(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) tháng 11-2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Chiều 2-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) tháng 11-2019.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Theo đó, Quy định gồm 4 phần, 15 điều, được thiết kế chặt chẽ nhằm xây dựng cơ sở pháp lý để cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền trong công tác cán bộ, các hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Quy định có những nội dung đã được đề cập ở một số văn bản khác của Đảng được hệ thống lại, đồng thời có nhiều điểm mới thuộc 5 nhóm vấn đề, đó là: Thứ nhất, việc xác định các chủ thể có quyền hạn, trách nhiệm trong công tác cán bộ một cách cụ thể, bao gồm 6 nhóm chủ thể là tập thể, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác cán bộ để gắn trách nhiệm; đồng thời quy định những việc phải làm, không được làm của các chủ thể đó trên nguyên tắc mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ. Thứ hai là quy định về hành vi: Nhận diện thế nào là chạy chức, chạy quyền (gồm 6 hành vi), thế nào là bao che, tiếp tay cho các hành vi này (gồm 8 hành vi). Đây là nội dung quan trọng, là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan dân cử và nhân dân tham gia giám sát công tác cán bộ, là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xử lý vi phạm. Thứ ba là bổ sung chế tài, hình thức xử lý đối với người vi phạm. Thứ tư, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhấn mạnh tính tự giác và xây dựng Đảng về đạo đức. Đây cũng chính là tôn vinh nét văn hóa, lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên trong vấn đề chức quyền. Thứ năm, quy định này có những nội dung nhằm đảm bảo tính khách quan cho những người thực thi nhiệm vụ, đồng thời ngăn chặn tiêu cực có thể xảy ra trong công tác cán bộ.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác TCXDĐ tháng 11-2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2019. Theo đó, toàn ngành TCXDĐ đã tham mưu hoàn thành 15/17 đề án lớn, quan trọng, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kịp thời ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị. 55/63 địa phương, 40/69 cơ quan, đơn vị đã hoàn thành báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận 48 KL/TW của Ban Bí thư. Công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ ngày càng đi vào nền nếp; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác TCXDĐ và trong quá trình triển khai thực hiện đã tiếp tục được tháo gỡ.

Về nhiệm vụ tháng 12-2019, ngành TCXDĐ đã đề ra 9 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng ngành TCXDĐ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện tháng 11 và 11 tháng năm 2019 của ngành TCXDĐ. Đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu ngành TCXDĐ từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII. Triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019. Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205 của Bộ Chính trị. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục xây dựng chế độ, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, công hiến. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị. Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Chuẩn bị tốt các nội dung tổng kết công tác TCXDĐ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và trong thời gian tới…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]