Cập nhật: 09:24 28/07/2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”.

Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Sáng 28-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”.

Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Các đồng chí: TS Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội thảo.

Các đồng chí: TS Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Lãnh đạo các vụ, viện và các nhà khoa học Trung ương dự hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo các vụ, viện thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học ở Trung ương.

Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh dự hội thảo.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; TS Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị ủy, đảng ủy, trực thuộc Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khẳng định: Đây là hội thảo rất có ý nghĩa, nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà, được tổ chức trước thềm lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh. Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng nước ta, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các thế hệ người dân Thanh Hóa luôn một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ, bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm, hăng say lao động trong công cuộc đổi mới.

Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Sự ra đời của Đảng có tác động mạnh mẽ đến phong trào yêu nước của Nhân dân Thanh Hóa và thúc đầy sự ra đời cùa 3 tổ chức cộng sản, đó là: Chi bộ Hàm Hạ được thành lập ngày 25-6-1930, tại làng Hàm Hạ, xă Đông Tiến (nay thuộc thị trấn Rừng Thông, huyền Đông Sơn); Chi bộ Thiệu Hóa được thành lập ngày 10-7-1930, tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa) và Chi bộ Thọ Xuân được thành lập ngày 22-7-1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân). Để thống nhất lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh, ngày 29-7-1930, Hội nghị hợp nhất 3 chi bộ Cộng sản để thành lập Đảng bộ tinh Thanh Hóa được tổ chức tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh đánh dấu bước ngoặt trọng đại đối với con đường phát triển đi lên của tỉnh nhà. Trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa vào ngày 20-02-1947, Bác Hồ đã căn dặn: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểụ mẫu... thì phài làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”. Lời dạy của Bác đã trở thành tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và mục tiêu khát khao của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cho đến hôm nay và mãi mãi về sau. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, của các tỉnh, thành phố bạn, với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quvền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Những thành tựu mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn và có ý nghĩa quan trọng, đưa Thanh Hóa từng bước trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung bộ và cả nước. Đặc biệt, ngày 17-7-2020 vừa qua, Bộ Chính trị đã chính thức thông qua Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và đồng ý ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa mở đường cho tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Việc tổ chức hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” là một trong những hoạt động trọng tâm, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đàng bộ tỉnh, góp phần củng cố và bồi đẳp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu”, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng căn dặn...

Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Hoàng Đông)

Trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nêu rõ: Là một trong những Đảng bộ thành lập sớm trong cả nước, quá trình ra đời, xây dựng, phát triển và lãnh đạo phong trào cách mạng của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm qua luôn gắn liền với cách mạng Việt Nam; là một bộ phận quan trọng trong “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng cộng sản Việt Nam.Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” là dịp để nhìn lại những mốc son chói lọi trên chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa; tự hào về những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau 35 năm đổi mới. Đồng thời, đề xuất những giải pháp năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Thanh Hóa sẽ trở thành tỉnh công nghiệp, sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu đó, PGS.TS Lê Văn Lợi đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và làm sáng tỏ 4 vấn đề, gồm: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa hiện, đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh toàn diện; Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong định hướng, tầm nhìn phát triển tương lai.

Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

PGS. TS Lê Văn Cường, Viện Phó Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo. (Ảnh: Hoàng Đông)

Tham luận tại hội thảo về “Không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị một nhân tố quyết định thành công của Đảng bộ Thanh Hóa trong 90 năm qua”, PGS. TS Lê Văn Cường, Viện Phó Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: “Tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam trong chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Khẳng định những thành quả trong dòng chảy của 90 năm lịch sử để thấy rằng những thành tựu nêu trên có được là do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

Những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong những năm qua là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực cố gắng của rất nhiều thế hệ lãnh đạo, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, trong đó, có vai trò quyết định của việc không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ”.

Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

PGS. TS Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với tham luận “Sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, nhân tố quyết định thắng lợi của phong trào cách mạng tỉnh Thanh Hóa trong 90 năm qua”. (Ảnh: Hoàng Đông)

Với tham luận “Sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, nhân tố quyết định thắng lợi của phong trào cách mạng tỉnh Thanh Hóa trong 90 năm qua”, PGS. TS Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: Trong suốt 90 năm qua, đồng hành cùng nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, nhân dân Thanh Hóa đã giành được những thắng lợi to lớn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sau hơn 30 năm đổi mới, diện mạo của Thanh Hóa thay đổi toàn diện, ngày càng khang trang và hiện đại. Từ một tỉnh nghèo, Thanh Hóa đã có sự bứt phá, ngoạn mục vươn lên đứng đầu vùng Bắc Trung bộ và nằm trong các tỉnh dẫn đầu của cả nước về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Nhiều dự án thu hút vồn đầu tư hàng tỷ USD đã hoàn thành, đi vào hoạt động, trong đó có “công trình thế kỷ” trọng điểm quốc gia, mang tầm cơ quốc tế Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đưa Thanh Hóa trở thành một mẫu hình thành công về thu hút vốn đầu tư và hội nhập quốc tế. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được củng cố, có chuyển biến ngày càng tốt.

Có thể nói, những tiềm năng, thế mạnh về vị trí, điều kiện tự nhiên, về nguồn lực văn hóa và con người của tỉnh Thanh Hóa được khơi dậy và nhân lên, cộng hưởng với sức vươn lên của cả nước và kết tụ thành những thắng lợi, những thành tựu lớn lao từ khi có sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Nói cách khác, sự lãnh đạo của Đảng bộ Thanh Hóa là nhân tố quyết định thắng lợi của phong trào cách mạng, của nhân dân Thanh Hóa trong 90 năm qua.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]