(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 12-6, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW) Đảng khóa XII. Đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và cán bộ sỹ quan cao cấp cơ quan Quân khu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng khóa XII

Chiều ngày 12-6, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW) Đảng khóa XII. Đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và cán bộ sỹ quan cao cấp cơ quan Quân khu.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng khóa XII

Quang cảnh hội nghị.

Chủ trì thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10, BCH TW Đảng khóa XII, đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh: Hội nghị TW 10 diễn ra từ ngày 16 đến 18-5, đây là hội nghị thể hiện tinh thần đổi mới, tài liệu đã được gửi trước đến các đồng chí Ủy viên TW nghiên cứu trước, tại hội nghị sẽ nghe định hướng, tập trung thảo luận ở tổ và tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện để TW biểu quyết. Hội nghị TW 10 tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng khóa XII

Đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các đồng chí Ủy viên BCH TW Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thảo luận cho ý kiến đóng góp vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

BCH TW Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. BCH TW Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị TW 9 đến Hội nghị TW 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng khóa XII, đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân khu 4 yêu cầu cán bộ tham dự Hội nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị TW 10 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng tại cơ quan, đơn vị mình, nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị đã thảo luận thông qua; tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị TW 10 đã thông qua.

Hồ Việt


Hồ Việt


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]