(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22 – 5, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 – 2019 để thông qua tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5- 2019

Ngày 22 – 5, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 – 2019 để thông qua tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và nhiều nội dung quan trọng khác.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5- 2019

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh…

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5- 2019

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh trình bày tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh tháng 5 và 5 tháng đầu năm.

Tại phiên họp, đại diện Văn phòng UBND tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh trong tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm có bước phát triển ổn định. Trong đó lĩnh vực sản xuất, cây trồng vụ chiêm xuân phát triển tốt; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, đóng góp lớn vào tăng trưởng của ngành công nghiệp. Các ngành dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp được tập trung thực hiện. Trong tháng 5, thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh đạt 2.141 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa – xã hội của tỉnh được duy trì và phát triển, tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa lớn nhân kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, đặc biệt là lễ kỷ niệm chính và triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”. Lĩnh vực giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực; trong đó, có 1 học sinh đạt huy chương đồng cuộc thi Olimpic Vật lý Châu Á năm 2019, 28 huy chương thể thao trong các cuộc thi quốc gia và quốc tế. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, cần tập trung cao để khắc phục, như: Bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi của tỉnh; một số sản lượng công nghiệp chủ lực, công nghiệp truyền thống giảm so với cùng kỳ; nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt thấp so với kế hoạch. Trên cơ sở phân tích những mặt đạt được, những tồn tại, hạn chế trên từng lĩnh vực, các đại biểu đã đưa ra 8 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cho phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 6.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5- 2019

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao các kết quả chủ yếu trong tháng 5 và các tháng đầu năm như sản xuất vụ chiêm xuân được mùa, công nghiệp và giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng trưởng cao… Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có việc tổ chức thành công lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.

Với nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 6, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị cần tập trung thực hiện các chỉ đạo, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tại các sở, ngành, các địa phương để UBND tỉnh kịp thời uốn nắn, chỉ đạo sửa chữa những tồn tại, yếu kém, đồng thời xử lý nếu để xảy ra sai phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tích cực chuẩn bị các đề án, chương trình công tác để trình UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn bạc thực hiện hoặc trình HĐND tỉnh xem xét; trong đó ưu tiên đề án về sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã của Sở Nội vụ. Ngoài chương trình công tác theo kế hoạch, trong tháng 6, UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị phải tổ chức thêm một số hội nghị chuyên đề, như: hội nghị về tăng năng lực cạnh tranh vận chuyển hàng hóa qua cảng Nghi Sơn; hội nghị giao ban sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; hội nghị về nâng cao chất lượng công tác truyền thông… Công tác xúc tiến đầu tư phải tiếp tục được tăng cường, trong đó chú ý việc xúc tiến đầu tư các lĩnh vực công nghiệp sau lọc hóa dầu; đồng thời lựa chọn các nhà đầu tư cho triển khai một số dự án lớn. Các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp tỉnh tích cực triển khai các thủ tục về đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra các thủ tục đầu tư tại một số sở quan trọng. Các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp tăng thu, bảo đảm vượt dự toán năm 2019. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Nghi Sơn để tăng nguồn thu thuế xuất, nhập khẩu cho ngân sách.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5- 2019

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 6 – 2019.

Tại phiên họp, Sở Nội vụ cũng trình bày tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành ngày 20 – 9 – 2011 về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí Trần Mai Ninh và giải văn học, nghệ thuật Lê Thánh Tông. Theo đó, sau 8 năm ban hành, mức thưởng các giải nói trên không còn phù hợp với điều kiện thực tế nên cần được sửa đổi tăng thêm. Với giải báo chí Trần Mai Ninh và giải văn học nghệ thuật hằng năm, giải A được đề xuất thay đổi từ 6 lên 10 triệu đồng, giải B thay đổi từ 4 lên 6 triệu đồng, giải C tăng từ 2 lên 3 triệu đồng và giải khuyến khích tăng từ 1 lên 1,5 triệu đồng. Đối với giải Văn học Nghệ thuật Lê Thánh Tông 5 năm trao thưởng một lần, tác phẩm đạt giải A được đề xuất tặng thưởng 50 triệu đồng, giải B 25 triệu đồng, giải C 15 triệu đồng và giải khuyến khích 5 triệu đồng.

Trên cơ sở ý kiến của đại diện các sở, ngành liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cơ bản đồng ý với các nội dung tờ trình, đồng thời yêu cầu Sở Nội vụ bổ sung phần quy chế tổ chức giải và xét thưởng, thay đổi một số từ ngữ cho phù hợp để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5- 2019

Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp tỉnh thảo luận một số chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Hội nghị cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng, như: Tờ trình đề nghị ban hành quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND do HĐND tỉnh ban hành tháng 12 – 2016 về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Ngày mai, 23 – 5, phiên họp Thường kỳ tháng 5 – 2019 của UBND tỉnh tiếp tục thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]