(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, HĐND huyện Lang Chánh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và coi đây là một trong những nội dung quan trọng khẳng định vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

HĐND huyện Lang Chánh nâng cao chất lượng giám sát

Thời gian qua, HĐND huyện Lang Chánh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và coi đây là một trong những nội dung quan trọng khẳng định vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND huyện Lang Chánh nâng cao chất lượng giám sát

HĐND huyện Lang Chánh thực hiện giám sát tại xã Tân Phúc về đầu tư xây dựng cơ bản. Ảnh: Hoài Thu (Đài TT Lang Chánh)

Theo đó, căn cứ vào chương trình hoạt động toàn khóa đồng thời tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát xác định rõ thời gian, địa điểm, nội dung giám sát của từng chuyên đề. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện thống nhất nội dung, chương trình giám sát, tiến hành các bước chuẩn bị để các đợt giám sát theo đúng kế hoạch. Trước khi tổ chức giám sát, các đoàn giám sát đều xây dựng kế hoạch, tập hợp tài liệu và các văn bản pháp luật liên quan để các thành viên nghiên cứu trước; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát gửi báo cáo bằng văn bản về HĐND trước để các thành viên nghiên cứu. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng các cuộc giám sát nên hoạt động giám sát luôn có chất lượng cao góp phần giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở nhận được sự đồng tình của đông đảo cử tri trong huyện. Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện Lang Chánh đã tổ chức giám sát về thực hiện đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động giai đoạn 2016-2018; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân; giám sát việc thực hiện hỗ trợ theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 7-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn huyện từ năm 2017-2018. Thường trực HĐND huyện triển khai giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã giao từ đầu năm theo Nghị quyết của HĐND, qua đó xem xét kiến nghị với UBND huyện, các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao chậm tiến độ, chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Thông qua giám sát, HĐND huyện đã phát hiện những hạn chế, tồn tại; từ đó có những kiến nghị, đề xuất giải pháp để các cơ quan, đơn vị được giám sát kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện... Cùng với tăng cường hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện còn duy trì hoạt động giám sát thường xuyên thông qua việc tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; qua các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND xã, thị trấn và giao ban giữa Thường trực HĐND với UBND huyện để nắm bắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông qua đó, các tổ đại biểu HĐND huyện có điều kiện giám sát, theo dõi việc tiếp thu, trả lời và giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Qua công tác giám sát, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã ban hành nhiều kết luận, kiến nghị với UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan chức năng và các xã, thị trấn tìm giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Song song với hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, mở rộng tiếp xúc đến thôn, cụm dân cư... đa dạng các hình thức tiếp xúc, để đại biểu HĐND nắm được nhiều thông tin, trước và sau kỳ họp, đồng thời cử tri phản ánh được những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề cử tri bức xúc cần được giải quyết. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri các đại biểu HĐND các cấp đã tiếp thu, trả lời và gửi đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền. Công tác tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật, phát huy được vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp và cử tri, đồng thời góp phần tích cực trong việc nắm thông tin, xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, thời gian tới, HĐND huyện Lang Chánh tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được đại biểu và cử tri quan tâm. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát. Đảm bảo tính thống nhất sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với các hoạt động giám sát của HĐND; kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Thường trực Huyện ủy nhằm chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề được cử tri và người dân quan tâm...

Minh Hiếu
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]