(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Sáng 30-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn đã trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn đã trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, chủ đề dự kiến của đại hội là: “Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng thị xã Bỉm Sơn giàu đẹp, văn minh”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư góp ý vào Dự thảo báo cáo.

Dự thảo báo cáo chính trị gồm có 2 phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; Phần thứ 2, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Phương châm của Đại hội dự kiến là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Phát triển”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn, các đại biểu đánh giá, Dự thảo Báo cáo Chính trị được chuẩn bị công phu, đúng quy định và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, báo cáo đã đề cập tương đối toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; những hạn chế, khuyết điểm; các chỉ tiêu, giải pháp, định hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định tương đối rõ ràng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư thị ủy Bỉm Sơn giải trình một số nội dung trong dự thảo báo cáo.

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, báo cáo chính trị cần được hoàn chỉnh theo hướng trọng tâm hơn. Trong đó, cần phải xác định những đường hướng, chiến lược quan trọng trong mục tiêu phát triển nhiệm kỳ tới của thị xã, như: Xây dựng mục tiêu đưa thị xã Bỉm Sơn trở thành cực tăng trưởng động lực phía Bắc của tỉnh; các thành quả trong thu hút đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp; phân tích rõ kèm theo số liệu chứng minh chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế của thị xã trong nhiệm kỳ; đánh giá sự phát triển của các ngành, lĩnh vực sản xuất chủ đạo; sự phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn; bổ sung tổng thu - chi ngân sách; dự báo thuận lợi, khó khăn đối với các lĩnh vực sản xuất cơ bản. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý, báo cáo cần thẳng thắn nêu, đánh giá rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, lĩnh vực, chỉ tiêu phát triển chưa đạt kỳ vọng, như: Công tác quy hoạch đô thị, mật độ xây dựng đô thị, cải cách hành chính, chất lượng công chức và đội ngũ tham mưu…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn với công tác chuẩn bị đại hội bài bản, đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao các ý kiến góp ý của các ngành rất mang tính xây dựng, chất lượng, vì sự phát triển của thị xã Bỉm Sơn trong nhiệm kỳ tới và tương lai.

Trên cơ sở thảo luận, phân tích và góp ý của các ngành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn thống nhất chủ đề của Đại hội là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc của tỉnh”. Phương châm hành động của đại hội là “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Về các nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn trong việc xây dựng báo cáo chính trị với bố cục mạch lạc, báo cáo tóm tắt có dung lượng hợp lý. Các chỉ tiêu phấn đấu được xây dựng bộ 29 tiêu chí, nhiều hơn 2 tiêu chí theo quy định của tỉnh. Trong đó, các chỉ tiêu đều có tính phấn đấu cao. Trên cơ sở phân tích tiềm lực, xu hướng thu hút đầu tư của thị xã Bỉm Sơn, đồng chí thống nhất giữ nguyên chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm là 15%; giữ chỉ tiêu phấn đấu số doanh nghiệp thành lập mới trong nhiệm kỳ tới là 550 doanh nghiệp…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo với tinh thần cầu thị. Trong đó, đánh giá toàn diện hơn kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; an ninh quốc phòng; xây dựng Đảng và đoàn thể. Bổ sung đánh giá vấn đề ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và môi trường đầu tư kinh doanh; phân tích những hạn chế và nguyên nhân của công tác phát triển đô thị, dịch vụ thương mại và tính liên kết vùng của thị xã…Với các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá, cần nêu rõ được lĩnh vực phát triển chủ lực của thị xã là công nghiệp, thương mại, hướng đến xây dựng đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh, xanh, sạch đẹp.

Cùng với hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn quan tâm, làm tốt các khâu chuẩn bị đại hội, từ công tác xây dựng kịch bản điều hành, nhân sự đến công tác hậu cần, an ninh, tiến tới tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]