(Baothanhhoa.vn) - Xác định việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những năm qua huyện Thường Xuân luôn quan tâm thực hiện tốt lộ trình xây dựng các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thường Xuân nỗ lực xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Huyện Thường Xuân nỗ lực xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Chăm sóc sức khỏe người dân tại Trạm Y tế xã Xuân Thắng.

Xác định việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những năm qua huyện Thường Xuân luôn quan tâm thực hiện tốt lộ trình xây dựng các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Xuân Thắng, với quyết tâm đổi mới công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phấn đấu cán đích xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân xã đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế. Nội dung xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đã được đưa vào nghị quyết của đảng ủy, HĐND để phối hợp chỉ đạo thực hiện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi nghị quyết ban hành, đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ, chính quyền và MTTQ, các đoàn thể triển khai quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân. Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, đánh giá tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, rà soát lại các tiêu chí đang ở mức độ nào, đạt bao nhiêu điểm, chọn các tiêu chí ưu tiên cần làm trước phù hợp với điều kiện trong thời điểm của địa phương; tổ chức các hội nghị hoặc họp ban chỉ đạo định kỳ hay đột xuất, để đánh giá lại mức độ đạt của việc triển khai kế hoạch, tìm ra những điểm còn hạn chế, chọn những vấn đề cần ưu tiên, đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả nhất.

Với sự quan tâm hỗ trợ nguồn vốn của cấp trên, trạm y tế xã đã được đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhà trạm khang trang, sạch đẹp với tổng số nguồn vốn 3,2 tỷ đồng, bảo đảm các quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Hàng năm, trạm đều tiến hành rà soát và thực hiện tốt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; chủ động phân công cán bộ thường xuyên xuống thôn, bản kiểm tra và tuyên truyền, vận động nhân dân cách phòng, chống dịch, bệnh. Đặc biệt là tư vấn cho người dân nắm được các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình... 6 cán bộ, nhân viên trạm y tế xã, 8 cán bộ y tế thôn bản và có 3 cô đỡ thôn bản có trình độ chuyên môn, nhiệt tình với công việc nên chất lượng khám chữa bệnh ngày được nâng lên, các chương trình y tế được triển khai tương đối tốt.

Những năm qua, việc xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã ở huyện Thường Xuân nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác y tế - dân số và dinh dưỡng trên địa bàn huyện đến năm 2020 với các nội dung trọng tâm: Xây dựng 100% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi mỗi năm từ 1-1,5%, để đến năm 2020 giảm còn 20% tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở thể thấp còi; không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn huyện; làm tốt công tác y tế dự phòng, dự báo tình hình dịch để có biện pháp ứng phó kịp thời; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ huyện đến xã, đưa các dịch vụ kỹ thuật cao vào điều trị cho nhân dân... Để đạt được các chỉ tiêu trên, ngành y tế đã tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch hành động cho từng nội dung chương trình và trình HĐND huyện biểu quyết thông qua, thực hiện. Đối với việc xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, huyện hỗ trợ cho các xã từ 350 đến 500 triệu đồng/xã để xây dựng cơ sở vật chất cùng với nguồn xã hội hóa của các xã, ngành y tế tập trung chỉ đạo hoạt động chuyên môn tại các trạm y tế theo nội dung trong Bộ tiêu chí... Vì thế, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, trên địa bàn huyện đã thẩm định được 6 xã, nâng số đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 lên 14/17 xã, dự kiến đến năm 2020 sẽ đề nghị thẩm định 3 xã còn lại. Việc xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đã tạo điều kiện tăng cường cả về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống y tế tuyến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, giảm tải cho cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên và giảm bớt chi phí cho người bệnh. Từ khi thực hiện bộ tiêu chí, đội ngũ nhân viên y tế trên địa bàn huyện không ngừng được tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thay đổi tác phong phục vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, làm hài lòng nhân dân, phấn đấu hoàn thành và giữ vững tiêu chí...

Ông Cầm Bá Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân, cho biết: Để đẩy nhanh lộ trình xây dựng các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, trung tâm y tế huyện đã tiến hành rà soát hệ thống tuyến y tế cơ sở. Đối với huyện thì khó khăn lớn nhất trong xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là cơ sở hạ tầng, số nhà trạm y tế xã xuống cấp nhiều hạng mục phải tu sửa nhiều, một số xã cần xây mới hoàn toàn đòi hỏi nguồn ngân sách khá lớn mà ngân sách huyện hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Huyện cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động y tế để chủ động tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm các nguồn lực, các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các trạm y tế xã. Tuy nhiên, với một huyện nghèo thì việc xã hội hóa y tế cũng gặp nhiều hạn chế do nguồn lực từ trong dân yếu.

Để đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong thời gian tới, huyện Thường Xuân tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở; huy động nguồn lực đầu tư xây mới, nâng cấp các trạm y tế ở những xã còn lại; chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cả 2 tuyến huyện và xã, trong đó tập trung vào việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở nhằm giảm tải bệnh nhân ở tuyến trên. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cộng đồng, chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng, nhằm chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Anh Quân


Anh Quân


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]