(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư pháp - hộ tịch, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện những quyền nhân thân quan trọng của mình, như: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch, nhận nuôi con nuôi,... đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Từ đó, quản lý chặt chẽ hơn việc đăng ký và quản lý hộ tịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, ổn định chính trị và an ninh trật tự.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Cẩm Tú chú trọng công tác tư pháp - hộ tịch, hộ khẩu

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư pháp - hộ tịch, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện những quyền nhân thân quan trọng của mình, như: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch, nhận nuôi con nuôi,... đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Từ đó, quản lý chặt chẽ hơn việc đăng ký và quản lý hộ tịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, ổn định chính trị và an ninh trật tự.

Xã Cẩm Tú chú trọng công tác tư pháp - hộ tịch, hộ khẩu

Công chức tư pháp – hộ tịch xã Cẩm Tú đang giải quyết hồ sơ về công tác hộ tịch, hộ khẩu cho người dân trong xã.

Ông Trương Đình Phong, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, cho biết: Những năm trước đây, do nhận thức pháp luật về công tác tư pháp - hộ tịch, hộ khẩu của một bộ phận người dân trên địa bàn xã còn hạn chế nên công tác khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn thường xuyên bị chậm trễ, khi con đến tuổi đi học mới đi đăng ký khai sinh, hay đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu bị sai tên, tuổi, năm sinh; công tác chứng thực các văn bản, các hợp đồng không được quan tâm... Trước tình hình đó, để giúp người dân nâng cao nhận thức về Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng và giao dịch bảo đảm trong công tác đăng ký, ngay từ đầu năm 2019, đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung triển khai một số giải pháp, xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền về công tác tư pháp, hộ tịch trên hệ thống loa truyền thanh, các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chú trọng tuyên truyền các quy định mới về cải cách trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, các quy định về phân cấp thẩm quyền, các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của nhân dân. Ngoài ra, UBND xã cũng chú trọng tuyên truyền đến nhân dân tăng cường trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch, các hành vi cấm, các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm Luật Hộ tịch; tuyên truyền nâng cao ý thức tự kiểm tra các thông tin trong giấy tờ hộ tịch được cấp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sai sót xảy ra, đặc biệt khi công nghệ thông tin được ứng dụng trong đăng ký hộ tịch.

UBND xã cũng đã tuyên truyền nhắc nhở người dân tự lưu giữ, bảo quản cẩn thận bản chính các giấy tờ hộ tịch, khi luật bỏ quy định về cấp lại khai sinh, đăng ký lại hộ tịch đối với các trường hợp đăng ký hộ tịch mới. Ngoài công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, UBND xã cũng tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung Luật Hộ tịch tại hội nghị, niêm yết công khai các quy định mới về đăng ký hộ tịch đối với các việc thuộc thẩm quyền của UBND xã tại bộ phận “Một cửa” UBND xã.

Tất cả các sổ sách quản lý lưu trữ hồ sơ được kiện toàn đầy đủ. Các thủ tục hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, đúng thời hạn pháp luật. Do đó năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, xã đã thực hiện đăng ký khai sinh mới cho 318 trường hợp, đăng ký kết hôn mới cho 73 cặp vợ chồng, khai tử cho 63 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân cho 72 trường hợp, thực hiện chứng thực hơn 1.724 bản sao từ bản chính, hợp đồng giao dịch, chữ ký... Công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND xã, cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện theo đúng quy trình, luật định, giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, bà Cao Thị Dung, công chức tư pháp - hộ tịch xã cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn xã thông qua các buổi họp ở xã, thôn và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn, hội nên người dân trong xã hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định. Ngoài ra, trên địa bàn xã Cẩm Tú có doanh nghiệp lớn vào đầu tư tại địa phương, nên thu hút được gần 1.000 lao động vào làm công nhân, theo đó công tác chứng thực, chứng nhận các giấy tờ liên quan đến giấy khai sinh, hộ tịch phải thật chặt chẽ, đúng luật, tránh sai sót dẫn đến những vụ việc tranh chấp hay khiếu kiện, bồi thường giữa doanh nghiệp và người lao động tại địa phương.

Thời gian tới, UBND xã Cẩm Tú tiếp tục chỉ đạo bộ phận “Một cửa”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến đăng ký công tác hộ tịch, hộ khẩu, các hoạt động chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, các hợp đồng, thực hiện tốt 3 không “không gây phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần và không trễ hẹn”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Phối hợp với Phòng Tư pháp, UBND huyện Cẩm Thủy thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ và chấn chỉnh những sai phạm trong đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương. Chú trọng làm tốt hơn nữa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quản lý chặt chẽ hồ sơ hộ tịch lưu trữ trên địa bàn. Công chức tư pháp, hộ tịch phải thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã trong đăng ký và quản lý hộ tịch.

Bài và ảnh: Tiến Đông
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]