(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21-11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019 để nghe báo cáo và cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019, trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020; báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020; báo cáo thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 và thảo luận cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11: Năm 2019 có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra

Ngày 21-11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019 để nghe báo cáo và cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019, trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020; báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020; báo cáo thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 và thảo luận cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11: Năm 2019 có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 11.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta đã gặp nhiều khó khăn do Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn dừng hoạt động để bảo dưỡng; tiến độ một số dự án lớn còn chậm, thiên tai bão lũ diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại nặng nề ở một số huyện, ảnh hưởng bất lợi đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra, sự điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kinh tế - xã hội, năm 2019 của tỉnh ta tiếp tục có bước phát triển và toàn diện trên các lĩnh vực, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, có 25/27 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết định hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 17,15%, cao nhất từ trước đến nay và cao nhất cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách, doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11: Năm 2019 có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả ấn tượng, cao nhất từ trước đến nay, có thêm 5 huyện, 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được chú trọng và đạt kết quả tích cực, vốn đăng ký đầu tư tăng cao so với cùng kỳ. Trong năm, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa – xã hội lớn, nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, các sự kiện nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay về số Huy chương Vàng Olympic.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11: Năm 2019 có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến tại phiên họp.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thực hiện thành công nhiều chuyên án lớn, triệt phá một số vụ nổi cộm gây bức xúc trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết số 18–NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, sáng tạo và đạt kết quả bước đầu quan trọng; tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11: Năm 2019 có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Quyền phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, đại diện Văn phòng UBND tỉnh đã trình bày báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019, trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11: Năm 2019 có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra

Giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe và thảo luận vào báo cáo thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 do đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020 do đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11: Năm 2019 có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra

Giám đốc Sở Tài Chính trình bày báo cáo về thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11: Năm 2019 có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra

Giám đốc Sở Công Thương phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Báo cáo nêu rõ, tính đến ngày 20-11, toàn tỉnh đã thu hút được 196 dự án đầu tư trực tiếp, bằng 86,6% so với cùng kỳ về số lượng dự án, nhưng số vốn đăng ký tăng cao, trong đó vốn đăng ký của các dự án đầu tư trực tiếp trong nước đạt 20.596 tỷ đồng, tăng 18,6% và các dự án FDI đạt 320,2 triệu USD, gấp 7,6 lần.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11: Năm 2019 có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến thảo luận tại phiên họp

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới duy trì ở mức cao, vốn đăng ký tăng mạnh, ước năm 2019 có 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, xếp thứ 7 cả nước về số lượng doanh nghiệp thành lập mới. Năm 2019, huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 125.000 tỷ đồng, đạt mục tiêu kế hoạch, tăng 22,6% so với cùng kỳ.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11: Năm 2019 có 25/27 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tham gia thảo luận tại phiên họp.

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao các sở, ngành đã chuẩn bị các báo cáo khá kỹ, bao quát các nội dung, lĩnh vực và sát với thực tế. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là báo cáo rất quan trọng, đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và hệ thống các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020. Do đó, đồng chí đề nghị các đơn vị soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự phiên họp để điều chỉnh phù hợp, hợp lý trong quá trình hoàn thiện các báo cáo.

Về việc xác định hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các ý kiến tại phiên họp chỉ nên xác định mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 12,5%; thống nhất tổng giá trị xuất khẩu đạt mức 4 tỷ USD. Chỉ tiêu về huy động vốn đầu tư phát triển cần đề xuất 2 phương án về phấn đấu thực hiện và phương án khả thi.

Để đạt được các mục tiêu đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp, như: Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến tích cực về cơ cấu gắn với nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư công, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu, điều hành chi ngân sách theo kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả...

Về công tác chỉ đạo, điều hành đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, quản lý khoáng sản, hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, huy động vốn và thu hút đầu tư, thu chi ngân sách, công tác quy hoạch cũng được chỉ đạo thực hiện tốt, hoàn chỉnh tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đồng chí cũng chỉ rõ những yếu kém trong công tác lãnh, chỉ đạo đối với vấn đề phòng chống dịch bệnh, giải phóng mặt bằng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với báo cáo thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giải quyết các khoản nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên kinh phí cho các khu tái định cư vùng lũ.

Đối với vấn đề thực hiện kế hoạch đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu nguồn vốn đối ứng cho các dự án về phòng chống thiên tai, dự án ODA. Đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương rà soát lại các dự án trên địa bàn, trên cơ sở đó giảm khởi công các dự án mới, để bố trí nguồn vốn bảo đảm phương án trả đối với những dự án đã quyết toán.

Cũng tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND đã thống nhất thông qua vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 để hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa.

Ngày mai, 22-11, phiên họp thường kỳ tháng 11 tiếp tục diễn ra với một số nội dung quan trọng khác.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]