(Baothanhhoa.vn) - Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT thuộc UBND huyện Quan Hóa

Thông báo v ề việc tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT thuộc UBND huyện Quan Hóa

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng nghề nghiệp, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Quan Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Quan Hóa năm 2018; Công văn số 665 - CV/HU ngày 21/01/2019 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2018;

Căn cứ Công văn số 16278/UBND-THKH ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc huyện Quan Hóa; Phương án số 02/PA-UBND ngày 18/01/2019 của UBND huyện Quan Hóa về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Quan Hóa.

UBND huyện Quan Hóa thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 79 chỉ tiêu.

1.1. Khối tiểu học: 39 chỉ tiêu, trong đó:

- Giáo viên văn hóa: 36 chỉ tiêu;

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán: 03 chỉ tiêu.

1.2. Khối Trung học cơ sở: 40 chỉ tiêu, trong đó:

- Toán: 13 chỉ tiêu;

- Vật lý: 03 chỉ tiêu;

- Hóa học: 03 chỉ tiêu;

- Sinh học: 03 chỉ tiêu;

- Ngữ văn: 05 chỉ tiêu;

- Địa lí: 05 chỉ tiêu;

- Thể dục: 03 chỉ tiêu;

- Tiếng Anh: 05 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định tại Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó:

- Vị trí việc làm giáo viên khối tiểu học và giáo viên khối trung học cơ sở: Ưu tiên xét trước các đối tượng cử tuyển do UBND huyện cử đi học, nếu còn chỉ tiêu thì xét đến các đối tượng khác.

- Vị trí việc làm nhân viên hành chính kiêm kế toán khối tiểu học: Ưu tiên xét tuyển đối với các đối tượng đã được Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa ký hợp đồng trước ngày 27/7/2015, hiện đang làm việc tại các đơn vị trường học thuộc huyện.

3. Nội dung xét tuyển dụng viên chức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

3.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

3.2. Vòng 2:

a) Kiểm tra sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Điểm kiểm tra, sát hạch được tính theo thang điểm 100.

c) Nội dung, thời gian kiểm tra sát hạch: Hội đồng tuyển dụng sẽ có Thông báo cụ thể sau.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả kiểm tra sát hạch.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

4.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức (giáo viên khối tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên hành chính kiêm kế toán):

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa.

b) Phiếu đăng ký dự tuyển;

c) Có lý lịch rõ ràng;

d) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể:

- Vị trí việc làm giáo viên tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo:

+ Đối với thí sinh cử tuyển do UBND huyện Quan Hóa cử đi học: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Tiểu học; Cao đẳng sư phạm tiểu học; Đại học sư phạm tiểu học.

+ Đối với thí sinh khác: Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm tiểu học; Đại học sư phạm tiểu học.

- Vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo:

Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm; Đại học sư phạm các chuyên ngành: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Thể dục, Tiếng Anh.

- Vị trí việc làm nhân viên hành chính kiêm kế toán khối tiểu học: Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng; Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính.

- Về Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ được quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV: Do điều kiện miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó, vì vậy đối với những trường hợp chưa kịp cập nhật, bồi dưỡng chứng chỉ thì tạm thời cho phép được nợ, nếu trúng tuyển phải hoàn trả trong 12 tháng sau khi ký hợp đồng. Nếu quá hạn trên sẽ chấm dứt hợp đồng.

4.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển theo mẫu do UBND huyện Quan Hóa phát hành; người dự tuyển viên chức nộp 02 bộ hồ sơ vào 01 vị trí xét tuyển, thành phần hồ sơ gồm:

5.1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;

5.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5.3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5.4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan Y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5.5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực; bản sao có chứng thực Quyết định cử đi học cử tuyển của cấp có thẩm quyền;

5.6. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh cỡ 4x6;

5.7. Bản sao Sổ hộ khẩu được cơ quan thẩm quyền chứng thực;

Lưu ý:

- Hồ sơ phải do người dự tuyển trực tiếp nộp, khi nộp có phiếu giao nhận.

- Người dự tuyển không được bổ sung thông tin, các giấy tờ liên quan sau khi kết thúc thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;

- Người tham gia dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ở một vị trí việc làm được thông báo tại mục 1.

- Hồ sơ dự tuyển không trả lại. Riêng khối trung học cơ sở (THCS) có số lượng thí sinh cử tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển dụng, nếu trong quá trình xét tuyển chỉ tiêu tuyển đã xét đủ trong số hồ sơ cử tuyển thì hồ sơ không thuộc hệ cử tuyển của môn đó được trả lại cùng với lệ phí xét tuyển.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 28/02/2019, trong giờ hành chính.

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ UBND huyện Quan Hóa. Địa chỉ: Tầng 1, trụ sở UBND huyện Quan Hóa, Khu I, Thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

7. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

8. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

8.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

8.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

8.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển dụng

9.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau (không phân biệt loại hình đào tạo, hệ đạo tạo):

a) Có kết quả điểm kiểm tra sát hạch (Vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

9.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm kiểm tra sát hạch (Vòng 2) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm kiểm tra sát hạch (Vòng 2) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

9.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

9.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử huyện Quan Hóa, được Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn thông tin rộng rãi và niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND huyện Quan Hóa (địa chỉ: Số 25 QL15 A, Khu phố 1, Thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa).

Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa thông báo để các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển. Mọi chi tiết xin liên hệ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ), số điện thoại 02373875371 để được giải đáp.

CHỦ TỊCH

Trương Nho Tự


CHỦ TỊCH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]