(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và kiến nghị của nhân dân có vai trò quan trọng, những năm qua, huyện Như Thanh luôn quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Như Thanh quan tâm tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và kiến nghị của nhân dân có vai trò quan trọng, những năm qua, huyện Như Thanh luôn quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Huyện Như Thanh quan tâm tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Cán bộ xã Hải Long tiếp và giải quyết các vấn đề kiến nghị của công dân.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện đã quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác cán bộ; xem xét, giải quyết KNTC phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường trực Huyện ủy thường xuyên nghe các cơ quan chức năng báo cáo về kết quả giải quyết đơn, thư KNTC, các kiến nghị, phản ánh của nhân dân để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC cho cán bộ, nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, in ấn và phát hành tài liệu, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, thông qua trang thông tin điện tử... Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Định kỳ 3 lần/tháng, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, ban tiếp công dân huyện họp, bàn bạc phương án, phân loại đơn, thư chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tiếp công dân, giải quyết KNTC. Năm 2018, huyện Như Thanh tiếp công dân 98 lượt bằng 102 người; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, thư KNTC 31 đơn, trong đó UBND huyện tiếp nhận 17 lượt đơn. Nội dung phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ, chính sách xã hội; chế độ thanh niên xung phong; chế độ hỗ trợ tiền điện sáng cho người nghèo... Sau khi tiếp nhận đơn, thư của công dân, UBND huyện và các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ngành tập trung giải quyết dứt điểm 30/31 đơn, thư KNTC.

Đồng chí Lê Việt Hà, Chánh Thanh tra huyện, cho biết: Qua việc thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về KNTC, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết KNTC trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiếp công dân của lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đã đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri và giữa chính quyền với nhân dân, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương. Đặc biệt, những vụ việc KNTC có tính chất phức tạp được giải quyết dứt điểm.

Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC, năm 2019 huyện Như Thanh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu và trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc tiếp dân, giải quyết KNTC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc giải quyết tranh chấp, KNTC của công dân, nhằm phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém...

Bài và ảnh: Lê Quốc


Bài Và Ảnh: Lê Quốc


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]