(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay, ngày 25-10, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10-2019 để nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10-2019: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Hôm nay, ngày 25-10, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10-2019 để nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10-2019: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và Văn phòng UBND tỉnh.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10-2019: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình này báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11.

Các đại biểu tham dự phiên họp đã nghe báo cáo và cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Đề án thực hiện thí điểm tự chủ một số trường THPT công lập tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm tiếp tục có bước phát triển; đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, đến nay toàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong vụ thu mùa, năng suất lúa ước đạt 52,2 tạ/ha, tổng diện tích gieo trồng vụ đông ước đạt 39.307 ha; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ, các ngành dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá. Thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tích cực, bằng 84% dự toán và tăng 38% so với cùng kỳ.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10-2019: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11.

Công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế đạt được kết quả quan trọng. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được chú trọng; đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,27%, giảm 2,57% so với cuối năm 2018, đạt kế hoạch. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, như: Một số loại sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ, sản xuất nông nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi; nợ đọng bảo hiểm chưa có chiều hướng giảm, vẫn còn ở mức cao; tai nạn giao thông, hỏa hoạn vẫn còn xảy ra.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10-2019: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Đồng chí Nguyễn Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận cố gắng của các sở, ngành và địa phương trong thực hiện các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay. Để hoàn thành mục tiêu về phát triển kinh tế năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp. Trong đó, cần chú trọng tập trung khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lưu ý việc kiểm soát chặt chẽ việc tái đàn sau bệnh dịch, chỉ đồng ý cho tái đàn đối với những địa phương, hộ dân đủ điều kiện. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ, phòng, trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông, tiếp tục gieo trồng các loại cây đang còn thời vụ. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, do đó đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương cần thực hiện giao ban hàng tuần để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vấn đề khiếu nại, tố cáo còn nổi cộm tại một số địa phương, do đó đồng chí yêu cầu các địa phương cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân, tránh để trở thành điểm nóng. Các sở, ngành liên quan đôn đốc các địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp năm 2019, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp. Việc xử lý rác thải đang là vấn đề bức xúc của người dân tại nhiều địa phương, vì vậy các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư xử lý rác thải, giao Sở Tài nguyên và Môi trường có đề án và chương trình, kế hoạch về xử lý rác, trước mắt tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư xử lý rác thải theo công nghệ đốt rác hiện đại…

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10-2019: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thảo luận tại phiên họp.

Phiên họp đã dành nhiều thời gian để nghe và thảo luận về dự thảo lần 1 báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày. Các đại biểu tham dự phiên họp cho rằng giai đoạn 2016-2020 tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh có bước tăng trưởng mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng, hình thành, phát triển một số ngành sản xuất lớn, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân được cải thiện. Các chương trình trọng tâm và khâu đột phá cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong giai đoạn 2016-2020; đồng thời để xuất các giải pháp để thực hiện các mục tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10-2019: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Giám đốc Sở Công thương phát biểu ý kiến góp ý tại phiên họp.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Trước tiên, đồng chí thống nhất với tên gọi cũng như bố cục của dự thảo báo cáo. Đồng chí nhấn mạnh, đây là báo cáo quan trọng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh cả một giai đoạn của tỉnh, vì vậy cần đánh giá, làm rõ hơn về những kết quả đã đạt được, điển hình như kết quả về xây dựng nông thôn mới, kết quả từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển biến về tình trạng quá tải ở các bệnh viện công; kết quả từ giải quyết việc làm; công tác quản lý tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm được quan tâm... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể về phương hướng, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành có liên quan tập trung xây dựng các nhóm giải pháp để hoàn thành mục tiêu cho giai đoạn tới, như phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn; tập trung cải thiện, tạo sức hấp dẫn về môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai có hiệu quả các dự án kết cấu hạ tầng; nghiên cứu, đổi mới, nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao các hoạt động văn hóa – xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên môi trường; tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội…

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10-2019: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Giám đốc sở Tài chính trình bày Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận về 2 nội dung: Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Đề án thực hiện thí điểm tự chủ một số trường THPT công lập tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10-2019: Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại phiên họp

Kết luận các nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018. Đối với Đề án thực hiện thí điểm tự chủ một số trường THPT công lập tỉnh Thanh Hóa, đồng chí thống nhất với chủ trương thực hiện thí điểm tự chủ tại một số trường công lập trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên để đề án được triển khai có hiệu quả cần phải làm rõ căn cứ về bản chất của các trường tự chủ vẫn là trường công lập; tiêu chí chọn trường để triển khai thí điểm phải được sự đồng thuận của giáo viên trong trường, nhằm bảo đảm uy tín, chất lượng trong quá trình đào tạo. Lộ trình tự chủ phải gắn với lộ trình tăng thu học phí, nhằm bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, giảm được gánh nặng ngân sách, tăng thu nhập cho đội ngũ giáo viên có năng lực dạy tốt tại các trường có uy tín, chất lượng giáo dục, đào tạo cao.

Hương Thơm
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]