Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của Thanh Hóa vẫn duy trì ổn định và tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục kép “Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội”; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra và đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Lĩnh vực kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,66%, cao nhất trong số các tỉnh Bắc Trung Bộ, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Sản xuất nông, lâm, thủy sản mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của dịch bệnh nhưng vẫn phát triển khá toàn diện; tốc độ tăng trưởng cao nhất so với những năm gần đây. Riêng sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt 910,8 nghìn tấn, bằng 60,7% kế hoạch cả năm, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thực hiện tích tụ, tập trung 3.518 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; chuyển đổi 1.608 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị cao hơn; mở rộng các vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Chăn nuôi từng bước phục hồi và phát triển; dịch bệnh cúm A/H5N6, viêm da nổi cục trên trâu, bò đã cơ bản được khống chế. 6 tháng đầu năm, đã trồng mới được 5.416 ha rừng tập trung, đạt 54,2% kế hoạch, tăng 16,9% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác gỗ tăng 8,4%. Sản lượng thủy sản ước đạt 99,6 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả tích cực; một số dự án quy mô lớn đã và đang được đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh Hóa có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã và 22 thôn, bản đạt NTM kiểu mẫu. Đến nay toàn tỉnh đã có 8 đơn vị cấp huyện, 330 xã, 858 thôn bản đạt chuẩn NTM; 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã và 85 thôn, bản đạt NTM kiểu mẫu. Có thêm 31 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên 100 sản phẩm.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng ước đạt 13,91%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng 15,93% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp sản lượng tăng so với cùng kỳ, trong đó có một số sản phẩm tăng mạnh như: Thép các loại gấp 2,6 lần, dầu ăn gấp 2,1 lần, giày thể thao tăng 29,1%, thức ăn gia súc tăng 27,1%, đường kết tinh tăng 25,1%, quần áo may sẵn tăng 16,7%,...

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Ngành dịch vụ mặc dù chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, nhưng một số lĩnh vực vẫn phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước đạt 61.198 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 1.745 triệu USD, bằng 43,6% kế hoạch, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 2.727 triệu USD, tăng 4,8% .

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên các chỉ tiêu về du lịch, vận tải của tỉnh vẫn tăng khá so với cùng kỳ. Số lượt khách phục vụ của các khách sạn tăng 33,2%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 40,3%, doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 31,5% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hoá tăng 7,7%, vận chuyển hành khách tăng 20,8%, xếp dỡ hàng hóa qua cảng tăng 5,3% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải tăng 20,7%. Từ ngày 3-4-2021, đã đưa vào khai thác thêm tuyến vận tải quốc tế bằng container Nghi Sơn - Singapore, với tần suất 2 tuần/1 chuyến.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,73% so với đầu năm 2021; tổng dư nợ tăng 3,93% so với đầu năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ, là dấu hiệu tích cực của doanh nghiệp trong việc hấp thụ vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 15.878 tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm, tăng 5% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa ước đạt 10.342 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán, tăng 16,1%. Đến cuối tháng 6, hầu hết các lĩnh vực thu đều đạt trên 50% dự toán và tăng so với cùng kỳ, trong đó có một số lĩnh vực đạt cao. Chi ngân sách đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Trong 6 tháng đầu năm 2021, huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước đạt 67.950 tỷ đồng, bằng 48,5% kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ .

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Hoạt động kinh tế đối ngoại, vận động, xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm; Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với một số đại sứ quán của các nước, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước, nước ngoài để vận động, xúc tiến đầu tư vào tỉnh.

Tính đến ngày 22-6-2021, Thanh Hóa đã thu hút được 49 dự án đầu tư trực tiếp (7 dự án FDI), với tổng số vốn đầu tư đăng ký 13.105 tỷ đồng và 42,7 triệu USD; điều chỉnh vốn đầu tư 3 dự án tăng 9,7 triệu USD; phê duyệt 8 chương trình, dự án, phi dự án viện trợ không hoàn lại do các tổ chức nước ngoài tài trợ, với tổng số vốn 1,25 triệu USD.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 202; tính đến ngày 22-6-2021, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 4.585 tỷ đồng, bằng 46,4% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ; giá trị giải ngân (bao gồm cả vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021) ước đạt 5.392 tỷ đồng, bằng 54,6% kế hoạch giao chi tiết, tăng 9% so với cùng kỳ, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; trong 6 tháng đầu năm, có 1.232 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng 41,1% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và thứ 7 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới.

Tổng vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp đạt 15.894 tỷ đồng, tăng 17% , bình quân vốn điều lệ đăng ký của một doanh nghiệp đạt 12,9 tỷ đồng. Có 590 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, tăng 21,6% so với cùng kỳ.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động văn hóa, thông tin tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; trọng tâm là tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm. Các vận động viên của tỉnh tham gia 26 giải thể thao, đạt 128 huy chương các loại (36 HCV, 41 HCB, 51 HCĐ); Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa thi đấu 12 trận, giành 17 điểm, xếp thứ 5/14 đội tham dự V-League 2021.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 177 nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp quốc gia và cấp tỉnh, nghiệm thu 20 nhiệm vụ; cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ cho 01 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh lên 31 doanh nghiệp.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lam Sơn an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì thành tích cao, có 1 học sinh đạt huy chương đồng tại Kỳ thi Olympic vật lý Châu Á Thái Bình Dương; 56 học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm 2021 (trong đó có 6 giải nhất, xếp thứ 5 cả nước về số giải nhất). Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 23 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 1.583 trường, đạt tỷ lệ 78,3%.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt là ngành Y tế đã thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đã phát hiện sớm, truy vết thần tốc, cách ly nhanh, xử lý dứt điểm, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Đã hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19 đợt I cho 26.360 người là cán bộ y tế, người làm việc tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, các khu cách ly.

Các cơ sở y tế tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; áp dụng 44 kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh tại 6 bệnh viện tuyến tỉnh và 04 bệnh viện tuyến huyện . Công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh ATTP được tăng cường; trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 279 cơ sở, phát hiện và xử lý 19 cơ sở có vi phạm.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 600 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát. Trong 6 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho 27.500 lao động, tăng 62,5% so với cùng kỳ.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

Theo dự báo, những tháng cuối năm 2021 và thời gian tới, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi, tuy nhiên vẫn còn nhiều rủi ro, thách thức, nhất là những vấn đề về nguồn vốn đầu tư, thương mại, giá cả và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Đối với Thanh Hóa, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đã và đang được kiểm soát tốt; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm là nền tảng hết sức quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021.

Tổng quan tình hình KT-XH Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021: Nhiều điểm sáng trong bối cảnh khó khăn chung

HT-MH

Xuất bản: 4:01:07:2021:16:28

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM