(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước

Sáng 1-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bá Thước trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước

Đồng chí Trương Văn Lịch, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bá Thước báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước tại đại hội gồm hai phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nêu bật những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước

Toàn cảnh hội nghị.

Huyện đã xây dựng hệ thống 32 chỉ tiêu chủ yếu; 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, 5 nhóm giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 3 nhóm giải pháp về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị nhằm tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nhanh, toàn diện và hiệu quả. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển du lịch, dịch vụ; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá. Xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đưa Huyện Bá Thước vươn lên thành huyện khá của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước

Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện Bá Thước.

Góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước, các đại biểu cơ bản nhất trí, cho rằng báo cáo có kết cấu, bố cục hợp lý, bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, chủ đề của Dự thảo Báo cáo chính trị cần phải nghiên cứu, điều chỉnh để phù hợp với sự phát triển của huyện. Báo cáo chưa làm rõ nét, chưa tạo được điểm nhấn một số kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực, như: Chưa đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác dân tộc, tôn giáo; chuyển dịch cơ cấu lao động; kết quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã góp ý vào một số các đề mục trong dự thảo báo cáo; hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá của huyện. Đề nghị huyện Bá Thước xem xét lại 1 số chỉ tiêu, như: Thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn, số lượng phát triển đảng viên...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo báo cáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước

Đại diện lãnh đạo Cục thống kê phát biểu góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Về phần phương hướng, các đại biểu đã thẳng thắn góp ý vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá nhằm thể hiện rõ nét hơn, phù hợp với lợi thế và tầm nhìn phát triển của huyện trong những năm tiếp theo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước

Đại diện lãnh đạo Sở kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Bá Thước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ, cơ sở trực thuộc hoàn thành đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót; công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội nói riêng và công tác chuẩn bị đại hội nói chung nghiêm túc, khẩn trương, chất lượng, bảo đảm đúng theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí đánh giá cao các ý kiến góp ý của các ban, ngành mang tính xây dựng vì sự phát triển của huyện trong nhiệm kỳ tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn kết luận hội nghị.

Cho ý kiến cụ thể vào từng phần, từng nội dung trong Dự thảo Báo cáo Chính trị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất sửa chủ đề đại hội thành “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc; chủ động, sáng tạo, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh”.

Về dung lượng, cần bổ sung thêm phần nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn tới. Về bố cục, mục và tên các tiểu mục trong báo cáo chỉnh sửa cho phù hợp, bổ sung thêm mục đánh giá về khoa học và công nghệ, về công tác dân tộc, tôn giáo vào kết quả đạt được và phương hướng, nhiệm vụ. Phần phụ lục cần thêm các mục về công tác xây dựng Đảng. Phần đánh giá kết quả đạt được cần phải đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ các nội dung mà huyện đã đưa ra tại đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; các số liệu đánh giá phải cụ thể, chính xác để minh chứng cho những kết quả đạt được; bổ sung thêm trong phần đánh giá một số công trình, dự án trọng điểm đã và đang được đầu tư triển khai thực hiện. Phần hạn chế, khuyết điểm chỉ rõ những chỉ tiêu chưa đạt được so với mục tiêu đại hội đề ra, trong đó nhấn mạnh về giảm nghèo, đô thị hóa, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tính quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tính chủ động của người dân trong phát triển kinh tế chưa cao.

Về phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện sửa phương châm hành động thành “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Thống nhất các chỉ tiêu huyện đưa ra, hoan nghênh huyện Bá Thước ngoài 27 chỉ tiêu chung còn đưa ra thêm 5 chỉ tiêu riêng của huyện; các chỉ tiêu đưa ra đều bằng hoặc cao hơn so với chỉ tiêu của tỉnh giao. Về chương trình trọng tâm và khâu đột phá, thống nhất với lựa chọn của huyện. Tuy nhiên, cần đưa khâu đột phá về xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng lên đầu tiên. Sửa lại nội dung về phát triển sản phẩm nông nghiệp lợi thế cho phù hợp với thực tế của địa phương. Bổ sung thêm một số giải pháp về thu hút đầu tư du lịch, chế biến nông sản, thương mại, dịch vụ, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới.

Tô Dung


Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]