(Baothanhhoa.vn) - – Ngày 19-3, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

– Ngày 19-3, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tập trung rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai ở các cấp, ngành, trên cơ sở đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất đai trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra, khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, chủ động bố trí quỹ đất và có kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định. Tập trung hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lạp bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu... Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại và tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; kiện toàn và tăng cường năng lực cho hệ thống văn phòng đăng ký đất đai và trung tâm phát triển quỹ đất; bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai; xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu về đất đai.

Mục đích nhằm tổ chức thực thi đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, từ đó cụ thể hóa từng nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai. Ngoài ra, tập trung tối đa nguồn lực và kinh phí thực hiện để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đất đai cũng như xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất và hiện đại.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.


BĐT (nguồn: UBND tỉnh)


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]