(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Ngày 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và 294 đại biểu chính thức đại diện cho gần 10.000 đảng viên Đảng bộ huyện.

Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nêu rõ: Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nông Cống đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành 30/31 chỉ tiêu, trong đó có 25 chỉ tiêu vượt mục tiêu Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,6 triệu đồng/người/năm, gấp 1,8 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh được đẩy mạnh. Công tác bảo tồn di tích, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa được quan tâm, lễ hội đền Mưng, xã Trung Thành được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Giáo dục - đào tạo phát triển theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; các cơ sở y tế đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao vào khám, chữa bệnh cho Nhân dân; phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh. An sinh xã hội được quan tâm, trong nhiệm kỳ giải quyết việc làm mới cho 15.300 lao động, vượt mục tiêu Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Toàn cảnh Đại hội.

Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Nông Cống đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân huyện Nông Cống tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tăng cường chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, chú trọng phát triển nền nông nghiệp xanh, sản phẩm sạch, tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ưu tiên thu hút đầu tư các dự án lớn, công nghệ cao, bảo vệ môi trường, dự án trong lĩnh vực du lịch; phát triển đô thị, hệ thống thương mại, dịch vụ theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội và đời sống Nhân dân. Chủ động ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2025, Nông Cống trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

Đại hội đã đặt ra 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, như: Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021-2025 đạt 25.000 tỷ đồng trở lên; tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 22.953 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 16% (trong đó, nông, lâm, ngư nghiệp 5,7%; công nghiệp - xây dựng 18,9%; dịch vụ 17,9%); cơ cấu nông, lâm, thủy sản 15,2%; công nghiệp - xây dựng 51,9%; dịch vụ 32,9%; giá trị sản xuất/1 ha canh tác 130 triệu đồng; số doanh nghiệp được thành lập mới giai đoạn 2021-2025 đạt 350 doanh nghiệp trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/năm; tổng số đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ 2020-2025 là 1.000 đảng viên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ 100%, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, kiến nghị, bổ sung các giải pháp vào Báo cáo Chính trị Đại hội để thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nông Cống đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, huyện cần bám sát quy hoạch tỉnh Thanh Hóa để cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống và các quy hoạch khác trên địa bàn, bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy hoạch chung của tỉnh và khu vực. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, các đơn vị có liên quan lập quy hoạch hai bên tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn nhằm tận dụng lợi thế từ các tuyến đường để khai thác, phát huy hiệu quả quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-1-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; cùng với cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện cần nghiên cứu cơ chế riêng theo hướng cụ thể hơn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, tạo bước đột phá cho phát triển nông nghiệp của huyện. Đẩy mạnh hơn nữa chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng vùng.

Tăng cường kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng các sản phẩm có lợi thế của địa phương. Tập trung phát triển chăn nuôi trang trại theo chuỗi; đồng thời, quan tâm xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với những khu vực phát triển chăn nuôi gia trại, chăn nuôi nông hộ. Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí huyện NTM theo đúng kế hoạch.

Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị. Đẩy mạnh thu hút các dự án công nghiệp nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, chú trọng vào các ngành, lĩnh vực mà huyện có tiềm năng, như: Công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, chế biến nông sản, thủy sản chất lượng cao phục vụ nhu cầu thị trường.

Kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, cụm làng nghề, từng bước đưa các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nhỏ lẻ trong nông thôn vào các cụm công nghiệp, để sản xuất tập trung, bảo đảm vệ sinh môi trường. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm”, để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu. Tập trung phát triển, mở rộng đô thị và các loại hình dịch vụ thương mại gắn với đô thị.

Tiếp tục đổi mới hình thức thu hút các nguồn vốn đầu tư, chú trọng các nguồn lực từ doanh nghiệp và Nhân dân, cùng với nguồn vốn Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, các dự án sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư. Phát triển đô thị đi đôi với tăng cường quản lý quy hoạch đô thị và trật tự xây dựng, nhất là tại các khu vực thị trấn, thị tứ. Quan tâm hơn nữa đến phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát phát biểu tại hội nghị

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ cần quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Chú trọng giữ gìn, khai thác, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của huyện, nhất là giáo dục mũi nhọn. Đồng thời, chú trọng công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho người dân. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Đảng bộ huyện cần quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ từ huyện đến cơ sở. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; phân công trách nhiệm cụ thể cho mỗi cán bộ, đảng viên, đề cao vai trò của người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, nhằm hướng mọi nguồn lực của Nhân dân vào thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]