(Baothanhhoa.vn) - Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp đồng bộ, tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, công dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lắng nghe dân, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc

Bài 1: Khi cấp ủy cùng vào cuộc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp đồng bộ, tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, công dân.

Bài 1: Khi cấp ủy cùng vào cuộc giải quyết khiếu nại, tố cáoBộ phận tiếp nhận, trả hồ sơ cho công dân tại huyện Như Thanh. Ảnh: Quốc Hương

Giải quyết dứt điểm từng vụ việc

Mới đây, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp công dân định kỳ hằng tháng, để lắng nghe và giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm. Tại buổi tiếp, công dân đã phản ánh, kiến nghị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội như: Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, thực hiện các chế độ, chính sách... Tất cả những vấn đề, vụ việc mà công dân phản ánh đều tồn tại đã lâu, nhiều vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều lần, nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cuối cùng. Trên cơ sở hồ sơ đơn thư và đối thoại trực tiếp với công dân, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của công dân. Đối với những nội dung đã rõ ràng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trả lời trực tiếp với công dân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan giải quyết, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những vụ việc công dân khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo đúng trình tự, quy định, nếu công dân vẫn chưa thống nhất với kết quả giải quyết, có thể khởi kiện ra tòa theo quy định của pháp luật.

Xã Vạn Thiện (Nông Cống) là một trong 4 địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Mặc dù số lượng công việc nhiều nhưng việc tiếp nhận, xem xét, xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân trong quá trình giải phóng mặt bằng hoặc đề xuất cấp huyện giải quyết được xã thực hiện nghiêm túc, kịp thời nên công tác giải phóng mặt bằng dự án được thực hiện một cách đồng thuận, nhanh chóng và không phát sinh điểm nóng. Trong năm 2019 và gần 6 tháng năm 2020, UBND xã tiếp trên 20 lượt công dân, trong đó các nội dung chủ yếu là kiến nghị, đề xuất các vấn đề về tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng. Để thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua việc lồng ghép trong các hội nghị; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, đồng thời bố trí phòng tiếp dân để tiếp nhận đơn, thư phản ánh, tố cáo và phổ biến, hướng dẫn pháp luật cho người dân. Lãnh đạo xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, nhằm lắng nghe phản ánh và nguyện vọng của Nhân dân, thậm chí trực tiếp đứng ra đối thoại, giải thích, trả lời cho dân. Bên cạnh đó, xã phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ hòa giải ở cơ sở. Vì vậy, nhiều đơn, thư kiến nghị của công dân đã được giải quyết kịp thời, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Trong năm 2018, ông Lê Đình Thoại, phố 3, phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa) có đơn khiếu nại về việc UBND TP Thanh Hóa thu hồi 122,9m2 đất của gia đình ông để thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Nam đường Nguyễn Phục, nhưng chỉ bồi thường là đất vườn, ao. Ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Thoại, UBND TP Thanh Hóa đã giao Thanh tra thành phố phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1, các phòng chuyên môn, chính quyền địa phương xác minh lại nguồn gốc đất của gia đình ông Thoại. Từ kết quả xác minh và các căn cứ pháp lý trong Luật Đất đai, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông Thoại. Trong quyết định nêu rõ việc ông Thoại khiếu nại yêu cầu UBND thành phố bồi thường 122,9m2 đất ở bị thu hồi để thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Nam đường Nguyễn Phục là có cơ sở. Đồng thời, thành phố giao hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng phối hợp với các phòng, ban lập hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt bồi thường đối với 122,9m2 đất ở cho gia đình ông Thoại.

Vai trò “cầu nối” quan trọng

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp, đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo với nội dung rõ nét, sâu sát, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong tỉnh cũng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí bí thư cấp ủy đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và phân công trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên theo dõi, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn được phân công, gắn với cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Bài 1: Khi cấp ủy cùng vào cuộc giải quyết khiếu nại, tố cáoCán bộ huyện Hậu Lộc thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan thực hiện đúng quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, kết hợp việc làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định pháp luật không để phát sinh tình hình phức tạp. Khi có khiếu nại, tố cáo, người đứng đầu các cơ quan chức năng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ban hành văn bản xử lý, giải quyết cơ bản đúng thời hạn, đúng pháp luật, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, huyện Hậu Lộc thành lập và phân công nhiệm vụ cho tổ tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Ban tiếp công dân huyện xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ 3 lần/tháng của các đồng chí thường trực UBND huyện trực tiếp đối thoại và giải quyết các vấn đề công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Thực hiện việc đổi mới công tác tiếp công dân, huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo xã, thị trấn, ban tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban tiếp công dân huyện và thanh tra huyện trực tiếp tiếp công dân, tham mưu UBND huyện giao cho các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Đặc biệt để giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phát huy tinh thần cầu thị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đối thoại trực tiếp với dân để có biện pháp giải quyết vướng mắc hợp tình, hợp lý trên tinh thần đúng luật, có lợi cho dân; công khai chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức bằng cách niêm yết văn bản để Nhân dân biết, theo dõi, giám sát. Từ đó hạn chế được đơn, thư vượt cấp, kéo dài.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và các giải pháp đồng bộ, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở các địa phương trong tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, củng cố niềm tin của Nhân dân với các cấp chính quyền.

Bài 2: Lắng nghe dân, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Bài và ảnh: Quốc Hương


Bài Và Ảnh: Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]