(Baothanhhoa.vn) - Nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ngưng hiệu lực hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù họp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngày 21-3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ngưng hiệu lực hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù họp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngày 21-3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu hoạt động rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát văn bản, không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; rà soát văn bản phải tuân thủ theo nội dung, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý kết quả rà soát.

Đối tượng rà soát là các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành. Phạm vi rà soát là các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày 31-12-2019.

Do vậy, các đơn vị cần tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên. Đối với cấp tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh chủ trì thực hiện rà soát văn bản của UBND tỉnh, HĐND tỉnh có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình. Đối với cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND cấp mình ban hành. Đối với cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND cấp mình ban hành. Ngoài ra, thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng chống tham nhũng.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]