(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; tạo chuyển biến căn bản trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phấn đấu đến hết năm 2020 có ít nhất 95% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; 60 đến 75% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; 100% đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở. Đến hết năm 2022 có 100% hòa giải viên ở cơ sở mới được bầu, bổ sung, kiện toàn hàng năm được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; ít nhất 90% hòa giải viên ở cơ sở được tiếp cận và sử dụng Bộ Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, nghiệp vụ hòa giải; từ 80 đến 90% hòa giải viên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; phát hành các tài liệu dành cho đội ngũ tập huấn viên; xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức hội nghị, tọa đàm, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, trao đổi, đề xuất cơ quan có thẩm quyền, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở; huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức kiểm tra, tổng kết thực hiện Đề án; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình, xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy đinh của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liên quan.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên báo, đài các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở và tình hình triển khai thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xây dụng Kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng kết việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên ở địa phương phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ thuộc Kế hoạch; tăng cường hoạt động truyền thông, vận động thuyết phục thành viên, hội viên và nhân dân tham gia giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp thông qua hòa giải ở cơ sở.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; hỗ trợ, cung cấp tài liệu, tổ chức xây dựng mô hình huy động luật gia, luật sư, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án, kiểm sát viên, hỗ trợ nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương thuộc phạm vi quản lý; bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tu pháp.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]