(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng công tác tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời nhân rộng mô hình, cách làm mới có hiểu quả, nâng cao trách nhiệm tự học, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật găn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội. Bên cạnh đó, quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải wor cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đề cao trách nhiệm người đứng đàu, cũng như phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT (nguồn: UBND tỉnh)


BĐT (Nguồn: UBND Tỉnh)


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]