(Baothanhhoa.vn) - Bước vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, năng động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực tìm các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã đề ra. Những kết quả đạt được trong những năm gần đây là rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc, tạo đà bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nỗ lực, đồng thuận, vượt qua thách thức, tạo tiền đề vững chắc để bứt phá

Bước vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, năng động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực tìm các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã đề ra. Những kết quả đạt được trong những năm gần đây là rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc, tạo đà bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tới.

Thành phố Thanh Hóa trên đường đổi mới. Ảnh: Phùng Sắc

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định rõ kế hoạch, lộ trình, phương châm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ từng năm cụ thể. Năm 2016, đã tập trung hoàn chỉnh thể chế, xây dựng, ban hành 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá và các nghị quyết chuyên đề, các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển, xác định rõ nguồn lực và các điều kiện để triển khai thực hiện, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo. Từ năm 2017 trở đi, đã tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp về triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội.

Nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua, Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá chiến lược.

Ước đến hết năm 2018, có 3 chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt và vượt kế hoạch gồm: Tỷ lệ che phủ rừng; sản lượng lương thực; cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Các chỉ tiêu còn lại của chương trình dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt mục tiêu đề ra.

Chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp: Trong gần 3 năm qua, đã thu hút được 40 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 79.108 tỷ đồng. Nhiều dự án sản xuất lớn đã và đang được triển khai, vận hành, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn I, Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn (giai đoạn 1)...

Thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, bình quân mỗi năm giảm 2,54%, có 1 huyện được công nhận thoát nghèo. Dự kiến các chỉ tiêu của chương trình đến năm 2020 sẽ đạt mục tiêu đề ra.

Chương trình phát triển du lịch đã tạo nên chuyển biến rõ rệt, diện mạo và vị thế du lịch của tỉnh được nâng lên. Ước trong 3 năm, ngành du lịch đón trên 21,5 triệu lượt khách, bằng 50,8% kế hoạch, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 14,3%; tổng doanh thu ước đạt 24.918 tỷ đồng, bằng 41,6% kế hoạch, tăng bình quân 27%/năm.

Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực: Ước trong 3 năm toàn tỉnh đã đào tạo 237.700 lao động, bằng 60% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 55% năm 2015 lên 64,2% năm 2018. Dự kiến các chỉ tiêu của chương trình đến năm 2020 sẽ đạt mục tiêu đề ra.

Việc thực hiện các khâu đột phá đã tạo nên những chuyển biến tích cực về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ. Đến nay hệ thống kết cấu hạ tầng đã từng bước được đầu tư hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Nhiều công trình hạ tầng quan trọng đã được đầu tư, đưa vào sử dụng như: Cảng Hàng không Thọ Xuân; đường nối Cảng Hàng không Thọ Xuân với Khu Kinh tế Nghi Sơn; Đại lộ Nam sông Mã (giai đoạn l); Khu neo đậu tàu thuyền nghề cá Lạch Trường; Khoa quốc tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chính điện Lam Kinh... Năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật của tỉnh được nâng lên rõ rệt: Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học đã được nghiên cứu và ứng dụng thành công vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân; trong lĩnh vực y dược, nhiều phương pháp chẩn đoán và khám, chữa bệnh tiên tiến, hiện đại được áp dụng. Đã xây dựng và đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa và các trung tâm hành chính công cấp huyện vào hoạt động. Nhiều chỉ tiêu quan trọng của cải cách hành chính được cải thiện rõ nét, thời gian thực hiện được rút ngắn so với quy định của Trung ương. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát, củng cố các tổ chức đảng yếu kém; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đặc biệt quan tâm.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhiều chỉ tiêu quan trọng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đã được hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh. Công nghiệp – xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả tích cực. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, gần 3 năm qua, có 7.562 doanh nghiệp mới được thành lập, đứng thứ 6 cả nước. Các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ. Thể thao thành tích cao tiếp tục đứng đầu trong tốp các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Trong 3 năm liên tục, học sinh tỉnh Thanh Hóa đạt 11 huy chương các loại tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế.

Nhìn lại gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, chúng ta có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được và kỳ vọng về sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, phấn đấu để hoàn thành tất cả 26 chỉ tiêu đại hội đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế, yếu kém đó là: Chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp, tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào tăng vốn đầu tư. Trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp việc gắn kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để hình thành các chuỗi giá trị còn nhiều khó khăn. Sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp truyền thống của tỉnh còn hạn chế. Hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chậm được đầu tư. Thu hút đầu tư theo PPP chưa được nhiều. Số doanh nghiệp thành lập mới tuy nhiều nhưng chủ yếu là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng có lúc, có việc vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Kết quả tinh giản biên chế còn hạn chế. Hoạt động của một số đoàn thể chậm đổi mới và chưa thật sự hiệu quả. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn khuyết điểm. Cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; còn một số chỉ tiêu kết quả thực hiện so với mục tiêu đến năm 2020 còn thấp, cần phải nỗ lực phấn đấu.

Trong thời gian nửa nhiệm kỳ còn lại, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Trên cơ sở đánh giá, ước thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần phải nỗ lực tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp sau đây:

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, tạo sức hấp dẫn mới để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao của khu vực. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng của HĐND các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng năm.

Để tạo bước đột phá thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chú trọng đến giải pháp tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thu hút đầu tư phát triển sản xuất.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung vào các giải pháp về xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sau xúc tiến đầu tư và các dự án mới (tạo đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính...); tập trung kêu gọi các dự án đầu tư theo hình thức PPP, các dự án xã hội hóa (về y tế, giáo dục, môi trường...).

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 và cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, sớm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Nguyễn Văn Phát

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]