(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1029 – 2019), UBND huyện Quan Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về tầm quan trọng, ý nghĩa của sự kiện này, tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”.

Huyện Quan Hóa: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1029 – 2019), UBND huyện Quan Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về tầm quan trọng, ý nghĩa của sự kiện này, tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”.

Huyện Quan Hóa: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Ảnh minh họa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các kế hoạch của tỉnh, của huyện để xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại đơn vị mình. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực; chú trọng tuyên truyền, cổ động trực quan tạo không khí vui tươi, phấn khởi; tăng thời lượng tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, phong phú, đa dạng nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, nguồn gốc ra đời, quá trình hình thành tên gọi Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, qua đó khơi dậy niềm phấn khởi, vinh dự, tự hào trong các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua đạt nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện.
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]