(Baothanhhoa.vn) - Với sự chuẩn bị chu đáo và phát huy tinh thần dân chủ, trong 2 ngày 21, 22-3, Đại hội MTTQ huyện Nga Sơn lần thứ XVII đã diễn ra và thành công tốt đẹp, góp phần nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. Nga Sơn là 1 trong 5 huyện được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn để hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội mặt trận ở các huyện, thị, thành phố còn lại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ huyện Nga Sơn

Với sự chuẩn bị chu đáo và phát huy tinh thần dân chủ, trong 2 ngày 21, 22-3, Đại hội MTTQ huyện Nga Sơn lần thứ XVII đã diễn ra và thành công tốt đẹp, góp phần nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. Nga Sơn là 1 trong 5 huyện được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn để hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội mặt trận ở các huyện, thị, thành phố còn lại.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ huyện Nga Sơn

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ MTTQ huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy