(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Sáng 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Toàn cảnh Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 225 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Các đại biểu dự Đại hội.

Theo báo cáo Chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Như Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16,64%. Tổng giá trị các ngành chủ yếu năm 2020 ước đạt 5.730 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 37,26 triệu đồng. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả; xây dựng nông thôn mới vượt chỉ tiêu đại hội. Trong đó, giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 44,5% so với năm 2015; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản ước đạt 66 triệu đồng, vượt 10% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 38.474 tấn, vượt mục tiêu; năng suất lúa bình quân đạt 57,08 tạ/ha. Tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 đạt 22,02%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 16,84%/năm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, có 10 xã (lũy kế có 11/16 xã, bằng 137,5% mục tiêu Nghị quyết đại hội) và 71 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016- 2020 đạt 730 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 93% so với dự toán và gấp 3,2 lần giai đoạn 2011-2015, đứng đầu các huyện miền núi...

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên, các chương trình, dự án giảm nghèo tiếp tục được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tốt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Như Thanh đã đề ra phương hướng đó là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững khối đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp tạo ra sự phát triển nhanh và toàn diện. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với sự phát triển chung của tỉnh và các vùng kinh tế động lực. Tạo chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Như Thanh trở thành huyện nông thôn mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp vào Báo cáo Chính trị để Đảng bộ huyện Như Thanh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Như Thanh đã nỗ lực giành được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của huyện để có hướng khắc phục trong thời gian tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ huyện Như Thanh cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch; rà soát, điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các quy hoạch trên địa bàn huyện, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và phát triển đồng bộ, kết nối với Khu Kinh tế Nghi Sơn và các vùng phụ cận. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi, lâm nghiệp. Ưu tiên lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn lực trên địa bàn để triển khai thực hiện tốt các chính sách về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự Đại hội.

Quan tâm phát triển kinh tế rừng, gắn với thu hút đầu tư phát triển các cơ sở chế biến. Mở rộng vùng sản xuất các cây trồng có giá trị kinh tế cao gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các vùng nguyên liệu mía, sắn và thì trường tiêu thụ. Đẩy mạnh áp dụng khoa học- kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tạo chuỗi sản xuất hợp lý, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm và cải thiện đời sống Nhân dân. Tập trung phát triển sản xuất tiểu- thủ công nghiệp, nhân cấy nghề mới để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn. Rà soát, đánh giá lại các hoạt động của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có để tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực mà huyện có thế mạnh.

Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa- xã hội. Phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn để phát triển du lịch, dịch vụ, nhất là du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đồng bào các dân tộc, bài trừ các phong tục, tập quán lạc hậu.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế- xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Ngày 14-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]