(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách xóa đói, giảm nghèo (XĐGN) và chương trình giảm nghèo bền vững, những năm qua, huyện Cẩm Thủy đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đề ra những hướng đi, mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kinh nghiệm trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững ở huyện Cẩm Thủy

Kinh nghiệm trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững ở huyện Cẩm Thủy

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Bình có thu nhập cao nhờ làm miến dong.

Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách xóa đói, giảm nghèo (XĐGN) và chương trình giảm nghèo bền vững, những năm qua, huyện Cẩm Thủy đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đề ra những hướng đi, mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Trước kia, Cẩm Thành là một trong những xã thuộc diện khó khăn của huyện Cẩm Thủy. Sau nhiều năm, từ thực hiện chương trình nông thôn mới và tác động bởi các nguồn vốn hỗ trợ, đến nay, diện mạo xã Cẩm Thành đã thực sự thay đổi, đời sống của người dân khấm khá hơn, không còn hộ đói, hộ nghèo giảm dần theo từng năm. Ông Cao Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 9,6% (giảm trên 5% so với cuối năm 2017). Để làm được điều này, bên cạnh việc phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Để phát triển kinh tế, từng bước xóa nghèo, xã đã động viên người dân chủ động thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, chính quyền đã cùng đồng hành với bà con trong việc kết nối thị trường lao động, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, kết nối nguồn vốn vay XĐGN. Phấn đấu hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống dưới 8%.

Với mục tiêu giảm số hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn, huyện Cẩm Thủy đã cụ thể hóa đưa các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo vào nghị quyết đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu tiếp cận các dịch vụ cơ bản cho hộ nghèo, kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh bền vững năm 2019, đề ra các giải pháp đồng bộ, giao cụ thể các nhiệm vụ cho từng phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện. Hàng năm, trên cơ sở điều tra, rà soát hộ nghèo, phòng lao động - thương binh và xã hội đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo của địa phương, trong đó xác định rõ mục tiêu cụ thể và các giải pháp tác động theo từng nhóm nguyên nhân nghèo, về các chiều thiếu hụt để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Tập trung xây dựng và thực hiện 3 đề án đó là: Đề án, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và an toàn dịch bệnh giai đoạn 2014 - 2020; Đề án, củng cố, chuyển đổi hoạt động HTX dịch vụ nông nghiệp; Đề án, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2015 - 2020. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng hướng, chuyển từ diện tích cây lương thực sang cây công nghiệp, các cây rau màu, cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao, thực hiện chuyển đổi được 538,7 ha đất 1 vụ lúa mùa sang trồng mía nguyên liệu, mía tím, mía ép nước, ngô lấy hạt, ngô làm thức ăn chăn nuôi, cây dong riềng để làm miến dong và trồng cây gai lấy sợi... Bên cạnh đó, địa phương đã chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng sản suất hàng hóa, phù hợp với từng vùng trên địa bàn huyện, phát triển chăn nuôi trang trại, khuyến khích các hộ có điều kiện đầu tư xây dựng các trang trại có quy mô vừa và lớn để thu hút lao động tại chỗ, tạo việc làm ổn định, huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng 9 trang trại chăn nuôi tập trung với quy mô từ 500 đến 600 con lợn/lứa, đồng thời đưa một trang trại quy mô 900 con vào sản xuất, mô hình chăn nuôi bò cái nền thụ tinh nhân tạo (BBB) tại xã Cẩm Tú, tạo việc làm cho người dân, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, huyện cũng đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Qua đó, đã đóng góp một phần rất lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần tạo nhiều việc làm cho lao động, đến nay có nhiều dự án lớn đã đầu tư như: Nhà máy Thủy điện 1 Cẩm Thủy, Công ty Duyệt Cường sản xuất hàng mã xuất khẩu, Nhà máy may Cẩm Hoàng, Công ty may Nguyên Toàn, Nhà máy sản xuất sợi đay An Phước... Hiện nhiều dự án đang hoạt động có hiệu quả, góp phần tạo việc làm thường xuyên và ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm xuống còn 5,52%, trong đó có 13/20 xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%.

Nói về kinh nghiệm trong thực hiện các chương trình giảm nghèo, ông Lê Hải Sâm, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Trước hết phải có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Từ đó, bàn bạc đưa ra các nhóm chính sách đồng bộ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống của người dân nói chung và người nghèo nói riêng ở các xã, thôn nghèo trong huyện. Các quy trình triển khai hỗ trợ cũng phải được thực hiện đúng đối tượng, những hộ dân được hưởng thụ phải được rà soát theo nhu cầu đăng ký, đúng tiêu chuẩn, quy định. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người nghèo cần được công khai minh bạch, có sự tham gia của các ngành, đoàn thể tại địa phương nên người dân có niềm tin tuyệt đối vào những chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với công tác XĐGN tại địa phương. Hầu hết các hộ nghèo đã có ý thức tự lực tự cường, vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia học nghề, học tập kinh nghiệm trong sản xuất, chủ động vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống và sinh hoạt.

Trần Hằng


Trần Hằng


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]