(Baothanhhoa.vn) - Song hành trong thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Phú Nghiêm (Quan Hóa) đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí về văn hóa, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Phú Nghiêm giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Song hành trong thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Phú Nghiêm (Quan Hóa) đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí về văn hóa, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân ở địa phương.

Xã Phú Nghiêm giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

UBND xã Phú Nghiêm (Quan Hóa) triển khai kế hoạch giữ vững các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Năm 2017, Phú Nghiêm được chọn là xã điểm xây dựng NTM của huyện Quan Hóa. Ngay sau khi bắt tay vào triển khai, thực hiện, xã Phú Nghiêm đã tập trung theo hướng phát triển bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp làm chủ lực, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, xã cũng luôn xác định xây dựng NTM phải gắn liền với việc giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương. Trong 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thì tiêu chí văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa là một trong những tiêu chí hoàn thành đã khó nhưng giữ vững lại càng khó hơn, bởi vậy để xây dựng và giữ vững tiêu chí này, xã Phú Nghiêm đã đề ra nhiều giải pháp, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Một trong những giải pháp được xã Phú Nghiêm triển khai hiệu quả, đó là việc xây dựng gia đình, làng, bản văn hóa đã tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, là động lực để xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, góp phần cùng với địa phương giữ vững các tiêu chí trong xây dựng NTM. Theo đó, xã đã chỉ đạo các thôn, bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, quy ước của làng, xã; đoàn kết cùng nhau thi đua lao động, học tập, phát triển kinh tế, không sa vào tệ nạn xã hội. Cùng với các cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa xã luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM, đồng thời huy động các nguồn lực xây dựng, chỉnh trang các hạng mục cơ sở vật chất về văn hóa; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị ở trung tâm văn hóa thể thao xã và nhà văn hóa các thôn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, qua đó góp phần làm thay đổi bộ mặt văn hóa nông thôn, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Qua triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân làm kinh tế giỏi, những hủ tục lạc hậu trong ma chay cưới xin, các hoạt động mê tín dị đoan được đẩy lùi, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Thông qua phong trào này, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cũng như sự gắn bó, tình làng nghĩa xóm ở từng khu dân cư được vun đắp. Năm 2018, xã Phú Nghiêm có 250/298 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 83,9%; có 4/4 bản đạt chuẩn văn hóa; 2 đơn vị được công nhận cơ quan văn hóa...

Với cách làm linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng tiêu chí về văn hóa đã góp phần không nhỏ đưa xã Phú Nghiêm hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2018 và hiện đang chờ các cấp có thẩm quyền quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Bài và ảnh: Gia Bảo


Bài Và Ảnh: Gia Bảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]