(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 16-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa cấp quốc gia với chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 16-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa cấp quốc gia với chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hơn 800 đại biểu là lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, dự hội thảo có đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực một số Huyện ủy, Thành ủy; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta ôn lại kho sử bằng vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua. Để hội thảo thành công và đạt kết quả cao, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu, nhà nghiên cứu, nhà khoa học tập trung thảo luận làm sâu sắc thêm những nội dung, vấn đề cỗi, gồm: Khẳng định mạnh mẽ tính tất yếu khách quan sự ra đời, ý nghĩa lịch sử và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phân tích làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam qua các chặng đường lịch sử. Nêu bật những thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 90 năm qua, đặc biệt là hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Trên cơ sở đó, khẳng định vai trò, sự trưởng thành của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh, những bài học kinh nghiệm từ thực trong quá trình lãnh cách mạng. Đánh giá, phân tích và đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, nhằm tăng cường xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh GS. TS Nguyễn Xuân Thắng báo cáo đề dẫn.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, nêu rõ: Hội thảo nhằm làm sáng rõ những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong 90 năm qua. Đồng thời, khẳng định sức mạnh lớn lao của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh, sức sáng tạo trong quá trình vừa lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vừa xây dựng và chỉnh đốn; sự kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thôn tin, quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, qua đó, giáo dục truyền thống, củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Các tham luận trình bày tại hội thảo đã tập trung khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đáng chú ý, nhiều tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố tiếp tục khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạnh Việt Nam. Bên cạnh đó, các tham luận cũng đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạnh mới. Trong đó, phải kể đến các tham luận “Tính tất yếu sự ra đời của Đảng và yếu tố Hồ Chí Minh trong thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” của PGS.TS Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; “Cao Bằng – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước khởi nguồn chiến thắng của cách mạng giải phóng dân tộc” của đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; “Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức – Yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay” của PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Toàn cảnh điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Võ Văn Thường đánh giá cao tham luận của các đại biểu; đồng thời khẳng định: Hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, các cơ quan của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước với nội dung phong phú, sâu sắc, thực sự là những đóng góp quan trọng, thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Công sản Việt Nam; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Qua đó, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu – Nước mạnh – Dân chủ - Công bằng – Văn minh” và “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ hằng mong đợi.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]