(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019 – 2030.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019 – 2030.

Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Nét đẹp trang phục truyền thống vẫn luôn được người dân bản Sáng, xã Quang Chiểu (Mường Lát) giữ gìn.

Mục đích nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay", cũng như xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các nội dung của Đề án.

UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo cụ thể hóa nội dung, yêu cầu nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các công việc đã đề ra tại Kế hoạch, sử dụng kinh phí trong việc triển khai Đề án đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. Trong quá trình triển khai phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, làm đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai, thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện Đề án năm 2019 và các năm tiếp theo; hằng năm, lập dự toán kinh phí đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh. Sở Tài chính hằng năm trên cơ sở dự toán do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch. Các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan chỉ đạo, phân công các phòng ban, đơn vị trực thuộc làm đầu mối tham mưu, giúp tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế để bảo tồn, phát huy trang phục các dân tộc thiểu số tại địa phương.

Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đối ứng (ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã); Lồng ghép nguồn kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; Chương trình nông thôn mới để thực hiện kế hoạch.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]