(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tại xã Đa Lộc (Hậu Lộc) đã được triển khai tích cực và có hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Đa Lộc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tại xã Đa Lộc (Hậu Lộc) đã được triển khai tích cực và có hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Di tích đền thờ Đức Thánh Cả, xã Đa Lộc (Hậu Lộc) được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Xác định rõ ý nghĩa của phong trào TDĐKXDĐSVH, các cấp ủy đảng, chính quyền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào ngày càng sâu rộng và gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH của xã cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã phát động nhiều phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa; khu dân cư văn hóa gắn với tuyên truyền pháp luật và tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng... Có được chuyển biến đó là do chính quyền xã Đa Lộc đã cụ thể hóa các nội dung của phong trào sát với thực tiễn, góp phần đưa phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng chất lượng, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền trực quan như pa nô, băng zôn, khẩu hiệu, tranh, ảnh, thông tin lưu động; tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng... giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tác động của phong trào đối với cuộc sống. Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được địa phương tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng. Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được tổ chức theo đúng quy định và ngày càng đi vào nền nếp, tạo được sự đồng thuận của đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân.

Là 1 trong 7 nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH, phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn giữ vai trò quan trọng và gắn liền với xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, có đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần phát triển lành mạnh, phong phú. Trong những năm qua, phần lớn các gia đình trong xã luôn chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa vào việc xây dựng các quy ước, hương ước được các địa phương và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Quy trình bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn nên chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Phong trào đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên toàn xã, qua đó khơi dậy niềm tin, sự thi đua sáng tạo trong cộng đồng dân cư, từng thôn, xóm phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng. Đến nay, 100% thôn, xóm trong xã đã xây dựng quy ước, hương ước được người dân chấp hành nghiêm chỉnh; 75% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tổ chức khai trương 8/10 làng văn hóa, trong đó có 1 làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh, 5/10 làng được công nhận làng văn hóa cấp huyện; 3 nhà trường được công nhận cơ quan văn hóa cấp huyện; gần 40% người dân thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao và 30% hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao; 10/10 thôn xây dựng được nhà văn hóa, trong đó có 6 thôn xây dựng được nhà văn hóa khang trang.

Phong trào TDĐKXDĐSVH tại xã Đa Lộc đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Với sức lan tỏa của phong trào không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc... Từ đó, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Để phong trào ngày càng đạt kết quả tích cực, thời gian tới, xã Đa Lộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới... Tích cực thực hiện công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động nguồn lực từng bước nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của các tầng lớp nhân dân.


Bài và ảnh: Trường Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]