(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ửng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30-7” năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hưởng ửng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30-7”

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ửng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30-7” năm 2019.

Hưởng ửng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30-7”

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống mua bán người; tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người, góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm mua bán người. Đồng thời, tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, từ đó nâng cao về nhận thức, hành động của toàn xã hội về phòng, chống mua bán người nhằm giảm các nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người; phát huy sức mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tổ chức các hoạt động hưởng úng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30-7” năm 2019 gắn với việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tội phạm mua bán người; Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 30-1-2019 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về phòng, chống mua bán người năm 2019. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng dân cư hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30-7” năm 2019 với nhũng nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù họp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan tỏa trong xã hội, với các khẩu hiệu hành động “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; “Chung tay phòng, chống mua bán nguời” và “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội”.

Phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, của nhân dân trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em tại các địa bàn dân cư; phát động phong trào toàn dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm mua bán người gắn với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm là: Các cơ quan báo chí xây dụng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, đãng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế cơ sở, tập trung các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; làm tốt công tác điều tra cơ bản, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên từng địa bàn, tập trung khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất khẩu lao động, dịch vụ môi giới việc làm trên địa bàn, chủ động phòng ngừa và phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng các lĩnh vực này để thực hiện các hành vi liên quan đến tội phạm mua bán người.

Bên cạnh đó, triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh (từ ngày 1-7-2019 đến ngày 30-9-2019), tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới giáp Lào, đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý triệt để những ổ nhóm, đường dây phạm tội mua bán người trên địa bàn; kịp thời hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về với cộng đồng dân cư, nghiên cứu đề xuất, bổ sung, hoàn thiện các chế độ chính sách, quy định về tiếp nhận, hỗ trợ việc làm giúp đỡ những nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng dân cư nhanh chóng ổn định cuộc sống; tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

HG


HG


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]