(Baothanhhoa.vn) - Chiều 1-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Chiều 1-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu thảo luận tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh; trưởng ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận số 05-KL/BTCTW, ngày 1-2-2019 tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018; tích cực triển khai thực hiện, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, có nhiều quả. Cụ thể: Chủ động công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn ngành đã tập trung cao độ trí tuệ, công sức để tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nội dung căn bản, đổi mới, tổng thể, đồng bộ, công khai, minh bạch, cụ thể để giúp các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành việc kiểm điểm, tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã đạt những kết quả tích cực, thực chất. Đến nay, đã có 60/63 tỉnh, thành ủy ban hành kế hoạch khắc phục sửa chữa sau kiểm điểm. Đồng thời, tích cực tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương đã ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy viên cấp huyện đi dự sinh hoạt với chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; tập trung triển khai các giải pháp phát triển đảng viên khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm ngành tổ chức xây dựng Đảng bước đầu đạt kết quả tốt; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng nền nếp hơn. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức các cấp cũng đã làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử; công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ diện Trung ương và cấp ủy các cấp quản lý được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được quan tâm, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời. Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả.

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị giao ban trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất cao với báo cáo được Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại hội nghị. Đồng thời, báo cáo tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi sâu phân tích kinh nghiệm và kết quả của tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Cụ thể, Thanh Hóa đã tiến hành sắp xếp lại các phòng của Ủy ban kiểm tra, các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy; các khoa, phòng của trường Chính trị tỉnh; tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành lập trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh… Qua đó, đã giảm được 131 đầu mối so với trước đây. Cùng với đó, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sau khi sắp xếp cũng được nâng lên.

Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường theo tinh thần Nghị quyết 37/NQ-TW 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đến thời điểm này, 26 huyện, thị, xã, thành phố trong tỉnh (TP Sầm Sơn không sáp nhập xã, phường) đã xây dựng phương án sáp nhập xã, phường thị trấn. Đồng thời, hoàn thành việc lấy ý kiến cư tri về việc sáp nhập, đặt tên cho xã, phường mới. Theo đó, toàn tỉnh sẽ sắp xếp lại 143 xã, thị trấn để thành lập 67 đơn vị hành chính cấp xã mới. Điều đáng mừng là ở tất cả các địa phương, tỷ lệ cử tri ủng hộ phương án sáp nhập xã phường đều rất cao, xấp xỉ 100%. Tỉnh Thanh Hóa cũng phát huy những bài học kinh nghiệm trong quá trình sáp nhập thôn, bản, khu phố để triển khai thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Việc sáp nhập thôn ở Thanh Hóa đã được hoàn thành trong năm 2018, với việc giảm được 1.578 thôn, tổ dân phố; giảm 9.468 cán bộ không chuyên trách, giảm đáng kể gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Theo kế hoạch, từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2019, toàn tỉnh sẽ thực hiện xong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đến tháng 12/2019, tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền ở các đơn vị hành chính mới sẽ đi vào hoạt động ổn định, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng của địa phương, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, vì nếu không làm nhanh sẽ rất khó cho việc chuẩn bị đội ngũ nhân sự khóa tới; đề nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu cho Chính phủ hướng dẫn xử lý các tồn tại bên khối nhà nước sau khi tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Kết luận 48-KL/TW của Bộ chính trị. Đề nghị Bộ Công an nghiên cứu bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ Trưởng công an xã khi thực hiện chính quy hóa công an xã, để giảm áp lực về công tác cán bộ cho các địa phương. Đề nghị Trung ương sớm hướng dẫn về sinh hoạt Đảng cho các địa phương, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, đồng thời nghiên cứu chế độ hợp lý cho cán bộ công tác tại các đơn vị đặc thù, sát với nhiệm vụ được giao.

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của các ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Đồng thời, khẳng định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tương đối lớn và là giai đoạn quan trọng của công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là vấn đề chất lượng cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ các cấp; chuẩn bị tốt cho hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]