(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII

Sáng 19-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và trình bày dự thảo các văn kiện trình đại hội. Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại đại hội gồm hai phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 – 2020, nêu bật những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân kết quả đạt được; những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huyện đã xây dựng hệ thống 27 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 3 nhóm giải pháp về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội và trình bày dự thảo các văn kiện trình đại hội.

Góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân, các đại biểu cơ bản nhất trí, cho rằng báo cáo đã bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy, được xây dựng khá công phu, kết cấu, bố cục hợp lý. Tuy nhiên, chủ đề của Dự thảo Báo cáo chính trị cần phải nghiên cứu, điều chỉnh để mang tính khái quát cao hơn. Báo cáo chưa làm rõ nét, chưa tạo được điểm nhấn một số kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực như: Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; đánh giá kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ qua của huyện; chưa thể hiện rõ kết quả thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện Thọ Xuân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị trong dự thảo báo cáo chính trị cần nâng chỉ tiêu về lĩnh vực môi trường.

Đồng thời, các đại biểu đã góp ý vào hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình trọng tâm, khâu đột phát nhằm thể hiện rõ nét hơn, phù hợp với lợi thế và tầm nhìn phát triển của huyện. Trong đó, đề nghị huyện Thọ Xuân cần xem xét lại 1 số chỉ tiêu như: Tỷ lệ tăng dân số, tỷ lệ đô thị; đề nghị sắp xếp, bổ sung thêm các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các giải pháp theo nhóm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII

Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân phát biểu làm rõ hơn một số nội dung của dự thảo báo cáo chính trị.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Dự thảo Báo cáo chính trị của huyện đã được chuẩn bị tốt, công phu. Cho ý kiến cụ thể vào từng phần, từng nội dung trong Dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng đề nghị: Về chủ đề Dự thảo Báo cáo chính trị cần chỉnh sửa một số từ ngữ cho súc tích, cô đọng, bổ sung ý phấn đấu trở thành một trong những huyện dẫn đầu cả tỉnh, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phần đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, cần nêu bật thành tích nổi bật nhất, rõ nhất của huyện đó là đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội đặt ra; đã tập trung cao để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới; những kết quả nổi trội trong huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; nỗ lực thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 18 – NQ/TW, Nghị quyết số 19 – NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Hệ thống chính trị giữ được ổn định, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; các phong trào phát triển toàn diện.

Về những hạn chế, yếu kém, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng những mục tiêu chưa đạt được phải viết cụ thể, nhất là tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hiệu quả, tiến độ triển khai các dự án còn chậm, công tác nắm bắt dự báo tình hình có việc còn chưa kịp thời...

Về phương hướng, mục tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí thống nhất với phương châm hành động là: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển. Về hệ thống các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới, thống nhất với đề xuất của huyện là phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) bình quân hàng năm là 17% trở lên. Tuy nhiên cần nâng chỉ tiêu về tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý. Có lộ trình để nâng tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 và 2030, bảo đảm mục tiêu phấn đấu trở thành thị xã. Về chỉ tiêu tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm đạt 30 nghìn tỷ đồng trở lên là thấp, cần phải xây dựng chỉ tiêu cao hơn vì Thọ Xuân có nhiều lợi thế, khả năng để thu hút các nguồn lực đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Dự thảo Báo cáo chính trị của huyện phải kết cấu lại, bổ sung thêm các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá. Đồng chí nhấn mạnh: Thọ Xuân được xác định là một trong những trung tâm động lực của tỉnh, vì vậy Chương trình phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải là chương trình đầu tiên. Chương trình thứ hai là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên cũng cần xác định rõ các sản phẩm chủ lực. Chương trình thứ ba là phát triển du lịch, đưa Thọ Xuân trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu để xây dựng chương trình thứ tư là chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở (xã, thị trấn) vững mạnh toàn diện.

Về các khâu đột phá: tập trung cho khâu đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng, tập trung vào hạ tầng giao thông, du lịch và đô thị; khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Về các nhiệm vụ giải pháp, để phát triển kinh tế nhanh, bền vững thì phải xác định được các sản phẩm chủ lực của huyện trong các ngành, lĩnh vực, quy mô, để phấn đấu. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu cho phát triển. Tuy nhiên huyện cần lượng hóa rõ bằng các dự án trọng điểm. Cần làm rõ hơn các giải pháp về huy động vốn cho đầu tư phát triển. Thọ Xuân là 1 trong những trung tâm vùng huyện, nên cần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội lên một bước, chú trọng đầu tư nâng cao các thiết chế văn hóa, chất lượng dịch vụ, thể thao, giáo dục…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo chính trị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7 tới.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]