(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019.

Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm 2019

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức; xóa bỏ mại dâm trẻ em; đặt công tác phòng, chống mại dâm trong mối quan hệ với phòng, chống tội phạm về mua bán người và bóc lột tình dục phụ nữ, trẻ em; bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, danh dự, nhân phẩm của con người, hạnh phúc gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời, hỗ trợ về y tế, tâm lý, tạo việc làm, kết hợp với các biện pháp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, bệnh lây truyền qua đường tình dục cho người bán dâm; tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống mại dâm, nhất là ở các địa bàn trọng điểm.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện phòng, chống mại dâm phải có sự lãnh đạo mạnh mẽ, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội và nhân dân trong công tác phonhf ngừa, đấu tranh phòng chống mại dâm; đồng thời kết hợp đồng bộ công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội khác. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch.

Tập trung tuyên truyền đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống mại dâm các cấp, người có nguy cơ cao tham gia tệ nạn mại dâm; các hoạt động can thiệp dự phòng; đấu tranh, kiểm tra phòng, chống mại dâm; xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm...

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT (nguồn: UBND tỉnh)


BĐT (Nguồn: UBND Tỉnh)


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]