(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thạch Thành quan tâm thực hiện, qua đó góp phần ổn định tình hình, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thạch Thành nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Những năm qua, công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thạch Thành quan tâm thực hiện, qua đó góp phần ổn định tình hình, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Huyện Thạch Thành nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Buổi sinh hoạt triển khai các nghị quyết, các văn bản pháp luật cho cán bộ chủ chốt xã Thành Hưng.

Để nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC của công dân, huyện Thạch Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 30-9-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác quản lý Nhà nước”; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện. Đồng thời, huyện cũng định kỳ, đột xuất nghe các cơ quan chức năng báo cáo về kết quả giải quyết đơn, thư KNTC, nhất là các kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài gửi đến nhiều cấp, nhiều ngành để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện. Bên cạnh đó, lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền cũng thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Ngoài ra, hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Thanh tra huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, phòng chống tham nhũng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực, như: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách, kê khai tài sản, thực hiện việc thu - chi trong các trường học, thực hiện các chính sách xã hội... Quan tâm chỉ đạo sát sao công tác tiếp công dân, ngày 20 hàng tháng, UBND huyện, các xã, thị trấn niêm yết công khai lịch lãnh đạo tiếp công dân. Tại nơi tiếp công dân được sắp xếp, bố trí bảo đảm thuận tiện cho công dân đến kiến nghị, KNTC, do vậy công tác tiếp công dân ngày càng đi vào nền nếp. Huyện đã chỉ đạo ngành chức năng tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư KNTC thuộc thẩm quyền; chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn xem xét, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp mình và hướng dẫn công dân gửi đơn, thư đến đúng các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nhà nước. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư; đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, các quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhằm ổn định tình hình ở địa phương.

Năm 2018, Thanh tra huyện Thạch Thành đã thanh tra 3 cuộc theo kế hoạch và thanh tra đột xuất. Trong đó, thanh tra 1 cuộc về việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu đóng góp của học sinh và phụ huynh học sinh tại 6 trường học trên địa bàn; 1 cuộc về công tác quản lý ngân sách; chấp hành trình tự và quản lý nợ đọng các công trình xây dựng cơ bản tại xã Thạch Bình về việc chậm nộp tiền vào kho bạc theo quy định thu thầu đất 5% là trên 15,5 triệu đồng, tiền quỹ an ninh - quốc phòng, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ tình nghĩa là gần 127 triệu đồng; 1 cuộc về quản lý, sử dụng ngân sách, các khoản thu đóng góp của nhân dân tại xã Thành Thọ. Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Kết luận cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng của chủ rừng là đơn vị Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Thạch Thành.

Ngoài ra, Thanh tra huyện cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm của chủ tịch UBND xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; giải quyết KNTC và công tác phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, các xã, thị trấn cho thấy, hầu hết các đơn vị đều thực hiện công tác tiếp dân, trình tự thủ tục tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn, thư công khai, minh bạch trong lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản. Sau kiểm tra đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, như: Kiến nghị chủ tịch UBND xã, thị trấn, thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tập huấn nghiệp vụ cho các xã, thị trấn trên toàn huyện để làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, phòng chống tham nhũng và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29/CT-UBND trên toàn huyện.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Chánh Thanh tra huyện Thạch Thành, cho biết: Để nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC trên địa bàn; thời gian tới, Thanh tra huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tập trung giải quyết tốt các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và các địa bàn, lĩnh vực có tình hình phức tạp, dễ phát sinh khiếu kiện; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị về thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về các hoạt động KNTC, từng bước nâng cao chất lượng công tác thanh tra, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đông {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]