(Baothanhhoa.vn) - Tình trạng thiếu nguồn đảng viên trẻ kế cận trong khi lớp đảng viên cao tuổi ngày một tăng là nguyên nhân khiến nhiều chi bộ ở khu vực miền núi không phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Khắc phục vấn đề này, nhiều cấp ủy đảng đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo để tìm nguồn bổ sung, giới thiệu cho Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khắc phục tình trạng thiếu nguồn đảng viên vùng sâu, vùng xa

Tình trạng thiếu nguồn đảng viên trẻ kế cận trong khi lớp đảng viên cao tuổi ngày một tăng là nguyên nhân khiến nhiều chi bộ ở khu vực miền núi không phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Khắc phục vấn đề này, nhiều cấp ủy đảng đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo để tìm nguồn bổ sung, giới thiệu cho Đảng.

Cán bộ, lãnh đạo thị trấn Quan Hóa (Quan Hóa) trao đổi các giải pháp phát triển đảng viên tại cơ sở

Những năm trước đây, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy gặp không ít khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Qua khảo sát, thời điểm năm 2010, Cẩm Thủy có tới 39 chi bộ nông thôn 5 năm trở lên không kết nạp được đảng viên, cá biệt có chi bộ trên 20 năm không kết nạp đảng viên nào, như chi bộ Cò Đồm, xã Cẩm Vân... Nguyên nhân chính vẫn là do phần lớn lực lượng lao động tại địa phương rời quê hương đi làm ăn xa; một số ít thanh niên ở lại địa phương nhưng chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế gia đình mà không có tư tưởng, nhu cầu phấn đấu vào Đảng... Từ thực tiễn đặt ra, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đã ban hành Đề án về “phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xóa chi bộ sinh hoạt ghép, thôn chưa có đảng viên”. Cùng với đó là chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở duy trì, phát triển đảng viên từ đối tượng đoàn viên, thanh niên, hội viên hội nông dân, hội phụ nữ... Xây dựng nghị quyết chuyên đề về kết nạp đảng viên. Giao cho các tổ chức cơ sở đảng hàng năm phải chủ động tạo nguồn để kết nạp Đảng; đăng ký chỉ tiêu kết nạp Đảng và lấy kết quả này để đánh giá, phân loại tổ chức đảng cuối năm... Từ cách làm trên, công tác tạo nguồn đảng viên ở huyện Cẩm Thủy đã đạt kết quả tích cực. Từ năm 2017 đến tháng 3-2018 đã kết nạp 202 đảng viên, nâng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 6.035 đồng chí. Trong số đảng viên mới kết nạp có 73 đảng viên nữ, 24 đảng viên là học sinh, 63 đảng viên là người dân tộc...

Đảng bộ xã Điền Lư (Bá Thước) có 260 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ, trước đây công tác phát triển Đảng cũng gặp không ít khó khăn. Ở một số chi bộ vùng sâu, vùng xa rất khó tạo nguồn bởi cấp ủy cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về công tác phát triển đảng viên; một số đoàn thể chính trị ở thôn, bản hoạt động yếu nên chưa tập hợp, thu hút được đoàn viên, hội viên; chất lượng đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng chưa cao... Để tạo nguồn phát triển Đảng, đảng bộ đã phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín để giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện. Đồng thời, triển khai các phong trào thi đua nhằm phát hiện những quần chúng tiêu biểu, ưu tú để có hướng rèn luyện, bồi dưỡng phù hợp... Nhờ đó, hàng năm xã kết nạp từ 8 đến 12 đảng viên.

Theo thống kê, năm 2008, toàn tỉnh có 47 chi bộ sinh hoạt ghép và 21 thôn, bản trắng đảng viên. Từ thực tế trên, ngày 20-10-2010 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 50-KL/TU về phát triển đảng viên và chi bộ đảng ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Sau gần 4 năm thực hiện, đến tháng 3-2014 toàn tỉnh đã xóa hoàn toàn số thôn, bản trắng đảng viên và ghép chi bộ. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây đã xuất hiện 2 thôn “trắng đảng viên” và 7 chi bộ thôn, bản sinh hoạt ghép. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 854-CV/TU, ngày 15-5-2018 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo phấn đấu đến hết tháng 8-2018 không còn thôn, tổ dân phố không có chi bộ đảng. Có thể thấy, sau khi thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, công tác phát triển đảng viên ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm và đạt kết quả tích cực.

Đến nay, công tác phát triển đảng viên ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn 11 huyện miền núi trong tỉnh đã đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu quả. Đến hết năm 2017, các huyện miền núi có 490 tổ chức cơ sở đảng (196 đảng bộ xã, thị trấn, 221 chi bộ cơ sở), 3.192 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, có 1.889 chi bộ thôn, bản, 1.303 chi bộ cơ quan, với 53.000 đảng viên. Với sự phát triển về số lượng đảng viên và chi bộ đảng đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển Đảng, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững ở khu vực miền núi trong tỉnh.


Bài và ảnh: Xuân Minh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]