(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), ngay từ đầu nhiệm kỳ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thạch Thành đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS; đồng thời tập trung chỉ đạo UBKT các cấp, các ban của Đảng và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Thạch Thành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), ngay từ đầu nhiệm kỳ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thạch Thành đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS; đồng thời tập trung chỉ đạo UBKT các cấp, các ban của Đảng và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng.

Nội dung KTGS tập trung việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 152 lượt tổ chức đảng (TCĐ), 748 lượt đảng viên; giám sát 244 lượt TCĐ, 1.481 lượt đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 79 TCĐ; kiểm tra tài chính Đảng đối với 129 TCĐ; giám sát 150 TCĐ và 822 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 TCĐ và 59 đảng viên. Qua KTGS, cấp ủy, TCĐ và UBKT huyện ủy đã thi hành kỷ luật đối với 51 đảng viên (khiển trách 39, cảnh cáo 5, cách chức 4, khai trừ 3).


Hoài Linh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]