(Baothanhhoa.vn) - Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện, từ năm 2017 đến nay, UBND huyện Nông Cống đã hướng dẫn các địa phương có di tích tăng cường công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội đúng nội quy, quy chế.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Nông Cống bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện, từ năm 2017 đến nay, UBND huyện Nông Cống đã hướng dẫn các địa phương có di tích tăng cường công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội đúng nội quy, quy chế.

Theo đó, đã hướng dẫn xã Minh Nghĩa, thị trấn tổ chức đón bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đền thờ Đỗ Bí và di tích lịch sử cấp tỉnh đình làng Vũ Yên; xã Tế Tân cắt băng khánh thành giai đoạn I công trình tôn tạo di tích đền Tam Giang; UBND thị trấn phối hợp với hội đồng dòng họ Vũ (Võ) khởi công tôn tạo lăng mộ Vũ Uy theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét đưa lễ hội đền Mưng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; tờ trình đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia cho các di tích Lều Vịt (xã Tế Thắng), di tích đền thờ Bà Chúa Thượng Ngàn (xã Thăng Bình) và đình làng Đông Cao (xã Trung Chính).

Huyện Nông Cống đang tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn và các địa phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị UBND tỉnh đưa vào danh mục đầu tư chống xuống cấp năm 2018 cho các di tích (di tích 3 đời tiến sĩ họ Lê, xã Hoàng Giang; di tích chùa Khánh Hưng, xã Tân Thọ và di tích đền thờ Ngô Xuân Quỳnh, xã Trường Giang); hoàn thiện việc lập hồ sơ dự toán, thiết kế kỹ thuật tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa đền Mưng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa có hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Trần Hằng


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]