG7kOG7qzvhu6zhurPhu5BY4bqpXTrhu5B7OzRdOuG7kDosUl074buQw53huqvhuqFY4buQO+G6teG6veG7kFg74bqrYV06S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4bua4buW4buWxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buW4buY4bugL+G7mOG7nOG7nlnhu5Lhu5jhu5bhu5Lhu5Lhu5bhu5rhurPhu5zhu5zhu5Thu5594buYLeG7lOG7muG7klnhu5rhu5jhu5jGoOG7ouG7lOG7lOG6s+G7msagxqDhu6Lhu5h94buSSz7EgzrDlOG7kFB94bqzR8OU4buPUVjhu5DDicO0w4nhu5DhurI7UF074buQciBQ4buQOixSXTvhu5DDneG6q+G6oVjhu5DGoOG7kHLhu4/DiUrhu5Dhu5rhu5By4buP4buNSuG7kOG7luG7kHLhu4/DtErhu5BYO8Og4buQXTtlXTrhu5BY4bq1N1jhu5BXYuG6s+G7kMSDO1Hhu5DhurPhurEiXTrhu5Dhu5Thu5BdOlLhur3hu5BY4bq1NSzhu5Dhurbhu5Hhu4Xhu5BxUFvhu7Lhurfhu5Dhu5bhu5TDlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7muG7luG7lsOU4buQL8OTxII7U1vhu5DhurI7KOG7kMOJ4buoXeG7kMOpVl3hu5BYO+G6q1Dhu5A6LFJdO+G7kMOd4bqr4bqhWOG7kDvhurXhur3hu5BYO+G6q2FdOuG7kOG6t1DhurXhu5Dhu5Thu5B74bq/4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQfSwjXeG7kOG6syw9xINPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6suG6sSJdOuG7kHs7LOG7kMOdIErhu5DhurNSLOG7kF3Dml064buQxII7U1vhu5DhurI7KOG7kMOJ4buoXeG7kFjhuqldOuG7kMOdVeG7kHs94bqz4buQ4bqzO8OiWOG7kHvhur/hu5Dhurbhu5Hhu4Xhu5BxUFvhu7Lhurfhu5DhurM7YuG7kOG7lOG7kH0sI13hu5DhurMsPcSD4buQezs0XTrhu5A6LFJdO+G7kMOd4bqr4bqhWOG7kDvhurXhur3hu5BYO+G6q2FdOkvhu5DDteG6peG7kOG6seG7quG6s+G7kF054buQfWRY4buQXTvhuqtdOuG7kFhRWOG7kF03LOG7kFnhurVdOuG7kOG6szss4buQw53hu6rhurXhu5BbUuG7kF1l4buQeyFdO+G7kF064bqr4buQV2Es4buQ4bq7YuG7kOG6sjtQXTvhu5BdUuG6veG7kMOdJOG6teG7kMSDO1Qs4buQOuG7psSD4buQXTtlXTrhu5DDnTUs4buQ4bqzO+G6reG7kOG6r+G6tVHhu5BbU1074buQw509XeG7kOG6s2Phu5DhurYsXTpQxIMi4bqx4buySuG7kOG7qVB9UOG6veG6tyxQSuG7kOG6sjtRLOG7kMawUF3igKbhu5DhuqLhu5BbNF3hu5Dhurvhu7Lhu5DDnVPEg0rhu5DDicO0w4nhu5Dhu6s64bq14bq9Jl3hu5DDicOaXeG7kMawVVvhu5BY4bqtUOG7kOG6sjtQXTvhu5ByIFDhu5BY4bqpXTrhu5B7OzRdOuG7kDosUl074buQw53huqvhuqFY4buQO+G6teG6veG7kFg74bqrYV064buQezss4buQw503LOG7kOG6s+G6teG6vSpd4buQ4bq74buy4buQw51TxIPhu5DDnShQ4buQOyFdO+G7kMOJLCXhurPhu5Dhu6tQW+G7kMOdVeG7kOKAnOG6s+G6scOZXTrhu5DhurNQ4bq94oCd4buQ4bqzUyzhu5B74bq/4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQfeG7sF3hu5BdUuG6vUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7muG7luG7lsSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7luG7mOG7oC/hu5jhu5zhu55Z4buS4buY4buW4buS4buU4buUxqDhurPhu6Dhu5bGoOG7nOG7on3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu5jhu5zhu5LDlOG7kFB94bqzR8OU4buPUVjhu5DDicO0w4nhu5DhurI7UF074buQciBQ4buQOixSXTvhu5DDneG6q+G6oVjhu5DGoOG7kHLhu4/DiUrhu5Dhu5rhu5By4buP4buNSuG7kOG7luG7kHLhu4/DtErhu5BYO8Og4buQXTtlXTrhu5BY4bq1N1jhu5BXYuG6s+G7kMSDO1Hhu5DhurPhurEiXTrhu5Dhu5Thu5BdOlLhur3hu5BY4bq1NSzhu5Dhurbhu5Hhu4Xhu5BxUFvhu7Lhurfhu5Dhu5bhu5TDlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7muG7luG7lsOU4buQL8OTw4nDtMOJ4buQw7Thu6ZdOuG7kOG6sjso4buQxrAsXTvhu5BNxIM7VCxO4buQ4bq3QOG7kFdUIuG7kMOpJeG7kOG6s+G7qlvhu5By4buPw4nhu5DhuqPhu5A7U1064buQWOG7qF3hu5Dhu6Lhu5zhu5B7OuG7kF1lSuG7kFs0XeG7kMOp4bus4bqzTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PhurLhurEiXTrhu5BdOlLhur3hu5DhurM7LOG7kMOd4buq4bq14buQUcSD4buQWDsg4bqz4buQWOG6rVDhu5Dhurbhu5Hhu4Xhu5BxUFvhu7Lhurfhu5Dhu5bhu5Thu5BN4buY4buaLeG7mk5K4buQ4bqzOyrhu5DhurM7UCLhu5DhurI7UF074buQciBQ4buQw6lWXeG7kFgwXeG7kF07ZV064buQ4oCcXSwkW+G7kDvhur3hu5DDqTFdOuG7kMOpUl064oCd4buQezss4buQWFFY4buQw4nDtMOJ4buQw7Thu6ZdOuG7kOG6sjso4buQxrAsXTvhu5BNw6nhu6zhurNOSuG7kHIiUl064buQ4bqyOyjhu5DhurIhXTvhu5BNPuG6tVkiTkrhu5DGsOG6q8OgXTrhu5DhurI7KOG7kMO14bq1XTrhu5BNUOG6sV0s4bq3TuG7kOG6t0Dhu5BYOy5dO+G7kOG6sztiWOG7kOG6u+G6tV064buQ4bqz4bqx4busXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7muG7luG7lsSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7luG7mOG7oC/hu5jhu5zhu55Z4buS4buY4buW4buSxqDhu5bhu5LhurPhu5Thu5Thu5rhu6J94bucLeG7mOG7kuG7mlnhu5zhu5jhu6Lhu5Thu5bGoOG7mOG6s+G7nOG7mOG7ouG7oOG7nH3hu5JLPsSDOsOU4buQUH3hurNHw5Thu49RWOG7kMOJw7TDieG7kOG6sjtQXTvhu5ByIFDhu5A6LFJdO+G7kMOd4bqr4bqhWOG7kMag4buQcuG7j8OJSuG7kOG7muG7kHLhu4/hu41K4buQ4buW4buQcuG7j8O0SuG7kFg7w6Dhu5BdO2VdOuG7kFjhurU3WOG7kFdi4bqz4buQxIM7UeG7kOG6s+G6sSJdOuG7kOG7lOG7kF06UuG6veG7kFjhurU1LOG7kOG6tuG7keG7heG7kHFQW+G7suG6t+G7kOG7luG7lMOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4bua4buW4buWw5Thu5Avw5PDicO0w4nhu5ByIlJdOuG7kOG6sjso4buQ4bqyIV074buQWCDhu5BYYeG7kDs3LOG7kDosUl074buQcuG7j8OJ4buQ4bqj4buQ4buW4buQe+G6v+G7kOG6tuG7keG7heG7kHFTW+G7suG6t+G7kH0sI13hu5DhurMsPcSDTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PhurLhurEiXTrhu5DDnSBK4buQw7Thu6ZdOuG7kOG6sjso4buQxrAsXTvhu5DDqVLhu5ByIlJdOuG7kOG6sjso4buQ4bqyIV074buQw50k4bq14buQfVLhu5BdO1Lhu5DDneG6q2FdOuG7kHssW+G7kMOpNOG7kMOdKFg74buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq3S+G7kOG7q2Xhu5DDnTThu5DDqeG7rOG6s+G7kMO04bumXTrhu5DhurI7KOG7kMawLF074buQWCDhu5BYYeG7kDs3LOG7kH3hu7Bd4buQ4bqzO2Lhu5B9LCNd4buQ4bqzLD3Eg+G7kDosUl074buQcuG7j8OJ4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq3S+G7kOG7jzBd4buQciJSXTrhu5DhurI7KOG7kOG6siFdO+G7kOG6t0Dhu5DEgzvhu6pd4buQw53hu6rhurXhu5B94buwXeG7kOG6szti4buQ4buW4buQfSwjXeG7kOG6syw9xIPhu5A6LFJdO+G7kHLhu4/DieG7kOG6tuG7keG7heG7kHFQW+G7suG6t0vhu5DDtOG7qOG6veG7kFjhuqldOuG7kH1S4buQXTtlXTrhu5BdLCRb4buQO+G6veG7kMOpMV064buQw6lSXTrhu5BY4bq1NSzhu5BY4bqlXTrhu5BY4bqtUOG7kOG6szsq4buQ4bqzO1Ai4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kOG6s1Ms4buQ4bq24buR4buF4buQcVBb4buy4bq34buQ4buW4buU4buQXcOaW+G7kF1Q4bq9S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5BY4buyXeG6s+G7suG6scSow5TDk0/hurfhurPhurEiXTrDk+G7jWnhu6tx4buQ4bqycmfhu6ty4buQ4bqydOG7j3Lhu5Dhu4/huqzhu4Xhu5DhurJy4buf4buQ4bqycuG7heG7seG7kOG6snLhu4Xhu6ty4buQcuG7reG7heG7kOG6smhz4buQ4bq24buR4buF4buQceG7heG7qeG7keG6tuG7kOG7luG7lE8v4bq34bqz4bqxIl06w5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk0/hurfhurPhurEiXTrDky3hu5By4bq04bq84buQ4buPcuG6qkHhu6tx4buQw4ln4burceG7iE8v4bq34bqz4bqxIl06w5NPL8SDw5NPIn3Dk099LMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PGsCPhu5DhurI7KOG7kHIsJF3hu5At4buQO1NdOuG7kFjhu6hd4buQ4bua4buaezrhu5DDnTUs4buQeztRXTrhu5BdZeG7kC3hu5BXN+G7kFs0XeG7kMOJIsOpLF1QW08vxIPDk08vfSzDk099LMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PhurLhurHhuqthXTrhu5DhurI7KOG7kOG6sjvhuqthXTrhu5At4buQXTcs4buQWeG6tV064buQe+G6tVss4bqz4buy4buQw502XTrhu5DDnTcs4buQXWXhu5At4buQVzfhu5BbNF3hu5DFqVDhurFQ4bqz4buyTy/Eg8OTTy99LMOTT30sw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G7j1Ai4buQ4bqyOyjhu5DDteG6teG6vSNd4buQLeG7kF03LOG7kFnhurVdOuG7kMag4bq74buU4buS4buSW+G7kMOpMCzhu5A7YSzhu5BYO+G7qF3hu5DDqSjhurPhu5DhurMsPcSD4buQ4bq3Yljhu5BdZeG7kC3hu5BXN+G7kFs0XeG7kH3hu6ZdTy/Eg8OTTy99LMOTTy8ifcOTTyJ94buQ4bq34bqzUOG6seG6s0fDlMagw5TDk099LMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu49QIuG7kOG6sjso4buQw7XhurXhur0jXeG7kC3hu5By4buPw4nhu5BdNyzhu5BZ4bq1XTrhu5BdNyzhu5BZ4bq1XTrhu5DGoOG6u+G7mOG7kuG7klvhu5DDqTAs4buQO2Es4buQWDvhu6hd4buQw6ko4bqz4buQ4bqzLD3Eg+G7kOG6t2JY4buQXWXhu5At4buQVzfhu5BbNF3hu5B94bumXU8vxIPDk08vfSzDk08vIn3Dk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTT+G6t+G6s+G6sSJdOsOTLeG7kHLhurThurzhu5Dhu49y4bqqQeG7q3Hhu5Dhu41o4buPTy/hurfhurPhurEiXTrDk08vxIPDk08ifcOTT30sw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6suG6seG6q2FdOuG7kMOJw5pd4buQ4bqy4bq14buqXeG7kC3hu5A7U1064buQWOG7qF3hu5Dhu6Lhu5Lhu5B7OuG7kMOdNSzhu5B7O1FdOuG7kF1QW+G7kC3hu5BXN+G7kFs0XeG7kMOJIsOpLF1QW08vxIPDk08vfSzDk099LMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu49QIuG7kOG6sjso4buQw7XhurXhur0jXeG7kC3hu5BdNyzhu5BZ4bq1XTrhu5Dhu5jhu5Lhu5Jb4buQWDvhu6hd4buQw6ko4bqz4buQw500LOG7kF1l4buQLeG7kFc34buQWzRd4buQfeG7pl1PL8SDw5NPL30sw5NPfSzDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4buPUCLhu5DhurI7KOG7kMO14bq14bq9I13hu5At4buQXTcs4buQWeG6tV064buQ4bua4buSW+G7kFhR4buQXTvhu6hd4buQw6kwLOG7kDthLOG7kFg74buoXeG7kMOpKOG6s+G7kF1l4buQLeG7kFc34buQWzRd4buQfeG7pl1PL8SDw5NPL30sw5NPfSzDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4burOuG6teG6vSZd4buQ4bqyOyjhu5By4bqrYV064buQLeG7kDtTXTrhu5BY4buoXeG7kOG7ouG7luG7kHs64buQXWXhu5At4buQVzfhu5BbNF3hu5DhurNQ4buye+G6uSJdWSJPL8SDw5NPL30sw5NPfSzDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4burOuG6teG6vSZd4buQcjZdOuG7kOG6ruG6teG7qF3hu5At4buQO1NdOuG7kOG7ouG7mOG7kHs64buQLeG7kFc34buQWzRd4buQxanhurVd4buQxak7W+G7suG6sU8vxIPDk08vfSzDk08vIn3Dk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTT+G6t+G6s+G6sSJdOsOTLeG7kHLhurThurzhu5Dhu49y4bqqQeG7q3Hhu5DDtOG7s+G7q3FPL+G6t+G6s+G6sSJdOsOTTy/Eg8OTTyJ9w5NPfSzDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4burOuG6teG6vSZd4buQ4bqyOz3hu5DDieG6qeG7kC3hu5By4buPw7Thu5A7U1064buQ4bua4bua4buQezrhu5DDnTUs4buQeztRXTrhu5BdUFvhu5At4buQVzfhu5BbNF3hu5DEguG7sl1YUHvhu5DhurYsfVDhurNPL8SDw5NPL30sw5NPfSzDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTw4nhuqnhu5DDicOaXeG7kMWpLCNd4buQLeG7kHLhu4/DtOG7kC3hu5A7U1064buQ4buc4buS4buQezrhu5DDnTUs4buQeztRXTrhu5BdUFvhu5At4buQVzfhu5BbNF3hu5DEguG7sl1YUHvhu5DhurYsfVDhurNPL8SDw5NPL30sw5NPfSzDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTxII7U1vhu5DhurLhurXhu6pd4buQ4buFXTvhu5At4buQcuG7j8O04buQO1NdOuG7kOG7ouG7kuG7kHs64buQw501LOG7kHs7UV064buQXVBb4buQLeG7kFc34buQWzRd4buQxILhu7JdWFB74buQ4bq2LH1Q4bqzTy/Eg8OTTy99LMOTTy8ifcOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu4XhurXhurM7IuG6scOUw5NP4bq34bqz4bqxIl06w5Phu6lTXTvhu5Dhu4/huqvDoF06Ty/hurfhurPhurEiXTrDk08vxIPDkw==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]