(Baothanhhoa.vn) - Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) có tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân, những năm qua, huyện Quan Hóa đã triển khai các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH bằng nhiều cách làm sáng tạo và phù hợp với tình hình địa phương nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quan Hóa xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Huyện Quan Hóa xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Người dân Quan Hóa tích cực tham gia sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) có tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân, những năm qua, huyện Quan Hóa đã triển khai các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH bằng nhiều cách làm sáng tạo và phù hợp với tình hình địa phương nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Hằng năm, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đưa các mục tiêu chủ yếu của phong trào vào nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cùng với đó, tạo điều kiện cho cán bộ văn hóa, thành viên ban chỉ đạo phong trào tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, công tác chỉ đạo, điều hành phong trào cơ sở. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của người dân, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa, chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Xác định cốt lõi của phong trào TDĐKXDĐSVH là xây dựng gia đình văn hóa và bản, khu phố văn hóa, hàng năm huyện Quan Hóa đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước bản, khu phố phù hợp với tình hình phát triển chung; phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản, khu phố văn hóa tới từng bản, khu khố, từng hộ gia đình để nhân dân biết và thực hiện. Từ đó, các hộ gia đình có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 126 đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa (trong đó 85 làng, 41 cơ quan); 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; hơn 40,8% số hộ gia đình văn hóa.

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao cũng được huyện Quan Hóa quan tâm. Đến nay toàn huyện có 1 trung tâm văn hóa huyện; 18/18 nhà văn hóa xã, thị trấn; 65/107 nhà văn hóa bản. Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư nâng cấp, xây mới đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao bổ ích cho nhân dân. Từ đó, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa văn nghệ (VHVN), thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện cũng được đẩy mạnh tạo sân chơi bổ ích cho người dân, tăng cường sự đoàn kết, yêu thương, gắn bó trong cộng đồng. Để các phong trào VHVN, TDTT phát triển, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các câu lạc bộ VHVN, TDTT và vận động người dân tham gia. Đến nay, toàn huyện có 107 câu lạc bộ VHVN và 36 câu lạc bộ TDTT. Từ các câu lạc bộ này những giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của từng dân tộc được gìn giữ và phát huy như: Các môn thể thao truyền thống, kéo co, đẩy gậy, tung còn, bắn nỏ hay các hoạt động VHVN đặc trưng của các dân tộc như, khua luống, nhảy sạp, cồng chiêng.

Những kết quả đạt được từ phong trào “TDĐKXDĐSVH” không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dân tộc... tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng tư tưởng lành mạnh, nếp sống văn ninh, kỷ cương xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]