(Baothanhhoa.vn) - Trích tham luận của đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Trích tham luận của đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của chính quyền và các ban, ngành, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường bám sát cơ sở, đưa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Chú trọng nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; tham gia giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Để làm tốt hơn nữa vai trò của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đổi mới và nâng cấp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân về những kết quả to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong những năm qua, để động viên Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết bồi đắp niềm tự hào về quê hương Thanh Hóa anh hùng, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới trong các tầng lớp Nhân dân để thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời kỳ mới.

Ba là, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và vai trò đại diện trước Nhân dân.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tập hợp vận động đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước hướng về xây dựng quê hương xây dựng hình ảnh tốt đẹp về quê hương và con người Thanh Hóa trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Năm là, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng từ tỉnh đến cơ sở có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, am hiểu thực tiễn; xây dựng phong cách cán bộ làm công tác vận động quần chúng “gần dân, trọng dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin” để thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức trong tình hình hiện nay. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]