(Baothanhhoa.vn) - Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Chính phủ giao cho Bộ Công an là cơ quan chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Tuy mới được triển khai, nhưng dự án này đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - bước đột phá trong cải cách hành chính

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Chính phủ giao cho Bộ Công an là cơ quan chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Tuy mới được triển khai, nhưng dự án này đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

Công an huyện Như Thanh hướng dẫn người dân kê khai phiếu. Ảnh: L.Q.H

Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hiện nay, việc quản lý dân cư do nhiều bộ, ngành cùng thực hiện, để phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân trong từng ngành, lĩnh vực, các cơ quan quản lý Nhà nước đều cấp cho công dân một loại giấy tờ nên mỗi công dân có thể sở hữu nhiều loại giấy tờ với những con số khác nhau (giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, hộ chiếu...). Thông tin trong các giấy tờ này có nội dung trùng lặp (họ, tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch...) nên khi sử dụng các giấy tờ để truy nguyên công dân thì đều hiển thị các thông tin trùng nhau, nhưng khi tham gia các giao dịch, công dân lại không thể sử dụng một trong các giấy tờ công dân để chứng minh tình trạng nhân thân của mình.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý dân cư của các cơ quan quản lý Nhà nước, ngày 8-6-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Đề án 896 ra đời đã khẳng định được vai trò quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và đến ngày 20-11-2014, tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Căn cước công dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. Trong đó, quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an thống nhất, quản lý.

Xác định được vị trí, vai trò quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngày 26-11-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2083/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện để sớm đưa hệ thống vào khai thác, sử dụng. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Trong đó, thông qua việc tổ chức thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân sẽ tạo lập nên một hệ cơ sở về dân cư tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương để dùng chung nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin dân cư phục vụ công tác quản lý Nhà nước, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý Nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng nhiều giấy tờ cá nhân nhưng không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính. Việc tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu khi giải quyết các thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc phải xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thông tin về dân cư được thu thập, cập nhật thường xuyên sẽ góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý dân cư, quản lý chắc biến động dân cư, quản lý các loại đối tượng, hỗ trợ công tác tra cứu, xác minh về nhân thân của công dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Kết quả bước đầu thực hiện ở Thanh Hóa

Xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của dự án này, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó chú trọng việc thu thập, nhập và chuyển đổi dữ liệu dân cư phục vụ công tác quản lý Nhà nước và nhu cầu chính đáng của công dân.

Đại tá Trần Minh Thông, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Quán triệt nội dung về các bước triển khai dự án, với chức năng là cơ quan thường trực, Công an tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị, các quyết định thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện của toàn tỉnh, cũng như của ngành công an đối với việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với lực lượng công an đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai cho các lực lượng trực tiếp tham gia nắm bắt những quy trình, quy định, cách thức để tổ chức thu thập dữ liệu về dân cư. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân biết để chuẩn bị giấy tờ, các điều kiện để cung cấp, kê khai đầy đủ các thông tin về dân cư của mình phục vụ cho dự án.

Là tỉnh có địa bàn rộng, dân cư đông, do đó việc tổ chức triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tuy có nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng công an, đến nay đã có 27/27 huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương. Mặt khác, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, thống kê nhân khẩu, hộ khẩu để phục vụ việc in phiếu thu thập thông tin dân cư, tài liệu tuyên truyền, xây dựng, thiết kế, kỹ thuật thi công và triển khai hạ tầng thiết bị dự án. Trong đó, Công an tỉnh đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tại Thanh Hóa khảo sát hạ tầng viễn thông tại 663 điểm lắp đặt internet sẵn sàng cho việc triển khai dự án diễn ra đồng bộ, hiệu quả.

Cùng với việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triển khai thông tin dân cư phục vụ việc cấp căn cước công dân cho gần 600.000 trường hợp. Đồng thời, xây dựng và ứng dụng phần mềm kết nối cấp căn cước công dân với hệ thống cấp số định danh cá nhân quốc gia. Thông qua việc cấp thẻ căn cước công dân, tính đến tháng 4-2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cấp gần 600.000 số định danh cá nhân cho công dân.

Trung tá Đồng Văn Chiến, Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết: Từ đầu năm 2017 đến nay, chúng tôi đã cấp mới, cấp đổi trên 26.000 căn cước công dân; thông qua công tác quản lý hộ khẩu và cấp phát căn cước công dân, Công an huyện Quảng Xương cũng đã chủ động đối chiếu, đối sánh những thông tin trên phiếu đã thu thập về để sửa chữa cho chuẩn với thông tin của công dân. Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát mặt bằng, cơ sở để lắp đặt các thiết bị, cơ sở hạ tầng và đường truyền để phục vụ một cách tốt nhất cho dự án.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ra đời làm thay đổi hình thức quản lý dân cư từ thủ công sang điện tử. Qua đó, tạo ra sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự. Do vậy, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh cần vào cuộc quyết liệt hơn để sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn ở địa bàn mình, góp phần đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử.

Quốc Hương và Đình Hợp (Công an tỉnh)

Kiểm tra, xác thực tính chính xác của thông tin

Trong quá trình triển khai cho thấy, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ở các địa phương gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nhiều công dân, nhất là người cao tuổi không có sự thống nhất về thông tin trong các giấy tờ cá nhân, đặc biệt là ngày tháng năm sinh; nhiều công dân đi làm ăn xa, vắng mặt tại địa phương nên khó thu thập thông tin cá nhân của công dân; nhiều người già, người cao tuổi không biết chữ, không tự kê khai phiếu; một số công dân đang công tác trong các đơn vị lực lượng vũ trang chưa có sự thống nhất về việc đăng ký hộ khẩu thường trú...

Do đó, việc triển khai lấy thông tin về dân cư sẽ được các lực lượng tiến hành bằng 2 phương pháp: Phát phiếu đến từng hộ gia đình và phát phiếu thu thập tập trung. Sau khi nhận phiếu thu thập thông tin về dân cư, công dân sẽ căn cứ vào các giấy tờ tùy thân như: Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh... đã được cấp để kê khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cơ bản của bản thân và người thân trong hộ gia đình vào phiếu thu nhập thông tin dân cư do Bộ Công an phát hành; xuất trình các giấy tờ chứng minh thông tin thân nhân phục vụ việc kiểm tra, xác thực tính chính xác của thông tin.

Sau khi kê khai, kiểm tra và ký xác nhận vào mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư để đảm bảo căn cứ pháp lý của thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tránh tình trạng sai, sót thông tin. Đối với những trường hợp công dân không có mặt trên địa bàn cư trú (vắng mặt hoặc đang tạm trú ở nơi khác), trong quá trình thu thập dữ liệu thì cảnh sát khu vực và công an xã yêu cầu công dân khác trong hộ gia đình kê khai thay. Ngoài ra, cảnh sát khu vực, công an xã sẽ trực tiếp thực hiện việc kê khai bổ sung thông tin dân cư đối với trường hợp công dân không biết chữ và công dân không thể tự kê khai được và không có người kê khai hộ...

Thượng tá Nguyễn Quang Hiệu (Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa)

Cập nhật thông tin dân cư đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ

Là huyện miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nên ngay sau khi tiếp thu tinh thần, nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 cấp tỉnh, Công an huyện Mường Lát đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thành lập Ban Chỉ đạo 896 cấp huyện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận và chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc triển khai dự án này. Công an huyện Mường Lát đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán, các đồng chí là trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, công an viên, đoàn thanh niên của các xã, thị trấn để hướng dẫn và giải thích các trình tự, thủ tục triển khai việc thu thập thông tin về dân cư; cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thu thập thông tin dân cư; công tác phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng công an huyện trong quá trình thu thập thông tin.

Với trên 40.000 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Thái sống rải rác tại 90 thôn, bản trên địa bàn 9 xã, thị trấn, do đó việc thu thập thông tin dân cư gặp nhiều khó khăn vì đường đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Lát đã phối hợp với các cấp, các ngành chức năng thường xuyên bám cơ sở để vừa tổ chức triển khai, vừa lựa chọn những người đủ năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn cho đội ngũ này để công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ.

Thượng tá Lò Đức Minh (Trưởng Công an huyện Mường Lát)

Rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của công dân

Từ ngày 1-7-2018 Công an huyện Như Thanh và xã Hải Vân đã đến từng nhà người dân để thu thập thông tin. Đây là hoạt động thu thập dữ liệu nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đã được tuyên truyền từ trước, người dân đã chuẩn bị sẵn những giấy tờ liên quan như hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn... để khi cán bộ công an tới làm việc được thuận lợi. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập thông tin, người dân gặp một số khó khăn trong việc thông tin về nhóm máu của bản thân. Nhiều người dân không biết nhóm máu của mình hoặc có nhớ nhưng không có giấy tờ chứng minh. Ngoài ra, nhiều người lớn tuổi, không nhớ rõ ngày, tháng sinh mà chỉ nhớ năm, một số người đã mất giấy khai sinh. Bên cạnh đó, trong giấy khai sinh của một số người ghi nguyên quán là tên gọi cũ của địa phương nên khó cho việc kê khai phiếu... Song được hướng dẫn và giải thích các trình tự, thủ tục của tổ công tác đã giúp cho việc kê khai thông tin của người dân diễn ra nhanh gọn và dễ dàng hơn.

Qua tuyên truyền của tổ công tác, chúng tôi nhận thấy Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quan trọng, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Việc tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải quyết thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của công dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử.

Nguyễn Trọng Cường (Thôn Kim Sơn, xã Hải Vân, Như Thanh) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]