(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) tháng 10 và 10 tháng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác xây dựng Đảng

Chiều 28-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) tháng 10 và 10 tháng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị (ảnh chụp qua màn hình).

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các vụ, cục Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các huyện, thị xã, thành ủy; trưởng ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019, toàn ngành TCXDĐ đã tham mưu hoàn thành 13 đề án lớn, quan trọng, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 11 khóa XII được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao. Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kịp thời ban hành Kết luận số 60 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị.

Một số địa phương đã thực hiện nghiêm túc, sớm hoàn thiện Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ. Các mặt công tác thường xuyên được bảo đảm, toàn ngành đã quán triệt nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Về nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019, ngành TCXDĐ đã đề ra 8 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng ngành TCXDĐ trong sạch, vững mạnh.

Ý kiến thảo luận tại các điểm cầu trong cả nước đều thống nhất với báo cáo về tình hình, kết qủa công tác TCXDĐ tháng 10 và 10 tháng năm 2019. Đồng thời nêu lên những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương có hướng dẫn cụ thể.

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu thảo luận tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu thảo luận tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Lại Thế Nguyên, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã trao đổi một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 37 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã tại Thanh Hoá, đồng nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác tổ chức cán bộ. Đồng chí đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể hơn để Thanh Hoá và các địa phương, đơn vị trong cả nước thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện tháng 10 và 10 tháng năm 2019 của ngành TCXDĐ. Đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu ngành TCXDĐ từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII. Triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019. Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục xây dựng chế độ, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, công hiến. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị. Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Gương mẫu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương, tính chuyên nghiệp cảu cán bộ, công chức, viên chức; nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” ngay trong nội bộ ngành nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Cũng tại hội nghị Ban tổ chức đã quán triệt những nét cơ bản về Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Minh Hiếu


Minh Hiếu


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]