(Baothanhhoa.vn) - Nhiều đảng viên nghỉ hưu đóng góp tích cực nhưng cũng còn một số người chưa thực sự tích cực, chủ động đóng góp trí tuệ xây dựng tổ chức đảng ở địa phương. Còn sức khỏe, còn cống hiến, mỗi đảng viên đừng tự biến mình thành “một bộ phận không nhỏ” có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mà hãy luôn phát huy tính Đảng trên mọi phương diện, làm gương cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò, trí tuệ của đảng viên hưu trí

Bài 2: Đề cao tính tự giác

Nhiều đảng viên nghỉ hưu đóng góp tích cực nhưng cũng còn một số người chưa thực sự tích cực, chủ động đóng góp trí tuệ xây dựng tổ chức đảng ở địa phương. Còn sức khỏe, còn cống hiến, mỗi đảng viên đừng tự biến mình thành “một bộ phận không nhỏ” có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mà hãy luôn phát huy tính Đảng trên mọi phương diện, làm gương cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Bài 2: Đề cao tính tự giác

Nhiều đảng viên hưu trí tích cực tham gia cấp ủy chi bộ. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy phường Ngọc Trạo, làm việc với chi bộ phố 7. Ảnh: P.V

Còn biểu hiện thoái thác

Đảng bộ phường Ba Đình, TP Thanh Hóa có 593 đảng viên hưu trí/715 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ khối phố. Nhiệm kỳ qua, trong quá trình rà soát, các chi bộ phát hiện có 6 đảng viên hưu trí không nộp giấy sinh hoạt Đảng và bỏ sinh hoạt Đảng nhiều năm đã báo cáo cấp ủy cấp trên xóa khỏi danh sách đảng viên. Theo tìm hiểu của chúng tôi ở nhiều địa phương, một bộ phận đảng viên hưu trí còn sức khỏe vẫn tiếp tục hợp đồng làm việc với một số đơn vị kinh tế nên ít có thời gian quan tâm đến nhiệm vụ của chi bộ phố, thôn, chưa thực hiện tốt việc tham gia sinh hoạt chi bộ, chuyển nơi ở chưa làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Có chi bộ, đa phần đảng viên hưu trí cao tuổi nên khả năng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ của đảng viên có những hạn chế nhất định. Một bộ phận đảng viên an phận thủ thường, ngại va chạm nên ít tham gia đóng góp ý kiến... Theo quy định tại Điểm d, Mục 6.3, Điều 6, Quy định 29-QĐ/TW: “Khi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức cho đảng viên, cấp ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương”. Do đó, hầu hết chi bộ đều giao cho đảng viên tự cầm hồ sơ để làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, dẫn tới “kẽ hở” trong công tác quản lý đảng viên khi một số trường hợp thiếu tính tự giác, cầm hồ sơ gốc nhưng không nộp cho tổ chức cơ sở đảng cấp trên nơi có thẩm quyền để chuyển sinh hoạt Đảng.

Về nguyên tắc, tổ chức đảng ở đơn vị mới không nhận được giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, thì dù biết người đó là đảng viên cũng không công nhận là đảng viên. Còn tổ chức đảng ở đơn vị cũ đã chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên do mình quản lý trước đó là coi như hết trách nhiệm... Việc đảng viên khi về hưu không chuyển sinh hoạt Đảng, viện lý do “trốn” sinh hoạt chi bộ gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của không chỉ cá nhân đảng viên mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân đối với Đảng. Trách nhiệm này không chỉ thuộc về những đảng viên có biểu hiện suy thoái mà còn là trách nhiệm chung của cấp ủy các cấp còn lỏng lẻo, chưa nghiêm trong công tác chuyển thủ tục sinh hoạt Đảng cho đảng viên hưu trí, ghi phiếu báo hồ sơ tới nơi chuyển đảng viên sinh hoạt có nơi thực hiện còn qua loa, đại khái... dẫn tới thực trạng có một bộ phận đảng viên không nộp hồ sơ, tự ý bỏ sinh hoạt Đảng. Tuy nhiên, dù vì bất cứ lý do gì thì hiện tượng đảng viên hưu trí bỏ sinh hoạt Đảng, lạm dụng quy định miễn sinh hoạt Đảng, trốn tránh, thoái thác nhận nhiệm vụ là đều chứng tỏ tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm chưa cao. Đây chính là biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã chỉ ra.

Đề cao tính tự giác

Trước thực trạng trên, đảng ủy các phường, xã, chi ủy chi bộ đã ban hành các văn bản tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên, chấn chỉnh đảng viên ở một nơi, sinh hoạt một nơi... thực hiện nghiêm các quy định Điều lệ Đảng, kịp thời nhắc nhở, theo dõi công tác chuyển sinh hoạt Đảng của các đảng viên hưu trí, chấn chỉnh tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt. Các tổ chức đảng thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng đảng viên đã nghỉ hưu, đảng viên chuyển địa bàn sinh sống. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc gửi phiếu báo chuyển sinh hoạt, lưu trữ, cập nhật hồ sơ sổ sách, từ đó sẽ cho ra kết quả so sánh tổng số lượng đảng viên nghỉ hưu của đảng bộ và số lượng phiếu chuyển trong năm. Các chi bộ cơ sở sâu sát, nắm bắt, rà soát thường xuyên những trường hợp đảng viên sắp về hưu, đảng viên chuyển từ đơn vị khác về trên địa bàn sinh sống nhưng không chuyển sinh hoạt để báo cáo với cấp trên. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động đảng viên phát huy tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong tham gia sinh hoạt Đảng. Khi phát hiện đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về xóa tên đảng viên, nhằm thể hiện tính nghiêm minh trong việc thi hành Điều lệ Đảng.

Đối với tình trạng lạm dụng chủ trương miễn sinh hoạt Đảng (biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của đảng viên) nhiều ý kiến từ cơ sở cho rằng nên điều chỉnh, quy định thẩm quyền miễn sinh hoạt Đảng phải là đảng bộ cơ sở, đồng thời kèm theo đơn xin miễn sinh hoạt cần có xác nhận của cơ quan y tế xác nhận tình trạng sức khỏe không đảm bảo tham gia sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết hợp tuyên truyền, giáo dục, làm tốt công tác tư tưởng, thông suốt tư tưởng cho đảng viên. Khắc phục tình trạng mặc dù đảng viên có biểu hiện thoái thác, trốn tránh trách nhiệm ở địa phương nhưng xếp loại cuối năm vẫn hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức sinh hoạt chi bộ đảm bảo ngắn gọn, dân chủ, khoa học để thu hút đảng viên tham gia sinh hoạt nghiêm túc, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Phạm Việt Phương, Bí thư Đảng ủy phường Ba Đình cho biết: Khắc phục tình trạng một bộ phận đảng viên hưu trí bỏ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt không đều..., nhiệm kỳ qua, đảng ủy phường đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ quản lý đảng viên, nhằm chấn chỉnh tình trạng đảng viên ở một nơi, sinh hoạt một nơi, không thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng đúng quy định. Trên cơ sở đó, các chi bộ bám sát thực hiện tốt quản lý đảng viên, đồng thời để đảng viên giữ mối liên hệ tốt hơn với chi bộ.

Muốn nghỉ ngơi sau một thời gian dài cống hiến cho xã hội, là nhu cầu chính đáng của cá nhân đảng viên và cần được thông cảm, chia sẻ, nhưng dù ở môi trường, hoàn cảnh nào, người đảng viên đều phải giữ vững lập trường cách mạng, phẩm chất, đạo đức, giữ vững lời thề danh dự của mình với Đảng. Bác Hồ từng căn dặn “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” để nhấn mạnh vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, do đó công tác quản lý, phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên hưu trí để họ thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị cơ sở, cần phải có những giải pháp đồng bộ, khép kín quy trình chuyển sinh hoạt Đảng... Nhưng quan trọng hơn, bản thân đảng viên là những cán bộ nghỉ hưu cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quyền và nghĩa vụ của người đảng viên đã được ghi trong Điều lệ Đảng, tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng, đóng góp xây dựng tổ chức đảng nơi cư trú vững mạnh.

Nhóm Phóng viên Phòng XDĐ-NC


Nhóm Phóng Viên Phòng XDĐ-NC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]