(Baothanhhoa.vn) - Trong những ngày này, toàn lực lượng công an Thanh Hóa đã và đang sôi nổi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an Nhân dân (CAND), 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra cho lực lượng công an Thanh Hóa nhiệm vụ hết sức nặng nề...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ Công an Thanh Hóa - dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong những ngày này, toàn lực lượng công an Thanh Hóa đã và đang sôi nổi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an Nhân dân (CAND), 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra cho lực lượng công an Thanh Hóa nhiệm vụ hết sức nặng nề...

Đảng bộ Công an Thanh Hóa - dấu ấn một nhiệm kỳLực lượng công an tăng cường xuống cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra với nhiều thành tích và kết quả nổi bật.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong đảng bộ và toàn lực lượng. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, định hướng kịp thời cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) về các vấn đề mới, phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự (ANTT). Làm tốt công tác nắm và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng CAND, giải quyết tình hình tư tưởng của đảng viên, CBCS, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Đề án 106 của Bộ Công an về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, triển khai tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh, của các phòng, công an cấp huyện và thực hiện Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã”. Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua “Vì ANTQ” với các khẩu hiệu hành động cụ thể như: “Xây dựng hình ảnh người CBCS công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”; “Bản lĩnh vững vàng, phẩm chất trong sáng, giữ kỷ cương phép nước; phấn đấu hết mình, sẵn sàng hy sinh, vì Nhân dân phục vụ”...

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng cơ sở, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, nhất là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp và công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực công tác, phòng ngừa, làm giảm tiêu cực, vi phạm xảy ra. Khuyến khích đảng viên, CBCS tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Thường xuyên rà soát, đảm bảo chặt chẽ trong thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị của đảng viên, CBCS. Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác; giáo dục, phòng ngừa sai phạm trong đội ngũ CBCS; nâng cao ý thức bảo vệ bí mật Nhà nước, kỷ luật phát ngôn, trao đổi thông tin qua mạng Internet. Tập trung giải quyết đối với vấn đề CBCS vay nợ; xác minh, giải quyết kịp thời các thông tin, vụ việc liên quan đến CBCS; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm siết chặt kỷ luật nội bộ.

Trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, Ðảng bộ Công an tỉnh đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT. Từ năm 2015 đến nay, Công an Thanh Hóa đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 4 nghị quyết, 10 chỉ thị, 8 đề án và hơn 100 chương trình hành động, kế hoạch công tác lớn để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT); xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... từ đó đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Trên mặt trận bảo vệ ANQG, Công an Thanh Hóa đã thực hiện tốt phương châm “An ninh chủ động” và các mục tiêu cơ bản về công tác an ninh, đó là: Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không để hình thành điểm nóng về ANTT; không để xảy ra biểu tình, đình công trái pháp luật gây phức tạp về ANTT; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch công tác chuyên sâu, giữ vững an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; đặc biệt là an ninh tuyến biên giới phía Tây, an ninh tuyến biển, an ninh nội bộ, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh thông tin và an ninh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm của tỉnh, các dự án kinh tế trọng điểm; giữ vững an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng và thông tin truyền thông. Ngăn chặn có hiệu quả hoạt động “diễn biến hòa bình”, tác động làm “chuyển hóa nội bộ”, không để xảy ra hoạt động phá hoại và hình thành tổ chức phản động, tổ chức chính trị đối lập; đấu tranh bóc gỡ, xử lý, vô hiệu hóa hoạt động của nhiều đối tượng phản động như: Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Điệp, Va Chống Sự, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Tráng...; điều tra xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến ANQG. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác tranh thủ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết nhu cầu chính đáng của các tôn giáo trên cơ sở pháp luật; đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng cực đoan và các loại tà đạo; chủ động phòng ngừa, phát hiện và tham mưu, chỉ đạo giải quyết ổn định trên 100 vụ khiếu kiện và tiềm ẩn khiếu kiện phức tạp. Tham mưu, chỉ đạo giải quyết hơn 30 vụ đình công, biểu tình của công nhân trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), bảo đảm ổn định về an ninh kinh tế, góp phần tạo môi trường lành mạnh, thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế. Phòng ngừa, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Bắt xử lý nhiều đối tượng cực đoan lợi dụng internet, mạng xã hội để đăng tải các video clip, bài viết có nội dung nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương và kích động Nhân dân biểu tình, gây rối ANTT... Đăng tải, chia sẻ trên 10 nghìn bài viết tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tham mưu xử lý những cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, Đảng bộ Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Thi hành án hình sự. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”, Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”; các đề án, kế hoạch chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm giết người; gây thương tích, tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường và tội phạm công nghệ cao... Hằng năm liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; lập án, đấu tranh, triệt xóa hàng chục băng, nhóm tội phạm hình sự hoạt động phức tạp, trong đó có gần 10 băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, cộm cán, hoạt động nhiều năm, như: Tuấn Thần đèn, Đạt Ma, Cự đen, Tùng Thụ, Vân Đa... đã chỉ đạo triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” như Tập đoàn Tài chính Nam Long, Tín Nghĩa, 5 công ty dịch vụ tài chính trên địa bàn TP Thanh Hóa. Riêng năm 2019 đã điều tra, xử lý 59 vụ, 243 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”; khởi tố 27 vụ, 99 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (chiếm 12,6% tổng số vụ khởi tố của cả nước), được Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh biểu dương, khen ngợi, quần chúng Nhân dân đồng tình ủng hộ. Điều tra, xử lý 7.759 vụ, 16.415 đối tượng phạm tội; tỷ lệ khám phá án trung bình hằng năm đạt 80% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII đặt ra), án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96% trở lên; bắt, vận động đầu thú 1.355 đối tượng truy nã. Chỉ đạo đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; điều tra xử lý 2.695 vụ, 3.236 đối tượng, thu giữ 340 bánh heroin, gần 100kg ma túy đá, trên 200.000 viên ma túy tổng hợp; phát hiện, xử lý 2.050 vụ, 2.394 đối tượng về kinh tế, tham nhũng, chức vụ (tăng 11% so với nhiệm kỳ trước).

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về TTATXH, Công an Thanh Hóa đã triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Đề án 896 về “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020”. Hoàn thành cơ bản công tác thu thập, scan phiếu thông tin dân cư; cấp mới trên 1 triệu căn cước công dân; tổ chức quản lý gần 5.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; nâng cao hiệu quả quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép trong các dịp lễ, tết... Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT, ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo TTATGT, quyết định về phân công trách nhiệm, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT đường bộ. Tai nạn giao thông hằng năm được kiềm chế, giảm từ 3% đến 6% số vụ, cơ bản đạt được các chỉ tiêu đề ra, không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa, ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép; phát hiện, xử lý gần 500 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 500 tỷ đồng, bắt giữ hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật và đối tượng truy nã trên các tuyến giao thông, thu giữ 12 bánh heroin, 12,5 tấn thuốc nổ và nhiều tài sản, tang vật khác. Tăng cường công tác tuần tra vũ trang, bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh; qua công tác tuần tra vũ trang phát hiện, bắt giữ 411 đối tượng hình sự, ma túy, góp phần bảo đảm tốt ANTT. Tiến hành phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý cơ sở về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), tổ chức quản lý gần 9.000 cơ sở về PCCC; tăng cường tổ chức tốt công tác tuyên truyền pháp luật, thực tập phương án, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC; tổ chức cứu chữa trên 600 vụ cháy. Triển khai kịp thời các kế hoạch phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục kịp thời và làm giảm hậu quả thiệt hại xảy ra.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được chỉ đạo, triển khai thực hiện đi vào chiều sâu, đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện gắn với thực hiện Thông tư số 23 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT”. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị công an lắng nghe ý kiến Nhân dân và lấy ý kiến đánh giá mức độ “hài lòng” của Nhân dân đối với lực lượng công an ở cả 3 cấp. Mỗi năm Công an tỉnh và các đơn vị cơ sở thông qua đó tiếp nhận hàng nghìn tin có giá trị về ANTT góp ý của Nhân dân đối với công tác và xây dựng lực lượng công an. Cùng với đó, Đảng bộ Công an tỉnh đã quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ vững mạnh toàn diện, chăm lo công tác phát triển Đảng và đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công an tỉnh đã mở 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.073 đoàn viên ưu tú; kết nạp 464 đảng viên mới, tăng 97% so với nhiệm kỳ 2010-2015.

Có thể khẳng định: 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVIII đã đem lại kết quả hết sức quan trọng và toàn diện. Kết quả đó là tiền đề, động lực để toàn đảng bộ và lực lượng công an Thanh Hóa vững tin phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra, trong mọi tình huống luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Bài và ảnh: Thái Thanh

(PX03, Công an tỉnh) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]