(Baothanhhoa.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thường xuyên, liên tục, sâu rộng công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của đại hội; những quan điểm, chủ trương, đường lối và những định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Tân Sơn xem bảng trưng bày các thành tựu của địa phương trong ngày diễn ra đại hội. Ảnh: Trần Thanh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thường xuyên, liên tục, sâu rộng công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của đại hội; những quan điểm, chủ trương, đường lối và những định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các Kế hoạch số 177-KH/TU, Kế hoạch số 181–KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, công tác tuyên truyền chia thành 3 đợt cao điểm: Đợt 1 từ tháng 1- 2020 đến ngày 31-8-2020, đợt 2 từ tháng 9–2020 đến hết tháng 11-2020; đợt 3, từ tháng 11-2020 đến hết Đại hội XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thường xuyên, liên tục, sâu rộng công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của đại hội; những quan điểm, chủ trương, đường lối và những định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nhanh nghị quyết của đại hội vào cuộc sống. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền của Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy TP Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền về đại hội đảng đến các đảng bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở, đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố; bảo đảm tuyên truyền thường xuyên, đồng bộ, kịp thời; đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, đại hội đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thanh Hóa hiện đang chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử thành phố, trang website của Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố, cuốn Thông tin thành phố, đài truyền thanh các phường, xã; triển khai biên soạn các tài liệu, bản tin, xây dựng phim tư liệu, video clip; tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan bằng pa nô, áp phích, khẩu hiệu, băng zôn, cờ, phướn, bảng điện tử, tranh cổ động... tại các trục đường lớn, khu dân cư, nơi tập trung đông người, chuẩn bị cho các hoạt động trưng bày triển lãm, chiếu phim, văn hóa, văn nghệ, thể thao... Tính đến 6-2, toàn đảng bộ thành phố đã có 370/590 chi bộ trực thuộc đảng ủy tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ (đạt 62,71%), ngày 10-2 Đảng bộ phường Tân Sơn là đảng bộ cơ sở đầu tiên trong tỉnh đã tổ chức thành công đại hội điểm. Ngay sau đại hội, cấp ủy các chi bộ đã bắt tay ngay vào thực hiện nghị quyết của chi bộ đề ra, tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 và năm đầu nhiệm kỳ mới trong những ngày đầu xuân năm mới

Cùng với triển khai các bước thành lập các tiểu ban, công tác chuẩn bị đại hội, công tác tuyên truyền đại hội đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí Vũ Văn Duẩn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng, ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền đến các đơn vị trực thuộc đảng bộ huyện, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện, có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị nhằm bảo đảm công tác tuyên truyền được thực hiện theo đúng các quy đinh, yêu cầu. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Hiện nay các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đang tập trung cao cho công tác đại hội đảng bộ các cấp. Tại nhiều địa phương, đơn vị đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội chi bộ, bảo đảm tiến độ, yêu cầu đặt ra. Để góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cùng với các công tác chuẩn bị về nội dung, nhân sự đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác tuyên truyền đại hội trong 3 đợt cao điểm tuyên truyền: Tập trung khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến độ, diễn biến, kết quả đại hội đảng bộ các cấp, việc tổ chức, rút kinh nghiệm đại hội điểm. Nội dung dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 5 năm qua; các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng. Bên cạnh đó trong công tác tuyên truyền, vận động chú ý phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp; định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch; tạo sự thống nhất, đồng thuận, tin tưởng, phấn khởi trong toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Hà Linh


Hà Linh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]