(Baothanhhoa.vn) - Với sự linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận, nỗ lực khắc phục khó khăn của các tầng lớp Nhân dân, huyện Như Thanh đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Như Thanh: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Bài 1: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Với sự linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận, nỗ lực khắc phục khó khăn của các tầng lớp Nhân dân, huyện Như Thanh đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Bài 1: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

Mô hình trồng rau an toàn ở xã Yên Thọ hàng năm cho thu nhập cao.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ XXII đặt ra là huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thoát nghèo bền vững, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, triển khai nghị quyết gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tập trung xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm; đồng thời, tập trung hoàn thành việc thể chế hóa những định hướng lớn trong nghị quyết thành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch, chương trình hành động để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với việc ban hành các chủ trương, huyện Như Thanh đã đổi mới công tác tổ chức thực hiện theo phương châm “Lấy dân, lấy thôn làm địa bàn chỉ đạo”; phân công các ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ và cán bộ chủ chốt các phòng, ngành phụ trách từng xã, từng thôn, chịu trách nhiệm toàn diện, mọi công việc triển khai.

Cùng với đó, huyện đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng và thực hiện tích tụ ruộng đất nhằm hình thành những cánh đồng mẫu lớn để đưa cơ giới hóa và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới có trọng tâm, trọng điểm.

Ngoài làm tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, một trong những giải pháp mà Đảng bộ huyện Như Thanh quan tâm và nhanh chóng triển khai thực hiện đó là sắp xếp, bố trí cán bộ, sớm ổn định bộ máy tổ chức. Đặc biệt, huyện đã tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020 – 2025, sắp xếp bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, qua đó đã giảm được gần 35% số cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn so với định mức được giao.

Bên cạnh đó, đảng bộ huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Những vấn đề được nhân dân quan tâm như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân... được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Như Thanh chỉ đạo, giải quyết kịp thời thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại hàng tháng tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Vận dụng vào thực tế địa phương

Về xã Hải Long những ngày này có thể dễ dàng nhận thấy bộ mặt nông thôn mới của xã có nhiều khởi sắc. Những con đường liên thôn, liên xóm được bê tông sạch đẹp, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao... Đó là kết quả từ việc tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, đây cũng là nền tảng vững chắc để xã Hải Long đi lên bằng nội lực và tiềm năng thế mạnh của mình.

Đồng chí Nguyễn Viết Sơn, bí thư đảng ủy xã cho biết: Trên cơ sở nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, Đảng ủy xã Hải Long đã xây dựng nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tế địa phương. Từ việc xác định hướng phát triển, đảng ủy đã tổ chức lấy ý kiến đảng viên trong các chi bộ, trên cơ sở đó xây dựng thành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế; đồng thời giao trách nhiệm cho đảng viên các chi bộ gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết, các chi bộ, tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đến nay, xã Hải Long đã quy hoạch được 3 ha vùng rau an toàn; gần 30 ha sản xuất ngô, rau màu các loại; 98% diện tích lúa lai có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Cây mía nguyên liệu từng bước chuyển dần diện tích mía ở độ dốc cao xuống độ dốc thấp và thực hiện thâm canh để tăng năng suất, sản lượng, hiệu quả. Năng suất mía bình quân tăng từ 48 tấn/ha năm 2015 lên 54 tấn/ha vụ ép 2019 - 2020. Với lợi thế về đất lâm nghiệp, xã Hải Long đã triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ phát triển rừng như chỉ đạo thành lập các ban phát triển rừng cấp xã và cấp thôn; có cơ chế chính sách vay vốn hỗ trợ lãi suất cho Nhân dân; đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm; chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho Nhân dân; lồng ghép nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ Nhân dân trồng và đầu tư chăm sóc rừng. Vì vậy số hộ tham gia trồng rừng và diện tích rừng trồng luôn tăng hàng năm. Cây lâm nghiệp, công nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, xã đã trồng được 360 ha rừng các loại (chủ yếu là keo tai tượng). Nhờ phát triển kinh tế rừng mà ngày càng xuất hiện nhiều hộ gia đình có thu nhập cao.

Cùng với lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xã luôn quan tâm tạo điều kiện để người dân phát triển chăn nuôi. Đảng ủy chỉ đạo chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi chuyển đổi chăn nuôi từ quy mô nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, công nghiệp; áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi. Để ngành chăn nuôi phát huy hiệu quả, đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương vận dụng những chính sách của Nhà nước, tỉnh và huyện về hỗ trợ vốn vay, quỹ đất cho các hộ có nhu cầu phát triển, mở rộng quy mô chăn nuôi. Các chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng viên theo dõi, rà soát, thống kê số lượng gia súc, gia cầm để chủ động hướng dẫn người dân tiêm phòng đầy đủ. Toàn xã hiện có 13 trang trại, với giá trị thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên/trang trại. Bên cạnh đó, xã cũng khuyến khích Nhân dân phát triển nghề tiểu, thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản. Đến nay, trên địa bàn xã có 9 doanh nghiệp, 2 HTX, 28 cơ sở sản xuất, chế biến nguyên vật liệu, đồ mộc dân dụng... Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, xã Xuân Phúc đã xây dựng chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ phát triển của xã. Hướng đi chính mà Xuân Phúc hướng tới trong phát triển kinh tế là sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Trọng Thiện, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Do nằm ở vùng đồi dốc cao, thiếu nước sản xuất vụ đông xuân nên trước đây, gần 100 ha đất nông nghiệp của xã Xuân Phúc chỉ có thể trồng 1 vụ lúa. Thực hiện chương trình trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, từ năm 2016, xã đã chủ động hướng dẫn người dân đưa cây hành chăm và các cây rau, màu hàng hóa như: ớt, thanh long, bước đầu đem lại giá trị kinh tế cao gấp 4-5 lần trồng lúa. Bà con thấy hiệu quả, năng suất cao nên đã tích cực chuyển đổi những diện tích trồng lúa năng suất thấp sang trồng các cây rau, màu hàng hóa.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Như Thanh đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực; từng bước khẳng định rõ vai trò, vị trí là địa bàn động lực, một trong những cực tăng trưởng của tỉnh; ghi dấu ấn về một Như Thanh đổi mới, năng động, sáng tạo, tạo thêm thế và lực mới thúc đẩy Như Thanh phát triển.

Bài và ảnh: Quốc Hương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]