(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức rõ thiết chế văn hóa – thể thao (TCVHTT) là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) phát triển, thời gian qua, huyện Yên Định đã quan tâm việc bố trí địa điểm, đầu tư xây dựng các TCVHTT.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa ở huyện Yên Định

Nhận thức rõ thiết chế văn hóa – thể thao (TCVHTT) là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) phát triển, thời gian qua, huyện Yên Định đã quan tâm việc bố trí địa điểm, đầu tư xây dựng các TCVHTT.

Trung tâm văn hóa xã Yên Ninh thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò và công năng sử dụng của các thiết chế, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Xác định được vai trò quan trọng của TCVHTT trong việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH huyện đã chú trọng việc quy hoạch quỹ đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng các TCVHTT; nhiều địa phương đã chủ động phát huy vai trò, nguồn lực trong nhân dân, tìm cách tạo nguồn kinh phí mà không ỷ lại, trông chờ sự tài trợ của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các TCVHTT, gắn với việc đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH và xây dựng nông thôn mới (NTM). Chú trọng động viên khích lệ, tạo thành phong trào thi đua giữa các hộ, các thôn, xóm, các xã, thị trấn, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong xây dựng thiết chế văn hóa. Nhiều người đã tự nguyện đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa (NVH) – khu thể thao thôn, các công trình phụ trợ khác.

Trong đó, nhiều xã đã thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa, như: Yên Phong, Yên Ninh, Định Tường, Yên Trường... Tại xã Yên Ninh, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân địa phương đã đóng góp kinh phí hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều ngày công lao động xây dựng 5 NVH ở các thôn. Đến nay, xã có 100% thôn có NVH được xây dựng theo tiêu chí NTM. Các NVH có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ các hội nghị của chi bộ, các đoàn thể và các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ông Đỗ Công Hưng, Chủ tịch UBND xã Yên Ninh, cho biết: Từ khi đi vào hoạt động, các NVH là địa điểm hội họp, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân. Nhiều câu lạc bộ (CLB) thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được hình thành như: CLB bóng chuyền da của thanh niên, CLB bóng chuyền hơi của người cao tuổi, CLB cầu lông, bóng đá... thu hút nhiều người dân trong xã tham gia thường xuyên. Cùng với việc phục vụ các hoạt động thể thao, văn nghệ các NVH còn là nơi hội họp, tổ chức phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Nhờ đẩy mạnh việc xây dựng các TCVHTT nên hệ thống các thiết chế trên địa bàn huyện tương đối hoàn thiện và đồng bộ. Toàn huyện hiện có 100% các xã, thị trấn có NVH, sân thể thao; 27/29 xã, thị trấn có sân vận động, 12/29 xã, thị trấn có nhà thi đấu đa năng; 415 sân cầu lông, 66 sân bóng chuyền...

Ông Trịnh Trọng Định, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên Định cho biết: Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở Yên Định được khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động là tiền đề cho phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng duy trì và ngày càng phát triển. Thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, các địa phương trong huyện đã lồng ghép tuyên truyền các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, phong trào xây dựng NTM; đồng thời, góp phần bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Có thể khẳng định, các TCVHTT tại Yên Định được hoàn thiện đã tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân địa phương, tạo sự gắn kết các thành viên trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Bài và ảnh: Nguyễn Linh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]