(Baothanhhoa.vn) - Xác định mỗi tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh sẽ tạo nền móng vững chắc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nông Cống đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Nông Cống phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

Xác định mỗi tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh sẽ tạo nền móng vững chắc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nông Cống đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ.

Cán bộ xã Công Liêm thăm, kiểm tra đồng ruộng.

Các cấp ủy đảng từ huyện tới cơ sở đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời định hướng tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện và các vấn đề thời sự, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm; quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương... Nhờ đó, tình hình tư tưởng trong đảng bộ và nhân dân ổn định, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, trọng tâm là đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, đề cao trách nhiệm cá nhân; đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hầu hết các cấp ủy, chi bộ thực hiện đúng chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề bước đầu được quan tâm và dần đi vào nền nếp. Huyện ủy cũng phân công cấp ủy viên và cán bộ các ban xây dựng Đảng thường xuyên dự sinh hoạt với các đảng bộ, chi bộ, nhất là chi bộ thôn, xóm để theo dõi, uốn nắn, khắc phục những khó khăn, hạn chế; kịp thời lãnh đạo, định hướng hoạt động, giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở. Do đó chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy chi bộ trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực. Trong sinh hoạt đã mở rộng dân chủ trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Cùng với đó, Huyện ủy Nông Cống thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ xóm, tổ dân phố; bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho công an viên xóm; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn cho bí thư chi đoàn xóm, tổ dân phố... Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, kịp thời biểu dương những tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình những tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện chưa tốt và xử lý những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Toàn huyện có 70 TCCSĐ với 10.266 đảng viên, hiện đang sinh hoạt tại 492 chi bộ. Qua đánh giá phân loại chất lượng đảng bộ, chi bộ trực thuộc năm 2017 cho thấy, có 34/70 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng củng cố TCCSĐ vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, tính định hướng, tính chiến đấu và tính giáo dục chưa cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về phẩm chất, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, xa rời mục tiêu, lý tưởng. Năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với giải quyết những vấn đề từ thực tiễn địa phương, đơn vị chưa hiệu quả. Công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên đi xuất khẩu lao động còn lúng túng, bất cập...

Từ những hạn chế, khuyết điểm trên đòi hỏi các TCCSĐ phải xây dựng tổ chức thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để làm được điều đó, Đảng bộ huyện Nông Cống tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chăm lo xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên cấp ủy; phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể nhân dân, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực, đoàn kết toàn dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị.


Bài và ảnh: Quốc Hương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]